Kilpailutukset, pienyrittäjät ja kestävä kuntatalous

Pienet ja keskisuuret yritykset eivät pysty tällä hetkellä osallistumaan huomattavaan osaan Turun julkisista tarjouskilpailutuksista. Julkisia tarjouksia koskevaa tietoa ei ole riittävästi, tarjouksiin osallistuminen vaatii kohtuuttomasti työtä ja järjestelmien käytettävyys on hankala.  Lisäksi kilpailutukset on rakennettu valtaviksi kokonaisuuksiksi – toisinaan jopa kilpailutuslain vastaisesti – vain tilaajan eli kaupungin hallinnollisen työn vähentämiseksi. Turun tarjouskilpailujärjestelmä näyttääkin syrjivän pk-yrityksiä julkisia hankintoja tehdessään.

Hankintojen keskittyminen kansallisille ja kansainvälisille yrityksille sekä informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden nopea kehittyminen ovat muuttaneet pk-yritysten toimintaympäristöä merkittävästi. Pienten ja paikallisten yritysten ja yrittäjien kyky vastata valtaviksi rakennettuihin kilpailutuksiin on heikentynyt. Tämä vaatii Turun kuntapäättäjiltä toimia.

Pk-yritysten osallistumisen julkisen sektorin markkinoille on todettu kansainvälisissä tutkimuksissa olevan tärkeää paikallisen talouden kehittymisen kannalta. Myös Turussa pk-yritykset ovat merkittävässä roolissa työpaikkojen luomisessa, innovoinnissa, köyhyyden lievittämisessä sekä paikallisen osaamisen ja teknologioiden hyödyntämisessä. Pienyrittäjien huomioiminen Turun kaupungin kilpailutuksissa on ratkaisevan tärkeää kestävän kuntatalouden saavuttamiseksi ja kilpailutusten avulla voidaan samalla tukea alueen pienyrittäjien kilpailukykyä.

Suosittelemme pienyrittäjien ottamista mukaan tehokkaammin kilpailutusten valmisteluvaiheeseen. Toivomme poliittisia aloitteita pk-yritysten aseman vahvistamiseksi Turun kaupungin valmistelemissa kilpailutuksissa sekä hankinnoissa. Pienyritysten välinen yhteistyö kilpailutuksissa tulee tehdä helpoksi ja mahdolliseksi.  Suurten, euromääräisesti arvokkaiden kilpailutusten jakaminen pienemmiksi osahankkeiksi antaisi pk-yrityksille paremmat mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin. Turun kaupungin kilpailutuksissa ja hankinnoissa paikallisten työllisyys- ja talousvaikutusten huomioiminen ja alueen yrittäjien sekä yritysten tukeminen tulee nähdä osana kestävää kuntataloutta.

 

Elena Svahn
Ekonomi, Turku
Vihreiden kuntavaaliehdokas

 

Annika Laakso
Yrittäjä, Turku
Vihreiden kuntavaaliehdokas

 

+1
Elena Svahn
Vihreät Turku
Ehdolla kuntavaaleissa

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu