Hyvinvointialueiden päättäjien on kuunneltava asukkaita, työntekijöitä, järjestöjä ja vaikuttamiselimiä!

Hvinvointialueiden päätöksentekoon läpinäkyvyyttä, avoimuutta ja asukkaiden osallistamista!

Politiikka on yhteisten asioiden hoitoa. Se ei toimi ilman avoimuutta. Demokratia kuuluu kaikille. Hyvinvointialueiden pitää panostaa päätöksenteon avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen, asukkaiden osallistamiseen sekä tiedottamiseen ja viestintään. Asukkailla tulee olla aito mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa päätöksiin, lähtien päätösten valmistelusta aina niiden toteutukseen saakka. Päätöksenteossa on hyvä olla edustettuina kaikenlaiset väestöryhmät, myös vähemmistöt.

Poliittisen päätöksenteon on oltava avointa ja läpinäkyvää.

Läpinäkyvyys lisää asukkaiden luottamusta päättäjiin ja vahvistaa heidän turvallisuuden tunnettaan. Se myös lisää äänestysaktiivisuutta. Jos asukkaat kokevat, ettei heidän mielipiteillään ole merkitystä, eivät he näe äänestämistä mielekkäänä.

Avointa keskustelua on lisättävä.

Tulee käydä avointa keskustelua yhteisistä asioista sosiaalisen median kanavissa, hyvinvointialueen verkkosivuilla ja lehdissä. Kaiken tiedon, joka ei ole salassapidettävää, on oltava helposti löydettävissä hyvinvointialueen verkkosivuilta. Pitää myös olla mahdollista saada tietoa virkamiehiltä ja luottamushenkilöiltä. Kaikilla ei ole mahdollisuutta käyttää nettiä. Hyvinvointialueen on tiedotettava hyvin siitä, kuka on mistäkin vastuussa.

Asukkailla on oltava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon.

Asukkaat tulee osalistaa päätöksentekoon. Luottamushenkilöiden on tiedotettava paremmin kuntalaisille siitä, mitä valtuustossa ja lautakunnissa tapahtuu. Avoimuus ja keskusteleminen ovat hyväksi.

Hyvinvointialueiden nuorisovaltuustolla sekä vanhus- ja vammaisneuvostoilla tulisi olla oikeaa valtaa. Niillä pitäisi olla läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointialueen valtuuston kokouksissa. Hyvinvointialueen kaikki alueet ja eri ihmisryhmät tulee huomioida päätöksenteossa.

On otettava käyttöön osallistava budjetointi sekä yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi. Hyvinvointialueelle tulisi myös järjestää asukasfoorumeita sekä perustaa korttelivaltuustoja ja aluelautakuntia huolehtimaan eri alueiden asukkaiden asioista. Esimerkiksi keravalaisten asioita varten voisi olla oma lautakuntansa

Hyvinvointialueiden luottamushenkilöiden tulee toimia tiedon välittäjänä.

Hyvinvointialueiden luottamushenkilöiden (valtuuston, hallituksen sekä lautakuntien varsinaiset ja varajäsenet) tehtävänä on toimia tiedon välittäjänä. Hänen on syytä välittää tietoa kunnan päätöksenteosta asukkaille ja asukkailta tietoa hyvinvointialueen päätöksentekoelimiin.

Luottamushenkilön tulee osata aidosti kuunnella asukkaita.

Luottamushenkilön tulee osata aidosti kuunnella asukkaita. Hänen tulee ajatella kaikkien asukkaiden ja koko hyvinvointialueen etua. Hän ei saa ajatella vain oman kohderyhmänsä, äänestäjäkuntansa tai asuinalueensa etua.

Luottamushenkilön on osattava ottaa asioista selvää ja hänen on oltava yhteistyökykyinen.

Luottamushenkilön on tärkeää ottaa asioista selvää. Kukaan ei voi tietää kaikkea, ja luottamushenkilön on tärkeää myöntää, jos hän ei jotain tiedä. On tärkeää, että luottamushenkilö on yhteistyökykyinen. Mikään puolue ei saa yksin mitään aikaan, vaan tarvitaan puolueiden välistä yhteistyötä. On kyettävä tekemään kompromisseja. Aluevaaleissa kannattaa äänestää yhteistyökykyistä ehdokasta, joka osaa ottaa asioista selvää.

Valtuustoryhmässä voisi olla hyvä jakaa vastuualueita, jotta ryhmästä aina löytyy joku, joka on aihealueeseen perehtynyt. Virkamiehetkin ovat aina velvollisia vastaamaan kysymyksiin.

Äänestäminen kannattaa! 

Kannattaa äänestää äärimmäisen tärkeissä ja historian ensimmäisissä aluevaaleissa. Vaalipäivä on 23.1.2022 ja ennakkoäänestys on 12-18.1.2022. Hyvinvointialueet tulevat päättämään meille kaikille tärkeiden sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen tulevaisuudesta. Päätämme näissä vaaleissa muun muassa terveysasemista ja terveyskeskuksista, lastensuojelusta, neuvoloista, päihde- ja mielenterveyspalveluista sekä vanhus- ja vammaispalveluista. Äänestäminen on keino vaikuttaa. Ei kannata jättää mahdollisuutta käyttämättä.

Elina Nykyri

Kirjoittaja on vantaalainen vammaisaktivisti ja varavaltuutettu sekä aluevaaliehdokas.

#Vantaa, #Kerava, #VantaaJaKerava, #ÄänestäjäVaikuttajana, #Aluevaalit, #SoteVaalit, #Äänestäminen, #Elina2022, #286, #Vasemmisto

Elina Nykyri
Vasemmistoliitto Vantaa

KUNTA- ja ALUEVARAVALTUUTETTU, PUOLUEVALTUUSTON JÄSEN, UUDENMAAN VAS. VPJ (In English below).
Hyvinvointi kuuluu kaikille! Olen 47-vuotias vantaalainen kunta- ja aluevaravaltuutettu sekä haavoittuvassa asemassa olevien asialla oleva vasemmistolainen vammaisaktivisti. Olen Vasemmiston ryhmän 2. varavaltuutettu Vantaalta ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta. Olen myös mukana puolueemme päätöksenteossa kaikilla tasoilla, aina paikallistasolta aina valtakunnalliselle tasolle asti. Olen Vasemmiston puoluevaltuuston jäsen, Uudenmaan vasemmiston varapuheenjohtaja, Invalidiliiton liittovaltuuston jäsen, Heta-liiton valtuuston varajäsen, Länsi-Vantaan Vas. pj sekä Vas. vammaispoliittisen työryhmän pj. Olen myös Vantaan vas. hallituksen jäsen. Lisäksi olen Vantaan kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan jäsen sekä Vantaan ja Keravan lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäsen. Asun Kaivokselassa. Olen iloinen, ahkera ja määrätietoinen haavoittuvassa asemassa olevien puolustaja. Minulla on omakohtaista kokemusta köyhän, tutkijan, eläkeläisen, omaishoitajan ja vammaisen ihmisen elämästä. Olen elänyt sekä vammattoman että vammaisen ihmisen elämää. Minun arvojani ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvo, solidaarisuus, demokratia, inkluusio, itsemääräämisoikeus, esteettömyys, saavutettavuus, ympäristönsuojelu ja uskonnonvapaus. Kaikki ovat yhtä arvokkaita - ilman poikkeusta! Hyvinvointi kuuluu kaikille! Rakennetaan yhdessä yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja esteetön Suomi, jossa kaikilla, myös heikko-osaisimmillakin on hyvä olla, ja kaikkien ihmisoikeuksia kunnioitetaan.

WELLFARE belongs go all - deputy member in Vantaa municipal council and depyty member in Vantaa and Kerava wellfare area council

I am a 47 years old resident of Kaivoksela, Vantaa. My positions of trust: deputy member in Vantaa municipal council, deputy member in Vantaa nad Kerava wellfare are council, Left Alliance (vas.), Left Alliance party council member, Chair of vas. disability working group and vas. Länsi-Vantaa, Vice-Chair of Left Alliance Uusimaa, Vantaa vas. executive committee, member in Cultural services Board Vantaa, HETA council deputy member and Invalidiliitto council member. I am a happy, hard-working, tenacious, qualified and skillful defender of the most vulnerable. I have personal experience of being poor, disabled, and a pensioner. I have known closely the daily life of being chronically ill and the hard work of a caregiver. I’m a statistician by training and have vast expertise in disability services. For more than 20 years, I have been active in various patient organizations. I am deeply involved in party decision-making from the local to the national level. My non-negotiable values are equity, equality, solidarity, democracy, inclusion, right to self-determination, sustainability and religious freedom. Let’s build a Finland where even the weakest do well. A Finland for all. Translation: Salla Sariola and Kazu Ahmed. #Vantaa, #vakehyva, #VantaaKerava, #Kerava, #Elina2025, #Vasemmisto, #LeftAlliance, #vasemmistoliitto, #vasemmisto, #kuntavaalit2025, #aluevaalit2025

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu