Islam ja politiikka, osa 3: Sharia

Sharia, eli islamilainen laki on julkisuudessa saanut kyseenalaista mainetta sen "keskiaikaisten" rangaistusten sekä todistus- ja rikosnormien vuoksi. Raiskatuille aviorikoksesta langetetut kivitystuomiot ja varkaiden käsien katkomiset kieltämättä löytyvät konkreettisesti Koraanista ja haditheista, eli muistiinmerkitystä perimätiedosta, mutta nykyisin sovellettava sharia itse asiassa eroaa jyrkästi perusluonteeltaan 1700-luvun ja sitä edeltäneen ajan shariasta.

Shariaa erottaa ns. roomalaisen perinteen mukaisesta laista ensinnäkin se, että siinä missä maallinen laki on kuolevaisen tahon antama velvoittava käsky, Sharia on yli-inhimillisesti asetettu ohjenuora moraaliselle elämäntavalle. Samoin Sharian puitteissa asetetut rangaistuskäytänteet ovat hyvin epämääräisiä johtuen siitä, että ne perustuvat yksittäisiin Koraanin suuriin ja niissä esiintyviin ennakkotapauksiin ja toisaalta perimätietoon profeetan toiminnasta toisissa ennakkotapauksissa.

Ylipäätään perinteinen heimo-oikeuskäytänne perustui sovitteluun ja kompromissin hakuun kahden yhteisön välillä ja sovitteluratkaisut käytännössä heijastelivat kulloistakin moraalinormistoa ja tulkintaa jumalallisesta ilmoituksesta. Sharian sitovuus edellytti sitäkin, että molemmat puolet hyväksyivät tuomion moraalisesti velvoittavana (käytännössä tosin tuomion hyväksymättä jättäminen olisi historiallisesti ollut vaikeaa). Esim. käden katkaisu varkaudesta oli näin ollen ehdoton rangaistusmaksimi sovittelun ja hyvityksen epäonnistuessa, eikä universaali rangaistus kaikille varkaille. Tämän voikin rinnastaa ajalle yleisiin rangaistuksiin ja tulkita esimerkiksi kieltona langettaa kuolemantuomio varkaudesta (vrt. vanha sananlasku "ei naurisvarasta hirtetä").

Kodifiointi ja sen seuraukset

Nykyisellään käytössä oleva Sharian tulkinta syntyi pääasiassa modernien hallitsijoiden tarpeesta saattaa voimaan lainsäädäntö, joka oli keskusjohdettu ja tarjosi keinot alamaisväestön kontrollointiin. Sharia-pohjan omaksuivat ja ns. kodifioivat niin islamilaisia alueita haltuunsa ottaneet kolonialistit kuin länsimaistumaan pyrkivät muslimihallitsijatkin. Tätä kautta perinteinen tapa "säätää" uusia lakeja uusiin tilanteisiin ja käyttää oikeutta monenkeskisen osapuolten sovittelun ja lainoppineiden konsultaation kautta korvautui ylhäältä säädetyillä normeilla ja jäykillä, usein brutaaleillakin rangaistusmenettelyillä.

Kodifioitu sharia on palvellut hyvin radikaaleja islamisteja, koska se on hyvin indoktrinoiva ja pelottelun mahdollistava järjestelmä. Samalla siitä on tullut dominoiva sharian tulkinta, koska siihen tukeutuvat sekä monet muslimimaiden hallitsijat että näiden hallitusten merkittävimmät haastajat, islamistiset poliittiset liikkeet.

Moni nykyhetken islamin oppineista suhtautuukin ristiriitaisesti siihen, onko sharia reformoitavissa toimimaan islamilaisen yhteisön pohjana lainkaan, vai onko kodifiointi aiheuttanut sille yliluonnollisena moraalisena ohjenuorana ratkaisevan kolhun. Moni muu teoreetikko taas pitää shariaa ylipäätään nykyiseen yhteiskuntajärjestelmään sopimattomana konfliktien ratkaisumenettelynä, eikä näe edes kontekstissaan luettuja haditheja kelvollisena pohjana nykylainsäädännölle.

Sharian tulevaisuus

Ongelmia etenkin sukupuolten tasa-arvoa kannattaville muslimeille tuottavat myös kohdat, jossa asetetaan naisen todistus miehen todistuksen alapuolelle. Verrattuna aikakautensa lakeihin sharia tosin on yllättävän vapaamielinen, taaten mm. oikeuden avioeroon ja velvollisuuden elättää ex-puolisoa. Islamille lieneekin tulevaisuudessa kohtalonkysymys, kykeneekö se luomaan uudelleen suhteen shariaan dialogisena ohjausprosessina uskovien kesken, vai jääkö juridiseen dominanssiin pyrkivä näkemys hallitsevaksi. Tähän on vaikutusta islamin yleisellä luonteella yhteiskunnallisena uskontona, mistä lisää seuraavassa kirjoituksessa.

EetuKinnunen1

Jyväskylän Työväenyhdistyksen poliittinen sihteeri, valtio-opin pääaineopiskelija. Pyrin täällä käsittelemään ajankohtaisia ja yleisiä poliittisia kysymyksiä analyyttisesti. Tervetuloa keskustelemaan!

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu