Tämä on kansalaistajunnan etiikan ja realismin voitto – ja manipulaatiotalousmedian rappion tappio 

Tämä on kansalaistajunnan etiikan ja realismin voitto – ja manipulaatiotalousmedian rappion tappio

Ylen välittämästä STT:n uutisesta

” Lakeja valmistelevilla ja toimeenpanevilla virkamiehillä on merkittävästi vaikutusvaltaa suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen. Näin arvioi selkeä enemmistö suomalaisista Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämässä kyselyssä.

Vastaajista 82 prosenttia oli sitä mieltä, että lakeja valmistelevilla virkamiehillä on erittäin tai melko paljon vaikutusta yhteiskunnan kehitykseen. Toimeenpanevien virkamiesten kohdalla vastaava osuus oli 76 prosenttia.

Lisäksi enemmistö vastaajista arvioi, että oikeuslaitoksen tuomareilla ja median toimittajilla on vähintään melko paljon vaikutusta yhteiskunnan kehitykseen.

Vastaajista yli kolmannes eli 37 prosenttia oli sitä mieltä, että toimittajilla on liian paljon vaikutusta suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen.

Virkamiesten ja tuomarien vaikutusvaltaa piti liian suurena alle viidennes vastaajista. Enemmistö katsoi, että virkamiehillä ja tuomareilla on sopivasti vaikutusta yhteiskunnan kehitykseen. ”

Ihmiset katsovat 82 % että vaikka lakeja valmistelevilla virkamiehillä on hämmentävän paljon valtaa niin silti vain alle 20 % piti sitä liian suurena. Se on merkki siitä että kansa arvostaa tiedettä johon virkamiehet pohjaa ja että virkamiehet on vähän korruptoituneita ja että heidän virkamiesetiikkansa on korkea – suurella varmuudella se on jokaiselle virkamiehelle itsekunnioituksen kysymys. Josta syystä  Suomen hallinto toimii suhteellisen sujuvasti.

Ihmiset katsoivat myös että medialla on melko paljon ( miksi ei esitetä prosenttilukuna uutisessa ) valtaa ja että peräti 37 % katsoi että toimittajilla on liian paljon vaikutusta yhteiskunnan kehitykseen.

Joka tarkoittaa sitä että kansalaisten silmissä vastakkain on – tieteeseen ja suomalaisittain korkeaan etiikkaan  perustuva arvostus ja luottamus virkamiehiin – ja se kansalaisten 37 % kritisoima  asia että media toimittajineen manipuloi tiedettä ja virkamiesten etiikkaa ja luo todellisuutta joka ei vastaa tiedepohjaista korkeasti eettistä virkamiesten reaalista todellisuutta.

Media siis manipuloi ihmisten tietoisuutta ja käyttää sitä kautta valtaa tieteen, etiikan ja myös demokratian vastaisesti tavalla josta ihmiset ei pidä – demokratian vastaisesti sikäli että kansanedustajilla on valta niin virkamiehiin kuin lakeihinkin.

Miksi media manipuloi ihmisten todellisuutta niin että ihmiset ei siitä pidä.

Siksi että media on talouselämän vaikutuskanava ihmisten tietoisuuteen mainonnan ohella.

Ja talouselämä haluaa vaikuttaa ihmisten käsityksiin realiteeteista ja etiikasta luodakseen parhaat edellytykset talouselämän tärkeimmälle arvolle taloudelliselle tulokselle.

Ja tuota talouselämän vaikutuspyrkimystä – joka on nyt vallannut Ylenkin jossa mm urheilun yhteiskunnallinen kvasitodellisuus valtaa palstoja myös tieteen kuuluvuudelta – voi kutsua manipulaatiotaloudeksi.

Niinpä tämä Kunnallissäätiön tutkimus kasvaa tällä tulkinnallani merkittäväksi merkkipaaluksi – jäädessä muuten pian unohtuvaksi tutkimukseksi muiden pian unohtuvien tutkimusten joukkoon.

Joka roolikriisiyttää niin median kuin välillisesti myös talouselämänkin.

Kansa on sanonut – me emme kauheasti tykkää median vallasta ja touhusta.

Toki on sanottava että median aukaistua palstansa viime aikoina tieteelle se on ottanut terveen edistysaskeleen.

0
eerojuhani vaarala
Ruovesi

Vanha puheenvuorokonkari jotenkin peruutti tänne.

Taisi eksistentiaalifilosofi Sartre sanoa - maailmaa ei ole tehty nähtäväksi vaan muutettavaksi.

Picasso sanoi - säännönmukaisuudesta poikkeamisesta aukeaa variaatioiden valtakunta.

Näillä mennään.......

Kehittämälläni eettis-realismin aatteella - mitä enemmän asiassa on sekä etiikkaa että realismia, sitä parempi se on ratkaisuna - etiikan peruskallio on jokaiselle elolliselle hyvä elämänkaari muita tarpeettomasti vahingoittamatta

https://jussivaaralathoughts.blogspot.com/

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu