Tämä voisi sopia Suomen uudeksi ulko- ja turvallisuuspoliittiseksi doktriiniksi

Tämä voisi sopia Suomen uudeksi ulko- ja turvallisuuspoliittiseksi doktriiniksi

Venäjän puheita voi ja pitää kuunnella – nähdäkseen niiden läpi. Ei voi kääntää Venäjälle kokonaan selkää.

IL

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/e0d7b1b2-b36e-472e-a56e-cab33f9ac810

 On vaikea nähdä tilannetta, jossa Venäjän ulkoiset turvallisuusintressit lähialueillamme eivät olisi ristiriidassa omiemme kanssa. ”

On olemassa – juuri nyt – luoda tilanne jossa Suomen kohdalla – Venäjän ulkoiset turvallisuusintressit – ovat yhteneväisiä Suomen – ja jopa Naton ja Yhdysvaltojen turvallisuusintressien kanssa.

Se että – hyviin suhteisiinsa Venäjään nojaten – Suomi lupaa vartioida Venäjän Suomen vastaista rajaa ettei synny konflikteja Suomen ja lännen puolelta – jos Venäjä lupaa jättää Suomen kaikin tavoin rauhaan.

Jolle on motiivi Venäjälle siinä – ettei sille ole mitään järkeä tehdä mukavasta Suomesta itselleen vihamielistä naapuria – 1300 km rajalla – jonka takana Venäjällä ei ole juuri muuta tärkeää kuin Pietari ja Murmansk.

Sama systeemi on myös lännen, Naton ja Yhdysvaltojen etu – että näin Suomi vartioi tehokkaasti myös Venäjää myös lännen suuntaan.

Mitä Venäjä voi tästä oppia – sen että ei ole mitään järkeä konfliktoida ja ärsyttää vihamieliseksi Nato-maata joka ei ole vihamielinen.

Silti me voimme Venäjän kanssa keskustella – ja jopa reippaasti riidelläkin sen olematta mikään uhkaava konflikti.

Minusta edelläsanottu sopii hyvin Suomen uudeksi ulko- ja turvallisuuspoliittiseksi doktriiniksi.

 

eerojuhani vaarala

Eettis-realismin mukainen asioiden ja ratkaisuiden eettisyyden tarkistuslista

1. Toteuttaako asia tai ratkaisu hyvyyttä

2. Toteuttaako se kauneutta - estetiikka

3. Toteuttaako se oikeutta - oikeusvaltio

4. Toteuttaako se totuutta - tiede

5. Toteuttaako se kohtuutta - empaattinen suhteellisuudentaju

6. Toteuttaako se luonnon, ihmiskunnan ja ihmisyhteisöiden monimuotoisuutta

Miksi materialistiselle kasvulle ja aineettomien arvojen kasvulle ei tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Saattaisi olla aika lailla vihreää siirtymää aineettomiin arvoihin suuntaava vertailu.

Eettis-realismin mukaista asioiden arvoketjukritiikkiä - joka voi olla myös positiivista eli kehumista

1. Onko tiedostettu edes asian arvoketjuluonnetta

2. Onko se eettistä

3. Onko se realistista

4. Onko se dynaamista ja dynamiikkoja tiedostavaa

5. Onko se loogista

6. Onko se monimuotoisuutta vaalivaa niin luonnon kuin ihmiskunnan ja ihmisyhteisöjen suhteen.

Olen kehittänyt filosofian eettis-realismi

Ajan aineettomia arvoja ihmiskunnan keskeiseksi asiaksi

Eettis-realismin filosofiassani olen määritellyt keskeisiksi aineettomiksi arvoiksi nämä

1. Hoivaaminen ja huolenpito

2. Sosiaalisuus

3. Kulttuuri

4. Itsensäkehittäminen

5. Luontosuhde

Kuudenneksi voisi lisätä

6. Monimuotoisuus sosiaalisesti ja luontosuhteessa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu