Yllättävästä suunnasta rakentava ratkaisunäkökulma Venäjän sisäiseen tilanteeseen

Yllättävästä suunnasta rakentava ratkaisunäkökulma Venäjän sisäiseen tilanteeseen

Oheisen tekstin voi tulkita niin että nuoret ovat jo oppineet itseohjautuneisuuteen.

Mutta myös niin että paitsi että keski-ikäiset ovat paitsi tottuneet ja myös joutuneet tottumaan auktoriteetin komentoon.

Niin myös kaipaavat auktoriteettia yhä monimutkaisemmaksi käyvässä maailmassa.

Mutta avuntarpeen voi myös tyydyttää ilman autoritaarisuutta siten – että konsultti auttaa vaikeissa paikoissa mutta samalla säilyy itseohjautuvuus.

Siten ihmisten auktoriteetin kaipuu on paitsi ikäluokka- niin myös yksilön persoonakysymys – ihminen voi olla yhtäaikaa sekä itseohjautuva että tarpeen tullen tukeutuva. Jossa auktoriteetin kaipuu tulee tyydytettyä ilman autoritaarisuutta.

Mutta silti – ettei oltaisi naiiveja ja typeriä – aina pitää olla olemassa auktoriteetin perälauta – yhteiskunnassa viimeistään valtioneuvostossa ja eduskunnassa. Kuten korona-kriisi opetti. Itseohjautuvuus on vaarallista jos se ei perustu ymmärrykseen – eikä kriisin perälauta ole tiukimmissa paikoissa demokratia vaan autoritaarisuus.Media toimi koko ajan koronakriisissä naiivin itseohjautuvuus illuusion varassa. Johtaen niitä typeryyksiin joilla ei ollut tarpeeksi ymmärrystä tai etiikkaa.

Mutta näistä näkökulmista päästään myös jopa Venäjän tilanteen tulkintaan. Siellä on vastakkain itseohjautuva nuorempi polvi ja auktoriteettikaipuinen vanhempi polvi.

Josta seuraa että tilanteen voisi ratkaista täysin tuolta pohjalta. Kummallakin tulee olla oikeutuksensa ja paikkansa.

Ylen jutusta:

” Vahva itseohjautuvuus tarkoittaa, että työntekijä pystyy itsenäisesti päättämään, miten työtään tekee, miten tekemisiään priorisoi ja miten tavoitteensa asettaa.

Itseohjautuvuus on vahvempaa pienissä kuin suurissa organisaatioissa. Martelan mukaan nuorimmat työntekijät kokevat yllättäen hieman enemmän itseohjautuvuutta kuin vanhimmat työntekijät. Heikoimmin itseohjautuvuutta koetaan keski-ikäisten keskuudessa.

Organisaatioiden sisällä korkeammassa asemassa olevat, enemmän palkkaa saavat ja korkeammin koulutetut työntekijät kokivat enemmän itseohjautuvuutta.

– Uskon, että koronan aikainen etätyö on pakostikin lisännyt itseohjautuvuutta, ja esihenkilöt ovat joutuneet antamaan tilaa alaistensa itseohjautuvuudelle. Autonomian kannalta tämä on hyvä asia, Martela arvioi. ”

0
eerojuhani vaarala
Ruovesi

Vanha puheenvuorokonkari jotenkin peruutti tänne.

Taisi eksistentiaalifilosofi Sartre sanoa - maailmaa ei ole tehty nähtäväksi vaan muutettavaksi.

Picasso sanoi - säännönmukaisuudesta poikkeamisesta aukeaa variaatioiden valtakunta.

Näillä mennään.......

Kehittämälläni eettis-realismin aatteella - mitä enemmän asiassa on sekä etiikkaa että realismia, sitä parempi se on ratkaisuna - etiikan peruskallio on jokaiselle elolliselle hyvä elämänkaari muita tarpeettomasti vahingoittamatta

https://jussivaaralathoughts.blogspot.com/

Puoluekantani:
Kallistun vasemmalle kun pyyhin oikealla keskeltä, ja se mikä sieltä tulee muuttuu vähitellen vihertäväksi, puhun ruotsia huonosti, enkä huuhdo persettä merivedessä kuten Soini ja käyn harvoin kirkossa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu