Ydinvoimaa? Kyllä kiitos!

Ydinvoimakysymys
on todella kipeä niiden keskuudessa, jotka suhtautuvat vakavasti
ympäristöongelmiin. Ilmastonmuutoksen epäilijöiden tai ympäristökysymyksiin
piittaamattomasti suhtautuvien keskuudessa ollaan herkemmin valmiita sallimaan
uusien atomimiilujen rakentaminen.

Olen kuitenkin päättänyt, etten ui tässä
kysymyksessä myötävirtaan punavihreiden kansansuosion toivossa tai pidä
kynttilääni vakan alla, kuten useat teknovihreät ystäväni. Kerron suoraan ja
julkisesti kannattavani ydinvoimaa. En siitä huolimatta, että kannatan syvästi
ekologisia arvoja ja ympäristötuhojen minimointia, vaan juuri siitä syystä.

Ympäristöllä ei ole aikaa
ideologialle

Monet
ydinvoimaa vastustavat ympäristöaktivistit esittävät, että kaikki uusiutumattomat
energiamuodot tulisi poistaa käytöstä samanaikaisesti ja korvata uusiutuvilla
ja saasteettomilla energiamuodoilla. Tämä on täysin mahdotonta sillä
aikataululla, jota ilmastonmuutos vaatii. Biokaasu- ja energiapuulaitokset ovat
hyvä lisä energiajärjestelmään, etenkin sen hajauttamiseen. Niiden
maksimituotanto voi parhaimmillaankin vastata vain prosentteja
energiantarpeesta.

Aurinkoenergian
hyödyntämisessä on vielä valtavaa potentiaalia, mutta sen paras tuottavuusalue
ei ole Suomessa. Tuulivoiman nostamiseksi merkittävään rooliin tarvittaisiin
saariston peittäviä, 150 m korkeista myllyistä koostuvia tuulipuistoja.
Ymmärrettävistä syistä tällainen projekti olisi, ainakin nykytilanteessa,
poliittisesti mahdoton. Se myös sisältää vakavan uhan herkälle saaristoluonnolle.

Aaltoenergia
on tulevaisuudessa hyvin lupaava vesivoiman muoto, mutta sekin on tehokkaampaa
Itämerta suuremmilla vesialueilla. Kaikkien näiden energiamuotojen
täysimääräinen hyödyntäminen tulee kestämään vielä vuosikymmeniä. Päästöt
pitäisi kuitenkin saada laskuun jo tänään.

Hiilen ja
öljyn rooli on kaikkien kehittyneiden maiden energiajärjestelmissä niin
dominoiva, etteivät nämä uudet energiamuodot yhdessäkään riittäisi kattamaan
koko energiantarvetta. Pitää muistaa, että energiajärjestelmä kattaa
sähköntuotannon lisäksi myös lämmöntuotannon ja liikennepolttoaineet, joissa
hiilidioksidia päästävän energian osuus vielä korostuu.

Vaikka monet
mielellään hurskastelevat, että kyllä me vähemmälläkin tulisimme toimeen, ovat
harvassa ne ihmiset, jotka todella olisivat valmiita luopumaan elektroniikasta,
muulla kuin lihasvoimin liikkumisesta, tuoreruoasta talvisin tai useamman huoneen
lämmitetyistä asunnoista.

Suurin osa energiasta menee kaiken lisäksi teollisuuteen, joka
tuottaa hyvinvointia ja vapauttaa käsipareja esimerkiksi hoivatyöhön.
Demokratiassa on myös mahdotonta pakottaa läpi sellaisia ratkaisuita joita
ihmiset eivät hyväksy. Siksi syväekologien olisikin parempi tehdä väliaikainen,
taktinen liitto ydinvoimalobbareiden kanssa hiiltä ja öljyä vastaan.

Ydinvoima on mainettaan parempaa

Ydinvoimaloiden
turvallisuusnormit ovat kaikista energiantuotantomuodoista tiukimmat. Tuotettua
terawattituntia kohden kuolleita on ydinvoimalla vähiten, jopa vähemmän kuin
tuulivoimalla. Ydinvoimalalle sallitaan normaalitoiminnan aiheuttama 0,1
mSv/vuosi lisäsäteily luontaisen taustasäteilyn päälle. Onnettomuustilanteessa,
esimerkiksi reaktorissa tapahtuvan räjähdyksen yhteydessä, vuotuinen
lisäsäteilyannos saa olla 1 mSv/vuosi. Voimalat on rakennettu näiden
standardien mukaan.

Vertailun
vuoksi kivihiilivoimaloiden lopputuotteena syntyvä hiilituhka, jota on täysin
hyväksyttävää varastoida taivasalla tai vaikka kotona pöydällä, säteilee n. 1
mSv/vuosi. Siitä valmistetaan myös betonia ja kipsilevyjä, joista rakennetussa
asunnossa pysyvästi oleilu voi tuottaa 0,3 mSv ylimääräisen vuosiannoksen.
Pirkanmaalla luontainen taustasäteily on yli 10 mSv vuodessa ja muuallakin
Suomessa 3-10 mSv. Tiettävästi tällaisista säteilyannoksista ei ole havaittavaa
haittaa.

Lupamenettelyitä pitää uudistaa

Ydinvoiman
kalliista hinnasta tekevät paljon juuri nämä tiukat turvanormit. Lisäksi nihkeä
lupien myöntäminen on johtanut järjettömän suurten yksiköiden rakentamiseen.
Erityisenä kantona kaskessa on ydinvoimalain 8§ Jos voimalalupien sijaan
myönnettäisiin tuotantomäärällisiä lupia, reaktorit olisivat pienempiä ja
voimaloita saatettaisiin hajasijoittaa. Tämä pienentäisi onnettomuusriskiä ja
onnettomuuksien kokoa siinä tapauksessa että kaikki todella menee käteen.

Lupien kanssa
nihkeily ja atomihysteria johtaa myös siihen, että kun uusia lupia ei myönnetä,
vanhoja voimaloita ei voida ajaa alas ja purkaa uusien, turvallisempien ja
tuottavampien rakentamiseksi. Kaikki tähänastiset ydinvoimalaonnettomuudet ovat
tapahtuneet vanhentuneissa ja puutteellisesti rakennetuissa voimaloissa.

Yksi ratkaisu ei riitä

Ydinvoimaa
ja ekovoimaa ei kannata eikä saa laittaa vastakkain tai vaihtoehdoiksi
toisilleen, vaan hiili- ja öljyvoimalle. Molempiin panostaminen on
samanaikaisesti mahdollista. Se on myös pakollista, jos ilmastonmuutos,
pienhiukkaspäästöt ja maaperän saastuminen halutaan saada kuriin siten, että
tällä planeetalla voidaan elää vielä sittenkin, kun minä köpöttelen kepin
avulla. Ydinvoima on hyvä tapa tuottaa uusiutuvien energiamuotojen tarvitsema
säätövoima, koska sen tuotanto ja polttoaineen saatavuus ovat hyvin
säännöllisiä ja tasaisia.

Mikäli
perinteisten ydinvoimaloiden sijaan rakennettaisiin esimerkiksi
nykyteknologialla mahdollisia IFR-reaktoreita, voitaisiin polttoaineena käyttää
esimerkiksi ydinjätettä ja jo valmistettujen ydinaseiden asemateriaalia, jota
riittäisi varsin pitkäksi aikaa. Tällöin ydinvoima itsessään vähentäisi
säteily- ja ydinräjähdyskatastrofien riskiä.

Demareiden on oltava eturintamassa

Sosialidemokraattinen
opiskelijaliitto, SONK, kokoontuu tänään perjantaina liittokokoukseensa
Tampereelle. Esillä on uudistettu poliittinen ohjelma, jossa otetaan kantaa
terveyspalveluiden yksikanavaisen rahoituksen ja paremmin tulevaisuuden
työelämää palvelevan koulutuspolitiikan puolesta. Erityisesti noiden kahden
osa-alueen eteen on tehty juuri sellaista pitkää, asiantuntevaa ja osaavaa
ohjelmatyötä, joka minusta on demariliikkeen paras voimavara.

Energia- ja
yhdyskuntarakennepoliittisessa keskustelussa olemme kuitenkin turhaan
menettäneet edelläkävijän asemamme. Vaikka linjamme on ollut enimmäkseen hyvä
ja oikea, se vaatii elävää keskustelua ja konkreettisia avauksia kirkastuakseen
ja pysyäkseen mielenkiintoisena. Sosialidemokraattien tulee avata tulevaisuuden
näköaloja, ei tyytyä kommentoimaan muiden visioita.

EetuKinnunen1

Jyväskylän Työväenyhdistyksen poliittinen sihteeri, valtio-opin pääaineopiskelija. Pyrin täällä käsittelemään ajankohtaisia ja yleisiä poliittisia kysymyksiä analyyttisesti. Tervetuloa keskustelemaan!

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu