Tasa-arvon tulee olla kiinteä osa työnantajapolitiikkaa sote-alalla

Asia, josta haluan puhua, on ollut pöydällä jo vuosia ja viimeistään nyt sote-uudistuksen myötä tämä  tulee hoitaa kuntoon. Kyse on hoitajien palkkauksesta ja laajemmin koko sote-alan työntekijöiden palkkauksesta.

Hoitajien palkkakuopassa on kyse kahdesta asiasta; asianmukaisesta palkkauksesta ja tasa-arvosta.

Asianmukaisessa palkkauksessa otetaan huomioon koulutus, vastuut ja työn kuormittavuus. Jos vertaamme hoitoalan palkkausta vastaavaa koulutusta huomattavasti vähemmän kuormittaviin miesvaltaisiin aloihin, kuten kunta-alalla työskentelevään ICT-alan työntekijään tai insinööriin, hoitajien palkkaus laahaa pahasti jäljessä. Kuormittavuus huomioon ottaen, hoitajien asianmukainen palkkaus tulisi tosiasiassa olla kunta-alalla työskenteleviä insinöörejä ja ICT-alan työntekijöitä edellä.


(Kuva: Pixabay)

Tasa-arvosta siksi koska hoitoala naisvaltaisena (92% naisia 8% miehiä) alana on ollut kroonisesti alipalkattu eikä poliittista tahtoa muutokseen tahdo löytyä. Naisten palkat laahaavat teollistumisen ajan historiallisista syistä edelleen jäljessä, jolloin naisen palkaksi määriteltiin puolet miehen palkasta. Käsittämätöntä mielestäni on, että tätä merkittävää epäkohtaa ei vielä vuonna 2022 ole saatu kurottua umpeen.

Hoitoalan TES laahaa kaukana jäljessä miesvaltaisista aloista ja Pohjoismaisessakin vertailussa suomalaiset hoitajat ovat hännän huippuna niin rahapalkassa kuin elinkustannusindeksiinkin suhteutetuissa kokonaisansioissakin. Tälle tasa-arvo- ja oikeudenmukaisuuskysymykselle, jossa naisen koulutus, aika ja osaaminen edelleen nähdään vähäpätöisempänä, ei ole mitään oikeutusta.

Kuluneina vuosina on raportoitu todella huolestuttavia tuloksia hoitajien työssäjaksamisesta ja Terveyden- ja hyvinvointialojen liitto Tehy raportoi 2021 tekemässään tutkimuksessa, että jopa 90% hoitajista on harkinnut alanvaihtoa. Syynä tähän ei ole ainoastaan palkkaus, vaan myös muut epäkohdat, joihin kuuluu jatkuva häirintä ja väkivallan uhka, jota monet hoitajat ovat alkaneet pitämään osana työnkuvaa, jota täytyy vain sietää.

Häirintää salliva työkulttuuri on merkittävä tasa-arvo ja ihmisoikeuskysymys hoitoalalla, ja siihen tulee puuttua välittömästi palkkakuopan lisäksi.  Sote-alalla toimii Suomessa karkeasti n. puoli miljoonaa työllistä, joista vajaa 90% on naisia. Koko sote-ala lepää käytännössä naisten harteilla. Vähintä mitä voimme yhteiskuntana tehdä on huolehtia siitä että hoitajat saavat tehdä työnsä turvallisessa ympäristössä ja saavat työstään asianmukaisen ja tasa-arvoisen palkan.

+1
Elena Svahn
Vihreät Turku
Ehdolla aluevaaleissa

Olen kahden lapsen äiti, ekonomi ja valtio-opin väitöskirjatutkija. Asun Varsinais-Suomessa, vaikka kotini on vuosien varrella sijainnut muiden maakuntien lisäksi myös Kanadassa, Briteissä, Saksassa ja Espanjassa.

Olen työskennellyt pääasiassa tieteellisen tiedon välitystoiminnassa 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Lisäksi minulla on ollut kunnia toimia työryhmien puheenjohtajana Suomen Tieteellisessä Kirjastoseurassa sekä Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa, jossa toimin aktiivisesti myös tällä hetkellä.

Järjestösektorilta olen saanut kokemusta kansalaisyhteiskunnassa toimimisesta sekä poliittisesta vaikuttamisesta. Olen toiminut aktiivisesti yli 10 vuotta mm. naisten, lasten ja maahanmuuttajien oikeuksia edistävissä järjestöissä.

Lähellä sydäntäni on taloudellinen ja sosiaalinen tasa-arvo, johon liittyy voimakkaasti universaali oikeus laadukkaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä perustuslaissakin turvattu oikeus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon.

Haluan toiminnallani edistää Varsinais-Suomen sote-palveluiden tasa-arvoista saatavuutta läpi koko hyvinvointialueen, sekä varmistaa että ennaltaehkäisyyn panostetaan niin fyysisen- kuin psyykkisestikin terveydenhuollon piirissä. Palvelut tulee mielestäni järjestää sote- ja pelastushenkilökunnan asiantuntemus edellä, pitäen palvelutarjonnan ohjat vahvasti julkisissa käsissä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu