Lähde ehdolle ja äänestä kuntavaaleissa

Tervehdys kaikki lukijat. Olen iloinen voidessani aloittaa Uuden Suomen bloggaajana. Toivottavasti tuon uuden näkökulman asioihin.

Kannattaa äänestää ja ryhtyä kuntavaaliehdokkaaksi

Pääsetkö sinä sujuvasti terveyskeskuslääkärille? Saako lapsesi hyvää opetusta? Saako omaisesi hyvää hoitoa hoivakodissa? Onko syytä rakentaa enemmän kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja? Tulisiko panostaa enemmän lastensuojeluun ja mielenterveyspalveluihin? Onko koronan takia syytä: a) leikata palveluista, b) korottaa kuntaveroa, c) tinkiä investoinneista vai d) ottaa lisää lainaa?

Äänestämällä kuntavaaleissa 18.4.21 voit vaikuttaa siihen, miten sinun arkesi kannalta tärkeitä asioita hoidetaan. Jos et äänestä, päättävät muut asioista puolestasi. Kunnallisen itsehallinnon vuoksi kuntien välillä on suuria eroja. Ei siis ole yhdentekevää ketkä Vantaan asioista päättävät. Voit äänestää, jos olet vaalipäivään mennessä täyttänyt 18 vuotta.

Sinun ei tarvitse olla Suomen kansalainen voidaksesi äänestää kuntavaaleissa. Norjan, Islannin tai jonkin Euroopan Unionin maan kansalaisella on äänioikeus seuraavissa kuntavaaleissa, jos hän on 26.2.21 asunut kotikunnassaan ainakin 51 päivän ajan yhtäjaksoisesti. EU:hun kuuluvan maan, Norjan tai Islannin kansalainen voi äänestää seuraavissa vaaleissa, jos hän on 26.2.21 asunut kotikunnassaan vähintään kahden vuoden ajan yhtäjaksoisesti. Jos olet ulkosuomalainen, et voi äänestää kuntavaaleissa.

Kunnan luottamushenkilöt (esim. valtuusto ja lautakunnat) ja virkamiehet vastaavat esimerkiksi kuntamme: 1) kirjastoista, 2) infrastruktuurista (mm. kaavoitus, teiden kunnossapito sekä jäte- ja vesihuolto), 3) opetuksesta, 4) sosiaali- ja terveyspalveluista (mm. neuvolat sekä lastensuojelu-, terveys-, päihde-, mielenterveys-, vanhus- ja vammaispalvelut), 5) kulttuuri- ja liikuntapalveluista, 6) nuorisotyöstä, 7) vapaasta sivistystyöstä (esim. Vantaan aikuisopisto), ja 8) osin työllisyyspalveluista (kuntakokeilu).

Jos sinulla on äänioikeus, voidaan sinut myös asettaa ehdolle valtuustoon. Sinun ei tarvitse olla minkään puolueen jäsen, vaan voit olla sitoutumaton kuntavaaliehdokas. Ehdokkaana saat nostettua juuri sinulle tärkeitä asioita julkiseen keskusteluun. Ehdokkaana olet demokratian soturi. Vaikket sinä tulisikaan valituksi valtuustoon, voidaan sinut valita kunnalliseen tai ylikunnalliseen luottamustoimeen, esimerkiksi lautakuntaan. Lautakunnissa päätetään tärkeistä asioista.

Lähde ehdolle kuntavaaleissa, jos olet kiinnostunut yhteisten asioidemme hoidosta. Ehdokkaan ei tarvitse hallita kaikkea. Hänen on hyvä olla valmis ottamaan asioista selvää. Ehdokkaan on myös syytä olla yhteistyökykyinen ja halukas kuuntelemaan kuntalaisia herkällä korvalla.

Ehdokaslistan olisi hyvä olla monipuolinen. Listan tulisi edustaa monipuolisesti eri asuinalueita sekä eri ammatti-, koulutus- ja ikäryhmiä. Rakennetaan yhdessä Suomen kunnille valoisampi tulevaisuus.

Kuka kirjoittaja on?

Olen Elina Nykyri, Vantaan Kaivokselasta asuva 43-vuotias vasemmistolittolainen vammaisaktivisti. Koulutukseltani olen filosofian maisteri, pääaineena olivat tilastotiede ja sivuaineina olivat mm. psykologia ja yhteiskuntapolitiikka.

Toimin Länsi-Vantaan Vasemmiston puheenjohtajana ja olen ehdolla kuntavaaleissa. Työskentelen myös Vasemmistoliiton puoluevaltuutettuna sekä puolueen vammaispoliittisen työryhmän puheenjohtajana. Olen varajäsen Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen sekä käräjäoikeuden lautamies. Olen liikkunut pyörätuolilla vuodesta 2008, mutta pystyn muuten ihan samoihin asioihin kuin muutkin.

Mistä tämä blogi kertoo?

Tässä blogissa kirjoitan Vantaan asioista sekä yleisesti pienituloisen, vammaisen, pitkäaikaissairauksia sairastavan sekä työkyvyttömyyseläkeläisena arjesta ja niihin vaikuttavista poliittisista päätöksistä Suomessa.  Kirjoitan laajemminkin haavoittuvassa asemassa olevien, vaiennetun kansanosan, elämään vaikuttavista asioista.

Tavoitteenani on yhdenvertainen, tasa-arvoinen, saavutettava, esteetön ja yhdenvertainen Suomi ja kunnat. Suomi, joissa kaikki voivat hyvin ja jokaisen ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Taistelen eriarvoisuutta, syrjintää, väkivaltaa ja vihapuhetta vastaan. Kaikki ovat yhtä arvokkaita! Hyvinvointi kuuluu kaikille! Peräänkuulutan yhteistyötä, mitään ei saa aikaan yksin. Usein tarvitaan puoluerajatkin ylittävää yhteistyötä.

Erityistä tukea tarvitsevat yhteiskunnallisessa päätöksenteossa

Olen huolestuneena seurannut yhteiskunnallista keskustelua, sillä siitä on paljolti unohdettu vamman omaavat ihmiset. Vammaisuus on muutoinkin vaiettu asia yhteiskunnassa.  Vammaisiin ihmisiin vaikuttavia yhteiskunnallisia päätöksiä tehdään paikoissa, joissa ei ole edustettuna erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä.

Joka puolueella tulisikin olla vamman omaavia ehdokkaita kaikissa vaaleissa, ja heidän tulisi olla aktiivinen osa kampanjoita. Vamman omaavat henkilöt eivät saa olla mallinukkeja siitä, että puolue suhtautuu positiivisesti vammaisiin ihmisiin. Puolueiden tulee rohkaista mukaan toimintaansa niitä, joilla on jokin toimintakykyrajoite. Liian moni vamman omaava ihminen jää neljän seinän sisälle.

Kuntien, järjestöjen ja puolueiden ryhmät ja tilaisuudet tulee järjestää esteettömissä tiloissa, ja kutsua niihin erikseen vammaisia ihmisiä. Julkisen liikenteen esteettömyyttä on parannettava, vammaisille ihmisille on annettava enemmän kuljetuspalvelumatkoja ja henkilökohtaisen avustajan tunteja tulee myöntää tarpeeksi. Kuljetuspalveluista ja henkilökohtaisesta avusta ei voida säästää. Yhdenvertaisuuslain mukaan vammaisilla ihmisillä tulee olla samat mahdollisuudet kuin vammattomilla ihmisillä harrastaa, opiskella, työskennellä ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti.

Heitän pallon äänestäjille. Sinulla on vaaleissa valta päättää siitä miltä suomen kunnat tulevat näyttämään. Haluatko, että vähemmistöt, kuten vammaiset ihmiset, tulevat näkyviksi? Vai haluatko heidät piiloon? Juuri sinä voit aikaansaada muutoksen – äänestämällä vamman omaavaa ehdokasta. Jos jokin asia askarruttaa, niin mene tapaamaan ehdokkaita tai kirjoita heille. Älä anna valtaa ennakkoluuloille – kaikki ovat pohjimmiltaan samanlaisia. Annetaan vammaisten ihmisten edustaa itseään heitä itseään koskevassa päätöksenteossa. Suomi kuuluu meille kaikille. Annetaan ääni vaiennetuille! Valta on sinun äänestäjä! ”Ei mitään meistä ilman meitä”.

Elina Nykyri, Vantaa, kuntavaaliehdokas (vas.)

Elina Nykyri
Vasemmistoliitto Vantaa
Ehdolla eduskuntavaaleissa

EDUSKUNTAVAALIEHDOKAS/CANDIDATE IN PARLAMENTAL ELECTIONS
(In English below).
Hyvinvointi kuuluu kaikille! Olen 45-vuotias vantaalainen eduskuntavaaliehdokas sekä haavoittuvassa asemassa olevien asialla oleva vasemmistolainen vammaisaktivisti. Olen Vasemmiston ryhmän 2. varavaltuutettu Vantaalta ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta. Olen myös mukana puolueemme päätöksenteossa kaikilla tasoilla, aina paikallistasolta aina valtakunnalliselle tasolle asti. Olen Vasemmiston puoluevaltuuston jäsen, Invalidiliiton liittovaltuuston jäsen, Heta-liiton valtuuston jäsen, Länsi-Vantaan Vas. pj sekä Vas. vammaispoliittisen työryhmän pj. Olen myös Vantaan vas. hallituksen jäsen ja Uudenmaan vas. vpj. Lisäksi olen Vantaan kaupunkikulttuurilautakunnan jäsen ja Vantaan ja Keravan lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäsen. Asun Kaivokselassa. Olen iloinen, ahkera ja määrätietoinen haavoittuvassa asemassa olevien puolustaja. Minulla on omakohtaista kokemusta köyhän, tutkijan, eläkeläisen, omaishoitajan ja vammaisen ihmisen elämästä. Olen elänyt sekä vammattoman että vammaisen ihmisen elämää. Minun arvojani ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvo, solidaarisuus, demokratia, inkluusio, itsemääräämisoikeus, esteettömyys, saavutettavuus, ympäristönsuojelu ja uskonnonvapaus. Kaikki ovat yhtä arvokkaita - ilman poikkeusta! Hyvinvointi kuuluu kaikille! Rakennetaan yhdessä yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja esteetön Suomi, jossa kaikilla, myös heikko-osaisimmillakin on hyvä olla, ja kaikkien ihmisoikeuksia kunnioitetaan.

WELLFARE belongs go all - deputy member in Vantaa municipal council.
I am a 45 years old cadidate in parlamental elections and a resident of Kaivoksela, Vantaa. My positions of trust: deputy member in Vantaa municipal council, Left Alliance (vas.), Left Alliance party council member, Chair of vas. disability working group and vas. Länsi-Vantaa, Vice-Chair of Left Alliance Uusimaa, Vantaa vas. executive committee, member in Cultural services Board Vantaa, HETA council member and Invalidiliitto council member. I am a happy, hard-working, tenacious, qualified and skillful defender of the most vulnerable. I have personal experience of being poor, disabled, and a pensioner. I have known closely the daily life of being chronically ill and the hard work of a caregiver. I’m a statistician by training and have vast expertise in disability services. For more than 20 years, I have been active in various patient organizations. I am deeply involved in party decision-making from the local to the national level. My non-negotiable values are equity, equality, solidarity, democracy, inclusion, right to self-determination, sustainability and religious freedom. Let’s build a Finland where even the weakest do well. A Finland for all. Translation: Salla Sariola and Kazu Ahmed. #Vantaa, #Elina2023, #Vasemmisto, #LeftAlliance

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu