Kunnilta tarvitaan ilmastotekoja!

Luonnon monimuotoisuus on vaarassa. Ilmastonmuutos tapahtuu tässä ja nyt. Vastuu on meidän kaikkien. On siirryttävä sanoista tekoihin. Jos emme hillitse ilmastonmuutosta ja käynnissä olevaa lajien sukupuuttoa, ei pian ole elämää maapallolla, eikä kuntiakaan.

Koronaviruspandemia on yksi luonnon antama varoitusmerkki ihmisille. Tulevaisuudessa voimme kohdata koronaviruspandemian kaltaisia pandemioita. Myös ääri-ilmiöt säässä voivat yleistyä.

Ilmastoteot ovat nyt ensisijaisia. Ilmastotekoja tulee tehdä kansainvälisellä, kansallisella ja kunnallisella tasolla. Yksi kuntien tärkeimmistä tehtävistä on hillitä ilmastonmuutosta. On mentävä kohti ekologisesti kestäviä, yhdenvertaisia, tasa-arvoisia, hyvinvoivia ja esteettömiä kuntia.

Meidän on yhdessä turvattava se, että meillä  Suomessa on rikas lähiluonto tulevaisuudessakin. Ei kaikkialle saa rakentaa. Esimerkiksi Vantaan on syytä suojella rikasta lähiluontoaan. Moni ei tiedä, että Vantaalla on luonnonsuojelualueita, koska täällä esiintyy eläinlajeja, joita tavataan harvoin, esimerkiksi halavasepikkä. Luontoliikunta edistää ihmisen fyysistä ja henkistä terveyttä. Mutta luonnolla on itseisarvokin.

Ilmastoteot eivät ole muusta yhteiskunnasta erillinen osio, vaan kaikella ihmisen toiminnalla on vaikutus ympäristöön. Ympäristövaikutukset onkin huomioitava kaikessa päätöksenteossa. Myös kuntien valtuustojen tekemissä päätöksissä. Kuntien tulee tehdä ilmastotekoja.

Hienoa, että Vantaa pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Vantaa on myös sitoutunut resurssiviisauden tiekarttaan ja mm. jätteettömyyteen. Tulee luopua hiilestä ja turpeesta energian lähteenä. Se ei kuitenkaan vielä riitä. Tarvitaan muitakin tekoja.

Ilmastonmuutoksen torjunta ei ole pelkkä kuluerä. Ilmastoteot eivät välttämättä ole ristiriidassa sen kanssa mikä on taloudellisesti tai inhimillisesti kannattavaa. Ekologinen kestävyys on nykyisin kunnalle kilpailuvaltti. Mitä ekologisemmin kunta toimii, sitä pito- elin- ja vetovoimaisempi kunta sitä enemmän se houkuttelee kuntaan uusia asukkaita ja yrityksiä, ja sitä enemmän kunta saa verotuloja. Kunnan on siis pitkän päälle järkevää panostaa ilmastotekoihin. Se on ekologisesti, inhimillisesti ja taloudellisesti järkevää.

Hyvä sosiaaliturva ja laadukkaat julkiset palvelut ovat ihmisoikeus- ja ilmastotekoja. On ilmastoteko panostaa sosiaaliturvaan ja hyviin julkisiin palveluihin. Köyhyysrajan alapuolella elävä, kuten perustulojen varassa elävä, ei voi valita mitä tai mistä hän ostaa. Hänellä ei ole varaa olla eettinen. Köyhän pitää ostaa halvinta mahdollista. Ei hän voi miettiä ostostensa ympäristövaikutuksia.

Voidaan puhua pakkovalinnoista. Kun rahaa on vähän, joutuu elämään epäterveellisesti ja luontoa saastuttavalla tavalla. On pakko ostaa helposti rikkoutuvia kaukana tehtyjä tuotteita, jotka eivät ole ympäristöystävällisiä, kun ei ole varaa ostaa lähellä tuotettua kalliimpaa tuotetta. On pakotettu ajamaan vanhalla dieselautolla, joka saastuttaa muita autoja enemmän. Mitä vähemmän köyhyysrajan alapuolella eläviä ihmisiä on, sitä vähemmän on niitä, joiden on pakko valita ympäristöä kuluttava vaihtoehto. Tiedetään, että pienituloiset eivät voi säästää, eivätkä ostaa luksustuotteita.

Toisaalta sekin on totta, että rikkaat kuluttavat paljon enemmän kuin köyhät. Ympäristön kannalta onkin hyvä, jos eriarvoisuus vähentyy ja tuloerot pienevät. Mitä vähemmän eriarvoinen yhteiskunta on, sitä useampi ihminen elää ympäristöystävällisesti ja sitä vähemmän sosiaali- ja terveyspalveluita ihmiset tarvitsevat. Ihmiset pysyvät pidempään työ- ja toimintakykyisinä ja ovat onnellisempia.

Suojelemme luontoa takaamalla kaikille kuntalaisille inhimillisen toimeentulon. Silloin jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus valita terveellinen, lähellä tuotettu ja luontoa vähiten kuluttava vaihtoehto. Jos kaikilla kuntalaisilla on oikeus laadukkaisiin sekä kohtuuhintaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, niin ihmiset sairastavat vähemmän.

Mitä paremman toimeentulon takaamme pienituloisille, sitä isompi osa yhteiskunnan rahoista menee kulutukseen. Tämä kasvattaa bruttokansantuotetta ja edistää ihmisten hyvinvointia. Meidän tulee nostaa selvästi perusturvan, esimerkiksi työmarkkinatuen, kansan- ja takuueläkkeen, pienimpien äitiys- ja sairauspäivärahojen, opintotuen sekä kodinhoidon- ja omaishoidon tukien, tasoa. Asiakkaan maksamia sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja tulee myös selvästi alentaa. Ne ovat Suomessa Pohjoismaiden suurimpia. Ne ovat iso syy eläkeläisten ja työttömien köyhyyteen. Kelaindeksin jäädyttämisestä tulee luopua.

Asevarustelu saastuttaa. Rauhansuojelu on paitsi ihmisoikeus- myös ilmastoteko. Käyttäkäämme siis mieluummin rahaa rauhansuojeluun sekä siihen, että takaamme jokaiselle inhimillisen toimeentulon ja oikeuden hyviin palveluihin.

Haittaverot suojelevat luontoa. Käyttäkäämme haittaveroja, jotka eivät kohdistu pienituloisiin. Kaivosteollisuuden tukemista pitää myös vähentää. On arvovalinta mihin rahamme käytämme. Käyttäkäämme rahaa ihmisten hyvinvointia parantavalla ja luontoa suojelevalla tavalla. Kunnioitetaan kaikkien ihmisoikeuksia.

Ilmastonmuutos tapahtuu nyt. Ei ole aikaa viivytellä siihen puuttumista. Tarvitaan tekoja. Puheiden aika on mennyt. Kuntien valtuustojen on muutettava kuntien linja luontoa suojelevaksi. Vaaleissa täytyy muun tärkeän ohella puhua ilmastonmuutoksen torjunnasta, sosiaaliturvasta ja sosiaali- ja terveyspalveluista. Hyvä sosiaaliturva kaikille on ihmisoikeus- ja ilmastoteko.

#Vantaa, #IlmastonmuutoksenHillintä, #Ilmasteot, #Vasemmisto, #Elina2021, #Kuntavaalit2021

Elina Nykyri,

kuntavaaliehdokas, Vantaa (vas.),

FM, tutkija

Elina Nykyri
Vasemmistoliitto Vantaa
Ehdolla eduskuntavaaleissa

EDUSKUNTAVAALIEHDOKAS/CANDIDATE IN PARLAMENTAL ELECTIONS
(In English below).
Hyvinvointi kuuluu kaikille! Olen 45-vuotias vantaalainen eduskuntavaaliehdokas sekä haavoittuvassa asemassa olevien asialla oleva vasemmistolainen vammaisaktivisti. Olen Vasemmiston ryhmän 2. varavaltuutettu Vantaalta ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta. Olen myös mukana puolueemme päätöksenteossa kaikilla tasoilla, aina paikallistasolta aina valtakunnalliselle tasolle asti. Olen Vasemmiston puoluevaltuuston jäsen, Invalidiliiton liittovaltuuston jäsen, Heta-liiton valtuuston jäsen, Länsi-Vantaan Vas. pj sekä Vas. vammaispoliittisen työryhmän pj. Olen myös Vantaan vas. hallituksen jäsen ja Uudenmaan vas. vpj. Lisäksi olen Vantaan kaupunkikulttuurilautakunnan jäsen ja Vantaan ja Keravan lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäsen. Asun Kaivokselassa. Olen iloinen, ahkera ja määrätietoinen haavoittuvassa asemassa olevien puolustaja. Minulla on omakohtaista kokemusta köyhän, tutkijan, eläkeläisen, omaishoitajan ja vammaisen ihmisen elämästä. Olen elänyt sekä vammattoman että vammaisen ihmisen elämää. Minun arvojani ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvo, solidaarisuus, demokratia, inkluusio, itsemääräämisoikeus, esteettömyys, saavutettavuus, ympäristönsuojelu ja uskonnonvapaus. Kaikki ovat yhtä arvokkaita - ilman poikkeusta! Hyvinvointi kuuluu kaikille! Rakennetaan yhdessä yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja esteetön Suomi, jossa kaikilla, myös heikko-osaisimmillakin on hyvä olla, ja kaikkien ihmisoikeuksia kunnioitetaan.

WELLFARE belongs go all - deputy member in Vantaa municipal council.
I am a 45 years old cadidate in parlamental elections and a resident of Kaivoksela, Vantaa. My positions of trust: deputy member in Vantaa municipal council, Left Alliance (vas.), Left Alliance party council member, Chair of vas. disability working group and vas. Länsi-Vantaa, Vice-Chair of Left Alliance Uusimaa, Vantaa vas. executive committee, member in Cultural services Board Vantaa, HETA council member and Invalidiliitto council member. I am a happy, hard-working, tenacious, qualified and skillful defender of the most vulnerable. I have personal experience of being poor, disabled, and a pensioner. I have known closely the daily life of being chronically ill and the hard work of a caregiver. I’m a statistician by training and have vast expertise in disability services. For more than 20 years, I have been active in various patient organizations. I am deeply involved in party decision-making from the local to the national level. My non-negotiable values are equity, equality, solidarity, democracy, inclusion, right to self-determination, sustainability and religious freedom. Let’s build a Finland where even the weakest do well. A Finland for all. Translation: Salla Sariola and Kazu Ahmed. #Vantaa, #Elina2023, #Vasemmisto, #LeftAlliance

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu