Case Oulu: Ratkaisuja, ei politikointia

Oulussa ja nyt myös Helsingissä paljastuneiden järkyttävien alaikäisiin kohdistuneiden seksuaalirikosten jälkeen keskustelu käy kuumana. Kysytään, miksi näin kävi ja mitä pitäisi tehdä, ettei näitä tekoja nähtäisi jatkossa lisää. Suomalaisten tunteet vaihtelevat järkytyksestä ahdistukseen, suruun, pelkoon ja vihaan tekijöitä kohtaan.

Poliitikkojen puheenvuorot aiheesta voi oikeastaan jakaa kahteen kategoriaan: toimenpiteiden vaatimiseen ja syyllisten etsimiseen. Toimenpiteitä on vaadittu niin alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisyyn ja niistä langetettujen rangaistusten kiristämiseen kuin suomalaisten pelisääntöjen selventämiseen maahan tulleille ulkomaalaisille, rikoksiin syyllistyneiden ja oleskeluluvattomien nopeampaan poistamiseen maasta ja maahantulon mahdollisuuksien rajoittamiseen.

Persut syyttävät oppositiota, vaikka olivat itse hallituksessa turvapaikkakriisiä ratkomassa

Perussuomalaiset maalittavat nyt erityisesti SDP:tä ja Vihreitä. En voi sanoa Vihreiden maahanmuuttopolitiikkaa itse kannattavani, mutta Persuilta voisi kysyä, että suurin osa nyt kuohuttaneiden tekojen tekijöistä tuli maahan 2015-2017 kun puolueenne oli hallituksessa, niin eikö kannattaisi miettiä, olisiko tuolloin pitänyt tai voitu tehdä enemmän? Demareidenkaan mahdollinen "löperö" politiikka ei ole voinut vaikuttaa, puolue kun on ollut koko kriisin ajan oppositiossa.

Syyllisten etsimiiseen ei minkään puolueen poliitikkojen kannata lähteä. Kaikki suomalaiset eduskuntapuolueet ovat olleet tekemässä maahanmuutto-, kriminaali- ja sosiaalipolitiikkaa, joka on johtanut siihen, että lapsiin ja nuoriin kohdistuva järjestelmällinen hyväksikäyttö ja ahdistelu on tällainen ongelma Suomessa. Asia pitää nyt korjata. Keinovalikoimaksi ei riitä "rajat kiinni", koska suurin osa tekijöistä on jo täällä. Puolueiden eduskuntaryhmien yhteisessä kokouksessa onkin saatu aikaan mittava lista hyviä toimia, joita SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman listaa twitterissä.

On kuitenkin hyvä, että lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaalirikollisuuden torjunta ja seksuaalirikosten sanktiointi nousee viimein keskusteluun. Mikään uusi ilmiö ns. "grooming" ei ole, ennen nykyistä instaa ja muita some-sovelluksia samaa toimintaa harjoitettiin nettifoorumeilla. Seksuaalirikosepäilyissä korostuu muutama kansallisuus erityisesti, etenkin irakilaiset ja afganistanilaiset, joiden osuus seksuaalirikosepäilyissä on täysin suhteeton suhteessa näiden maiden kansalaisten määrään Suomessa, mutta tekomuoto on täysin sama kuin kantasuomalaisilla tekijöillä. Ainoastaan epäiltyjen ryhmäytyminen poikkeaa, suomalaiset toimivat pääasiallisesti yksin.

Tekijät vähemmistö suomalaisista ja ulkomaalaisista, mutta kulttuurieroa ei pidä vähätellä

On muistettava, että vaikka osuus olisi kymmenkertainen suhteessa kantaväestöön, silti suurin osa Suomessa olevista irakilaisista tai afgaaneista ei syyllisty tällaisiin tekoihin eikä joudu niiden perusteella epäillyksi. Ilmeisesti myös tekoja on tehty tietyn porukan toimesta organisoidusti, mikä lisää todennäköisesti tekojen epäiltyjen tekojen määrää yksittäistä epäiltyä kohden. Kulttuurieroja ei kuitenkaan voi vähätellä.

Suomi, jossa sukupuolten tasa-arvoa pidetään yleisesti tavoiteltavana asiana ja jonka eteen on tehty lujasti töitä elää täysin toisessa todellisuudessa kuin Irak ja Afganistan, jossa suunta on 60-70-lukujen jälkeen ollut konservatiiviseen suuntaan. Vallitsevan islamintulkinnan mukaan miesten ja naisten välinen kanssakäyminen on minimoitu ja etenkin nuoret naiset ovat tiukan kontrollin kohteina, eivät tasa-arvoisia miesten kanssa.

Valitettavasti kuitenkin myös suomalaiset tekevät aivan liikaa alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Myös kotimaisissa tiukoissa uskonnollisissa yhteisöissä seksuaalikielteisyys, sukupuolten eriarvoisuus ja valtarakenteet tuntuvat ruokkivan seksuaalirikollisuutta. Yli 78 % alaikäiseen kohdistuvista seksuaalirikoksista on kantasuomalaisten tekemiä. Tehtiinpä maahanmuuttopolitiikassa siis mitä tahansa, suomalaisten lasten suojelu seksuaaliselta kaltoinkohtelulta vaatii ennen kaikkea poliisitutkinnan tehostamista, tekojen tiukempaa sanktiointia, sekä tietoa ja resursseja niille tahoille, jotka päivittäin lasten ja nuorten kanssa työskentelevät.

Rangaistusasteikon kiristäminen saattaisi auttaa ymmärtämään, kuinka paheksuttavana yhteiskunta tällaisia tekoja pitää. Tämä yhdistettynä tutkintaresurssien parantamiseen ja kiinnijäämisriskin arviointi korkeammaksi saattaisi vähentää tekoja, lisäksi nopeampi kiinnijääminen vähentää uhrien määrää.

Maahantulo hallintaan, tehoa palautuksiin

Useampi taho on tapausten tultua julki puhunut erilaisista maahanmuuttopolitiikan kiristystoimista. Sinänsä maahanmuuttopolitiikan reformeja soisi tehtävän riippumatta rikostapauksista, koska nykyinen järjestelmä on tehoton ja toimivuudeltaan epävarma. Rikoksiin syyllistyneet tulee karkottaa, myös silloin kun palautusmaa ei ole turvallinen. Tämä on kuitenkin jälkikäteistä toimintaa ja on kyseenalaista, mikä pelotevaikutus automaattisella karkottamisella on.

Oleellisin maahanmuuttopolitiikan työkalu on kuitenkin pienentää turvapaikanhakijoiden määrää. Humanitaarinen vastuunsa Suomen tulisi kantaa ottamalla kiintiöpakolaisia suoraan leireiltä, jolloin saapuvien henkilöiden identiteetti, tausta ja suojeluntarve ovat tiedossa jo etukäteen. Tällöin myös Suomeen tulisi kokonaisia perheitä, joka säilyttäisi lähtömaissa tärkeän käytöstä ja moraalia ylläpitävän rakenteen. Nykyiseltä valitusprosessilta ja kielteisen päätöksen täytäntöönpanoa odottavien ja pakoilevien kanssa tulevilta ongelmilta vältyttäisiin.

Lisäksi työlupakäytäntöjä voitaisiin helpottaa, jolloin Suomeen pääsisi valehtelematta, kunhan on työ jota täällä ryhtyy tekemään ja samalla muodostuisi selkeä ymmärrys siitä, että suomalaisten pelisääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistuksen lisäksi palautus kotiin.

EetuKinnunen1

Jyväskylän Työväenyhdistyksen poliittinen sihteeri, valtio-opin pääaineopiskelija. Pyrin täällä käsittelemään ajankohtaisia ja yleisiä poliittisia kysymyksiä analyyttisesti. Tervetuloa keskustelemaan!

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu