Huolehditaan hyvin vammaisten ihmisten palveluista kunnissa ja tulevilla hyvinvointialueilla!

Kuntien, ja tulevaisuudessa myös hyvinvointialueiden, palveluiden toimivuus vaikuttaa erityisen paljon meidän vammaisten ja läheistemme arkeen.

Tulevien hyvinvointialueiden palveluiden suunnittelussa lähtökohtana tulee olla meidän vammaisten itsemääräämisoikeus ja se, että  mekin voimme käyttää yleislä, kaikille tarkoitettuja sote-palveluita. Hyvinvointialueiden toiminnan on syytä olla esteetöntä ja saavutettavaa.

Me vammaiset emme tarvitse turhaa byrokratiaa, vaan oikeat palvelut oikeaan aikaan. On tehtävä lakia kunnioittavia, yksilöllisiä ja pääasiassa toistaiseksi voimassaolevia päätöksiä, joissa ajatellaan asiakkaan etua. Palveluista ja niiden hakutavoista tulee tiedottaa hyvin ja selkokielellä. Tulevien hyvinvointialueiden on syytä palkata asiantuntevia palveluohjaajia ja – neuvojia neuvomaan ja tukemaan vammaisperheitä.

Hyvinvointialueiden tulee valvoa hyvin sekä omia että osto- ja palvelusetelipalveluitaan. Jos epäkohtia esiintyy, niin korjaustoimiin on ryhdyttävä niin pian kuin mahdollista. Koska väestö ikääntyy vauhdilla, tarvitaan lisää esteettömiä asuntoja. Vammaisuus ei katoa, kun ihminen täyttää 65 vuotta. Oikeus kuntoutukseen ja vammaispalveluihin on iästä riippumatonta.

YK:n vammaissopimuksen mukaan meillä vammaisilla tulee olla oikeus päättää itse asumisjärjestelyistään, eli siitä, missä, miten ja kenen kanssa hän asuu. Kuntien, ja tulevaisuudessa myös hyvinvointialueiden, tuleekin muistaa, että vammaisten pakkomuutot ovat kiellettyjä.

Vammaisten lasten ja nuorten on voitava käydä lähikoulua ja heidän on saatava tarvitsemansa tuki opinnoissaan. Ryhmät eivät saa olla liian suuria. Kouluissa tulee olla riittävästi henkilökuntaa, kuten koulunkäynninohjaajia. Tarvitaan paitsi yleisopetusta, myös pienryhmä- ja erityisopetusta. Inkluusioon on oltava riittävästi resursseja. Se ei saa olla säästökeino.

Myös työtoiminta siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1..1..2023. Työtoiminnan epäkohdat tulee kartoittaa ja korjata. Työtoimintaan osallistumisesta saatavan työosuusrahan on ylitettävä osallistumiskustannukset. Ylläpitokorvauksen perimisestä tulisi luopua kokonaan.

Kuntiin, ja tulevaisuudessa myös hyvinvointialueille, on syytä perustaa esteettömyys- ja vammaisasiamiesten virat. Lisäksi on syytä ottaa käyttöön anonyymi rekrytointi, yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi, etsivä vammaistyö ja osallistava budjetointi. Sekä kuntien että hyvinvointialueen toiminnan tulee olla saavutettavaa ja toimitilojen on oltava esteettömiä.

Kunnanvaltuustojen, ja tulevaisuudessa myös hyvinvointialueiden valtuustojen, kokouksissa on syytä olla viittomakielen tulkkaus. Kuntien ja hyvinvointialueiden kokousten verkkolähetykset tulee tekstittää. Tämä hyödyttää muun muassa huonokuuloisia, kuuroja ja muunkielisiä ihmisiä.

Kuntien, ja tulevaisuudessa myös hyvinvointialueiden, on tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä vammais- ja potilasjärjestöjen kanssa. Järjestöillä on arvokasta tietotaitoa. Hyvinvointialueiden, ja myös kuntien, tulee tulevaisuudessa tukea järjestöjeä muun muassa myöntämällä niille avustuksia ja tarjoamalla maksutta niiden käyttöön tiloja. Kunta- ja aluepäättäjät sekä virkamiehet tarvitsevat koulutusta vammaisten arjesta. Heidän on päästävä kokeilemaan asioiden hoitamista vammaisena.

Vammaisneuvostojen vaikuttamismahdollisuuksia on lisättävä. Hyvinvointialueen vammaisneuvostojen olisi syytä myöntää läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuustojen, – hallitusten ja – lautakuntien kokouksissa. Kuntien vammaisneuvostoille tulisi puolestaan myöntää läsnäolo- ja puheoikeus kuntien valtuustojen, hallitusten ja lautakuntien kokouksissa.

Ensi kevään alue-/sotevaalit ovat tärkeät, koska niissä päätetään meidän kaikkien arkeen vaikuttavien sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden tulevaisuudesta.

Rohkaisen kaikkia vähemmistöihin kuuluvia, kuten meitä vammaisia ja meidän äheisiämme, lähtemään ehdolle sotevaaleissa. Tiedämme hyvin, miten palvelut ja tuet tällä hetkellä toimivat. Meillä on varmasti paljon hyviä ideoita palveluiden ja tukien kehittämiseksi. Aluevaltuustoihin olisi hyvä valita mahdollisimman monen eri ikä-, ammatti-, tulo- ja väestöryhmän edustajia eri puolilta aluetta. On tärkeää, että me vammaiset asetumme runsain määrin ehdolla sotevaaleissa. Muuten meitä ei voida valita tuleviksi aluepäättäjiksi. Ei mitään vammaisuudesta ilman meitä vammaisia. Meidän tulee olla itse mukana tekemässä päätöksiä.

#Vantaa, #Kerava, #VantaaJaKerava, #Vammaisuus, #Vammaiset, #SoteVaalit, #AlueVaalit , #Elina2022, #Vasemmist

Elina Nykyri
Vasemmistoliitto Vantaa
Ehdolla eduskuntavaaleissa

EDUSKUNTAVAALIEHDOKAS/CANDIDATE IN PARLAMENTAL ELECTIONS
(In English below).
Hyvinvointi kuuluu kaikille! Olen 45-vuotias vantaalainen eduskuntavaaliehdokas sekä haavoittuvassa asemassa olevien asialla oleva vasemmistolainen vammaisaktivisti. Olen Vasemmiston ryhmän 2. varavaltuutettu Vantaalta ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta. Olen myös mukana puolueemme päätöksenteossa kaikilla tasoilla, aina paikallistasolta aina valtakunnalliselle tasolle asti. Olen Vasemmiston puoluevaltuuston jäsen, Invalidiliiton liittovaltuuston jäsen, Heta-liiton valtuuston jäsen, Länsi-Vantaan Vas. pj sekä Vas. vammaispoliittisen työryhmän pj. Olen myös Vantaan vas. hallituksen jäsen ja Uudenmaan vas. vpj. Lisäksi olen Vantaan kaupunkikulttuurilautakunnan jäsen ja Vantaan ja Keravan lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäsen. Asun Kaivokselassa. Olen iloinen, ahkera ja määrätietoinen haavoittuvassa asemassa olevien puolustaja. Minulla on omakohtaista kokemusta köyhän, tutkijan, eläkeläisen, omaishoitajan ja vammaisen ihmisen elämästä. Olen elänyt sekä vammattoman että vammaisen ihmisen elämää. Minun arvojani ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvo, solidaarisuus, demokratia, inkluusio, itsemääräämisoikeus, esteettömyys, saavutettavuus, ympäristönsuojelu ja uskonnonvapaus. Kaikki ovat yhtä arvokkaita - ilman poikkeusta! Hyvinvointi kuuluu kaikille! Rakennetaan yhdessä yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja esteetön Suomi, jossa kaikilla, myös heikko-osaisimmillakin on hyvä olla, ja kaikkien ihmisoikeuksia kunnioitetaan.

WELLFARE belongs go all - deputy member in Vantaa municipal council.
I am a 45 years old cadidate in parlamental elections and a resident of Kaivoksela, Vantaa. My positions of trust: deputy member in Vantaa municipal council, Left Alliance (vas.), Left Alliance party council member, Chair of vas. disability working group and vas. Länsi-Vantaa, Vice-Chair of Left Alliance Uusimaa, Vantaa vas. executive committee, member in Cultural services Board Vantaa, HETA council member and Invalidiliitto council member. I am a happy, hard-working, tenacious, qualified and skillful defender of the most vulnerable. I have personal experience of being poor, disabled, and a pensioner. I have known closely the daily life of being chronically ill and the hard work of a caregiver. I’m a statistician by training and have vast expertise in disability services. For more than 20 years, I have been active in various patient organizations. I am deeply involved in party decision-making from the local to the national level. My non-negotiable values are equity, equality, solidarity, democracy, inclusion, right to self-determination, sustainability and religious freedom. Let’s build a Finland where even the weakest do well. A Finland for all. Translation: Salla Sariola and Kazu Ahmed. #Vantaa, #Elina2023, #Vasemmisto, #LeftAlliance

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu