Kuntalaisen pitää voida vaikuttaa päätöksentekoon – lisää keskustelua ja avoimuutta!

Päätöksentekoon lisää läpinäkyvyyttä, avoimuutta ja kuntalaisten osallistamista!

Politiikka on yhteisten asioiden hoitoa. Se ei toimi ilman avoimuutta. Demokratia kuuluu kaikille. Vantaan pitää panostaa päätöksenteon avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen, kuntalaisten osallistamiseen sekä tiedottamiseen ja viestintään. Asukkailla tulee olla aito mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa päätöksiin, lähtien päätösten valmistelusta aina niiden toteutukseen saakka. Päätöksenteossa on hyvä olla edustettuina kaikenlaiset väestöryhmät, myös vähemmistöt.

Poliittisen päätöksenteon on oltava avointa ja läpinäkyvää. Läpinäkyvyys lisää kuntalaisten luottamusta päättäjiin ja vahvistaa heidän turvallisuuden tunnettaan. Se myös lisää äänestysaktiivisuutta. Jos kuntalaiset kokevat, ettei heidän mielipiteillään ole merkitystä, eivät he näe äänestämistä mielekkäänä.

Avointa keskustelua on lisättävä.

Tulee käydä avointa keskustelua yhteisistä asioista sosiaalisen median kanavissa, kunnan verkkosivuilla (esim. Vantaa-kanava) ja lehdissä. Kaiken tiedon, joka ei ole salassapidettävää, on oltava helposti löydettävissä kunnan verkkosivuilta. Pitää myös olla mahdollista saada tietoa virkamiehiltä ja luottamushenkilöiltä. Kaikilla ei ole mahdollisuutta käyttää nettiä.  Kunnan on tiedotettava paremmin siitä, kuka on mistäkin vastuussa.

Valtuuston tulee ottaa valta takaisin itselleen.

Valtuusto on Vantaalla antanut virkamiehille liikaa valtaa. Valtuuston pitäisikin ottaa valta takaisin omiin käsiinsä.

Kuntalaisilla on oltava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon.

Kuntalaiset tulee osalistaa päätöksentekoon. Luottamushenkilöiden on tiedotettava paremmin kuntalaisille siitä, mitä valtuustossa ja lautakunnissa tapahtuu. Avoimuus ja keskusteleminen ovat hyväksi.

Suuraluekohtaiset lautakunnat on syytä perustaa.

Aluedemokratiaa on syytä Vantaalla lisätä. Vantaalla on syytä uudistaa alueelliset kehittämistoimikunnat suuraluekohtaisiksi aluelautakunniksi, joilla on oikeata valtaa. Myös vanhus- ja vammaisneuvostoilla tulisi olla oikeaa valtaa, nuorisovaltuuston lisäksi. Vantaan kaikki alueet ja eri ihmisryhmät tulee huomioida päätöksenteossa. On otettava käyttöön osallistava budjetointi ja päätöksenteko.

Luottamushenkilön tulee toimia tiedon välittäjänä.

Kunnallisen luottamushenkilön (valtuuston sekä lautakuntien varsinaiset ja varajäsenet) tehtävänä on toimia tiedon välittäjänä. Hänen on syytä välittää tietoa kuntalaisille sekä kuntalaisilta kunnan päätöksentekoelimiin.

Luottamushenkilön tulee osata aidosti kuunnella kuntalaisia.

Luottamushenkilön tulee osata aidosti kuunnella kuntalaisia. Hänen tulee ajatella kaikkien kuntalaisten ja koko kunnan etua. Hän ei saa ajatella vain oman kohderyhmänsä, äänestäjäkuntansa tai asuinalueensa etua.

Luottamushenkilön on osattava ottaa asioista selvää ja hänen on oltava yhteistyökykyinen.

Luottamushenkilön on tärkeää ottaa asioista selvää. Kukaan ei voi tietää kaikkea, ja luottamushenkilön on tärkeää myöntää, jos hän ei jotain tiedä. On tärkeää, että luottamushenkilö on yhteistyökykyinen. Mikään puolue ei saa yksin mitään aikaan, vaan tarvitaan puolueiden välistä yhteistyötä. On kyettävä tekemään kompromisseja. Kuntavaaleissa kannattaa äänestää yhteistyökykyistä ehdokasta, joka osaa ottaa asioista selvää.

Valtuustoryhmässä voisi olla hyvä jakaa vastuualueita, jotta ryhmästä aina löytyy joku, joka on aihealueeseen perehtynyt. Virkamiehetkin ovat aina velvollisia vastaamaan kysymyksiin.

Kuntavaaleissa äänestäminen kannattaa.

Kannattaa äänestää kuntavaaleissa 18.4.21. Kunnat päättävät meille kaikille tärkeistä palveluista, kuten kirjastoista, koulutus-, sivistys-, varhaiskasvatus-, terveys- ja sosiaalipalveluista sekä lastensuojelusta, neuvoloista ja vanhus- ja vammaispalveluista.

Myös muut kuin Suomen kansalaiset saavat äänestää kuntavaaleissa.

Myös muut kuin täysi-ikäiset kuin Suonen kansalaiset voivat äänestää kuntavaaleissa. Jos olet jonkin EU-maan kansalainen, voit äänestää seuraavissa vaaleissa, jos sinulla on asuinpaikka Suomessa 26.2.21. Jos et ole minkään EU-maan kansalainen, voit äänestää seuraavissa vaaleissa, jos olet 26.2.21 asunut kotikunnassasi vähintään 2 vuoden ajan. Jos olet ulkosuomalainen, et voi äänestää seuraavissa kuntavaaleissa.

#Vantaa, #ÄänestäjäVaikuttajana, #AanestajaVaikuttajana, #Valtuusto, #Kuntavaalit2021, #Äänestäminen

Elina Nykyri,

Kuntavaaliehdokas, Vantaa (vas.)

Elina Nykyri
Vasemmistoliitto Vantaa
Ehdolla eduskuntavaaleissa

EDUSKUNTAVAALIEHDOKAS/CANDIDATE IN PARLAMENTAL ELECTIONS
(In English below).
Hyvinvointi kuuluu kaikille! Olen 45-vuotias vantaalainen eduskuntavaaliehdokas sekä haavoittuvassa asemassa olevien asialla oleva vasemmistolainen vammaisaktivisti. Olen Vasemmiston ryhmän 2. varavaltuutettu Vantaalta ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta. Olen myös mukana puolueemme päätöksenteossa kaikilla tasoilla, aina paikallistasolta aina valtakunnalliselle tasolle asti. Olen Vasemmiston puoluevaltuuston jäsen, Invalidiliiton liittovaltuuston jäsen, Heta-liiton valtuuston jäsen, Länsi-Vantaan Vas. pj sekä Vas. vammaispoliittisen työryhmän pj. Olen myös Vantaan vas. hallituksen jäsen ja Uudenmaan vas. vpj. Lisäksi olen Vantaan kaupunkikulttuurilautakunnan jäsen ja Vantaan ja Keravan lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäsen. Asun Kaivokselassa. Olen iloinen, ahkera ja määrätietoinen haavoittuvassa asemassa olevien puolustaja. Minulla on omakohtaista kokemusta köyhän, tutkijan, eläkeläisen, omaishoitajan ja vammaisen ihmisen elämästä. Olen elänyt sekä vammattoman että vammaisen ihmisen elämää. Minun arvojani ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvo, solidaarisuus, demokratia, inkluusio, itsemääräämisoikeus, esteettömyys, saavutettavuus, ympäristönsuojelu ja uskonnonvapaus. Kaikki ovat yhtä arvokkaita - ilman poikkeusta! Hyvinvointi kuuluu kaikille! Rakennetaan yhdessä yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja esteetön Suomi, jossa kaikilla, myös heikko-osaisimmillakin on hyvä olla, ja kaikkien ihmisoikeuksia kunnioitetaan.

WELLFARE belongs go all - deputy member in Vantaa municipal council.
I am a 45 years old cadidate in parlamental elections and a resident of Kaivoksela, Vantaa. My positions of trust: deputy member in Vantaa municipal council, Left Alliance (vas.), Left Alliance party council member, Chair of vas. disability working group and vas. Länsi-Vantaa, Vice-Chair of Left Alliance Uusimaa, Vantaa vas. executive committee, member in Cultural services Board Vantaa, HETA council member and Invalidiliitto council member. I am a happy, hard-working, tenacious, qualified and skillful defender of the most vulnerable. I have personal experience of being poor, disabled, and a pensioner. I have known closely the daily life of being chronically ill and the hard work of a caregiver. I’m a statistician by training and have vast expertise in disability services. For more than 20 years, I have been active in various patient organizations. I am deeply involved in party decision-making from the local to the national level. My non-negotiable values are equity, equality, solidarity, democracy, inclusion, right to self-determination, sustainability and religious freedom. Let’s build a Finland where even the weakest do well. A Finland for all. Translation: Salla Sariola and Kazu Ahmed. #Vantaa, #Elina2023, #Vasemmisto, #LeftAlliance

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu