Lomautus heikentää työntekijän asemaa

Otetaan ensin perusteet:

Lomautus on työnantajan toimenpide, jolla väliaikaisesti keskeytetään työnteko ja palkanmaksu. Lomautus edellyttää työnantajalta tuotannollisia tai taloudellisia syitä tai tilapäistä heikennystä työantajan mahdollisuudessa tarjota töitä.

Lomautuksen aikana työsuhde on voimassa. Ja työntekijällä on oikeus irtisanoa työsuhde ilman irtisanomisaikaa, jos lomautuksen loppumiseen on vähintään seitsemän päivää.

Syy miksi lomautus heikentää työntekijän asemaa on helppo:

Työntekijä on oikeutettu irtisanomaan työsuhteen ja saamaan irtisanomisajan palkan vain, jos lomautus on kestänyt yhtäjaksoisesti yli 200 kalenteripäivää.

Täten on helposti pääteltävissä että työntekijä, jonka lomautus on kestänyt alle 200 kalenteripäivää irtisanoo työsopimuksen epätodennäköisesti, ja vain jos luvassa on ns. parempi duuni paremmilla ehdoilla. Vastaavan tasoiseen työhön irtisanoutuminen olisi järjenvastaista sillä, jos tulotaso on alle palkansaajien mediaanin tuottaa työttömyyskorvaus alentuneen veroseurauksen myötä käytännössä lähes vastaavan tulotason ilman töihin menon aiheuttamaa vapaa-ajan menetystä.

Täten voitaneen arvioida, että työntekijän kannalta parempi tilanne olisi at-will employment jossa työnantaja maksaa irtisanomishetkellä kertyneet lomat & irtisanomisajan palkan käteen ilman työvelvoitetta.

Tämä edistäisi työttömäksi joutuvien henkilöiden tahtoa työllistyä sillä mitään about 7kk työttömyyden jälkeen seuraavaa kultaista kädenpuristusta ei olisi enää tarjolla.

Vastaavasti tämä asettaisi työnantajayritykset harkitsemaan erityisen tarkasti lomautustarpeita ja priorisoimaan SAK:n tahdon mukaisesti vähiten aikaa yhtiössä olleen henkilöstön lomautetuksi koska lomautusilmoitus olisi käytännössä irtisanominen jonka seurauksena maksettavaa tulisi vähimmillään kertyneet lomat & irtisanomisajan palkka.

Toki tämä vaatii muutosta nykyjärjestelmään. Ei ole loogista, että henkilö, joka tietää saavansa fudut menee edelleen töihin paperitehtaaseen joka helvetin päivä vaan tavoiteltavaa olisi että lakiteknisesti voitaisiin siirtyä irtisanomisajan palkasta irtisanomiskorvaukseen.

Tämä toki vaatisi tasapuolisuuden nimissä, että henkilöstä johtuvien irtisanomisten syiden arvioinnista luovuttaisiin, jotta kuka tahansa voi irtisanoa kenet tahansa ja milloin tahansa.

Eli toisin sanoen, kenelle tahansa kenkää ja koska tahansa ja mistä tahansa syystä on parempi kuin nykyinen lomautuskäytäntö, joka passivoi tulevaa työnhakijaa.

Vastaavasti yrityksen kannalta on selkeämpää ja PM Marinin kannan mukaisesti yhteiskuntavastuullisempaa irtisanoa puhtaasti kaikki turhat työntekijät kuin roikottaa heitä 7kk tyhjänpäällä.

Ts. Yritys harkitsee irtisanomisia tarkemmin kuin lomautuksia, ja tämä on työntekijän etu…

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu