Pommi Kauppalehdeltä: Hallituksen investointivaraus on susi

Kauppalehden julkaiseman jutun mukaan Suomen johtavat ekonomistit pitävät hallituksen kaavailemaa investointivarausta täysin epäonnistuneena. Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus ja Aalto-yliopiston mikrotaloustieteen professori Marko Terviö teilaavat hankkeen katastrofaaliseksi. Brotherus käyttää siitä termiä "kaverikapitalismi" ja Terviö hivenen akateemisemmin ilmaisee "johtavan turhiin yritysjärjestelyihin", haittaavan talouskasvua ja suosivan vanhoja suuryrityksiä.

Terviön arvion mukaan investointivaraus pikemminkin johtaisi investointien lykkäämiseen kuin investointitahdin kiihtymiseen. Verotuksellisista syistä yrityksen voi olla kannattavaa pyrkiä lisäämään kassavirtaansa investointivarauksen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi ennen investointia, vaikka välitön lainanotto ja sen varassa hankkeen toteuttaminen olisi muuten järkevämpää. Lisäksi yritysverotus monimutkaistuisi entisestään. Mielenkiintoinen päätös siis hallitukselta, joka on ilmaissut tavoitteeseen byrokratian karsimisen ja verotuksen yksinkertaistamisen.

Brotherus arvostelee investointivarauksen olevan pikemminkin "pro business" kuin "pro market" -politiikkaa ja suosivan vakiintuneita yrityksiä pienyritysten kustannuksella. Kun tilastoista voidaan todeta, että murskaava enemmistö uusista työpaikoista syntyy pieniin ja uusiin yrityksiin, tällainen vanhaa ja väsynyttä pääomaa suosiva päätös on täysin käsittämätön muusta kuin sulle-mulle -politiikan näkökulmasta.

Investointivaraukselle laajaa kritiikkiä

Entinen VM:n valtiosihteeri, ministeri Raimo Sailas, Ilmarisen pääekonomisti Jaakko Kiander ja Jyväskylän yliopiston taloustieteen professori Ari Hyytinen ovat kaikki esittäneet todella kriittisiä arvioita investointivarauksen hyödyllisyydestä talouden elpymisen kannalta. VATT:in vielä julkaisemattoman selvityksen mukaan investointivarauksella olisi korkeintaan marginaalisia hyötyjä ja vastaavat vaikutukset voitaisiin saada yksinkertaisemmin ja helpommin yhteisöveroa alentamalla.

Hallituksen näpertelystä antaa surkuhupaisan kuvan sekin, että VATT on joutunut tekemään selvityksensä Ruotsin ja Viron käytössä olevien mallien pohjalta, koska hallitus ei ole kyennyt tuottamaan omaa pohjaesitystään sille, millainen investointivarauksen malli olisi. Siis siitä huolimatta, että asiasta pitäisi päättää tämän syksyn budjettipäätösten yhteydessä! Voikin hyvin olla, että hallituksessa ei oikeastaan ole ajateltu lainkaan asiaa itse vaan samoin kuin sote-ratkaisussa ideat tulevat lähinnä vakiintuneita suuryrityksiä edustavilta lobbareilta.

Investointivarauksesta hyötyisivät lähinnä edullista markkinalainaa saavat ja vahvasti voitolliset yritykset, jotka siis ovat jo muutenkin yritysten joukossa edullisimmassa asemassa tekemään investointeja. Tarvitaanko juuri näille firmoille ensisijaisesti uusia apupyöriä? Hallituksen pitäisi taantuvien toimialojen Suomessa pyrkiä pikemminkin tukemaan uusien kasvualojen syntyä eikä pyrkiä pönkittämään vanhaa teollisuutta.

Suomen elinkeinopolitiikan uusi aika

Suomella on valtaisaa potentiaalia digitaalisten sisältöjen, korkean tason laitteistojen ja näihin liittyvien palvelukonseptien tarjoamisessa, mutta näiden alojen vielä melko pieniltä firmoilta puuttuvat sekä pääsy halpoihin luottoihin että vahvat tulovirrat, joten ne eivät hyötyisi investointivarauksesta mitenkään. Yhteiskunnan tukitoimet tulisi kuitenkin keskittää juuri uuden yritystoiminnan tukemiseen.

Markkinamyönteiselle, uusia ja vielä syntymättömiä yrityksiä suosivalle politiikalle tarvittaisiin Suomessa puolue. Näissä yrityksissä syntyy uutta myytävää ja sitä kautta työpaikkoja ihmisille. Nämä yritykset eivät myöskään perusta voittojaan veronmaksajien nisässä roikkumiseen joko myymällä suoraan palveluitaan julkiselle sektorille tai lypsämällä siltä tukia ja verovähennyksiä.

Toivoisin, että SDP ottaisi asiakseen ajaa markkinahenkisempää yrityspolitiikkaa Suomessa ja toisaalta lähtisi yrittäjähenkisen valtion rakentajaksi: julkisen vallan on lainoituksin ja investointiavustuksin tuettava uusien toimialojen syntyä ja pienyritysten kasvua maailmanmarkkinoille.

EetuKinnunen1

Jyväskylän Työväenyhdistyksen poliittinen sihteeri, valtio-opin pääaineopiskelija. Pyrin täällä käsittelemään ajankohtaisia ja yleisiä poliittisia kysymyksiä analyyttisesti. Tervetuloa keskustelemaan!

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu