Terveydenhuollon yksikön on kuljettava huoltoon lainaamansa painavat ja tilaa vievät apuvälineet

STM:n ohjeissa todetaan, että terveydenhuollon yksikön on kuljetettava huoltoon lainaamansa painavat ja tilaa vievät apuvälineet – HUS ei aina noudata tätä sääntöä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ei tällä hetkellä täysin noudata sosiaali- ja terveysministeriön (STM) laatimia valtakunnallisia lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteita. Noiden ohjeiden mukaan terveydenhuollon yksikkö, ei asiakas, vastaa asiakkaalle luovuttamansa painavan ja tilaa vievän apuvälineen kuljetuksen järjestämisestä ja kuljetuskustannuksista. Painavia ja tilaa vieviä apuvälineitä ovat muun muassa sähkökäyttöiset pyörätuolit, sähkösäätöiset sängyt ja sähkö-/invamopot.

 

STM:n mukaan asiakas on vastuussa muiden kuin painavien ja tilaa vievien apuvälineiden kuljettamisesta apuvälinehuoltoon. Kuljettamisen on oltava asiakkaalle maksutonta ja onnistuttava tavanomaisin keinoin.

On vastoin STM:n ohjeita, että HUS kuljettaa huoltoon vain sähkösäätöiset sängyt, määräaikaishuollot pois lukien. HUS siis kuljettaa esimerkiksi asiakkaalle luovuttamansa sähköpyörätuolin tai sähkömopon huoltoon vain, jos kyseessä on määräaikaishuolto.

 

Apuvälinettä ei voi kuljettaa huoltoon vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain mukaisella kyydillä, vaan pitää käyttää Kela-kyytiä.

Asiakas joutuu kuljettamaan huoltoon apuvälineensä Kelan korvaaman terveydenhuollon kyydillä (Kela-kyydillä). Vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain mukaisella kyydillä ei voi kuljettaa apuvälinettä huoltoon.

Apuvälineen kuljettamisessa huoltoon Kela-kyydillä on muun muassa seuraavat ongelmat:

1) Kela-kyydin käyttäminen ei ole asiakkaalle maksuton, eikä tavanomainen, kuljetuskeino. Apuvälineen kuljettaminen huoltoon Kela-kyydillä maksaa asiakkaalle 50 tai 100 euroa, riippuen siitä, joutuuko asiakas jättämään apuvälineen huoltoon vai saako hän sen heti mukaansa.

2) Asiakkaan pitää olla aina Kela-kyydissä itse mukana. Kuljettaja ei voi siis viedä apuvälinettä huoltoon yksin. Jos asiakkaalla on käytössään vain yksi apuväline, on hänen mahdotonta tuoda sitä itse huoltoon. HUS ei yleensä anna varalaitteita asiakkaiden käyttöön.

3) Etenkin isoista esteettömistä Kela-takseista on pulaa. Sähkömopot eivät välttämättä mahdu kaikkien esteettömien Kela-taksien kyytiin, vaan usein tarvitaan iso hissillinen inva-auto.

Asiakkaiden Kela-kyytien käyttämisen tarve vähentyisi, jos HUS toimisi STM:n ohjeiden mukaisesti ja kuljettaisi painavat ja tilaa vievät apuvälineet huoltoon. Yhteiskunnalle ei siten koituisi lisäkuluja siitä, että HUS ryhtyisi kunnioittamaan STM:n ohjeita.

 

Apuvälinepalveluihin on ohjattava lisää resursseja.

HUS-alueen kuntien ja hyvinvointialueiden pitäisikin ohjata apuvälinepalveluihin nykyistä enemmän resursseja. Aion ottaa asian esille, kun neuvottelemme Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ensi vuoden budjetista. Kerron asiasta myös HUS:n päättäjille ja virkamiehille.

 

STM:n valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet on syytä päivittää.

STM:n on syytä päivittää laatimansa valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet. Ohjeissa on todettava yksiselitteisesti, että terveydenhuollon yksikkö, ei asiakas, vastaa lainaamansa painavan ja tilaa vievän apuvälineen, kuten sähkösäätöisen sängyn, sähkökäyttöisen pyörätuolin, sähkömopon tai porraskiipijän, kuljettamisesta huoltoon.

 

Terveydenhuollon yksikköjen on ryhdyttävä noudattamaan STM:n ohjeita ja kuljetettava asiakkaille luovuttamansa painavat ja tilaa vievät apuvälineet itse huoltoon.

Jokaisen terveydenhuollon yksikön on ryhdyttävä kuljettamaan huoltoon asiakkaille luovuttamansa painavat ja tilaa vievät apuvälineensä, muulloinkin kuin määräaikaishuoltojen aikaan. Asiakkaat eivät saa olla tilaa vievien ja painavien apuvälineiden kuljettamisesta vastuussa. HUS voisi helpottaa apuvälineiden käyttäjien arkea noudattamalla STM:n ohjeita sekä kuljettamalla huoltoon asiakkaille luovuttamansa painavat ja tilaa vievät apuvälineet.

 

Lähteet

  • Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2020: Opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162395
  • HUS:n apuvälinepalveluiden sivut: https://www.hus.fi/potilaalle/hoidot-ja-tutkimukset/apuvalinepalvelut

 

Elina Nykyri, Vasemmiston varavaltuutettu (Vantaan kaupunki, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue), Heta-liiton (eli Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liiton) valtuuston jäsen ja Invalidiliiton valtuuston jäsen

#Apuvälineet, #Vammaispalvelut, #Vanhuspalvelut, #Apuvälinepalvelut, #Terveydenhuolto, #HUS, #Kuljetuspalvelut, #KelaKyydit, Hyvinvointialueet, #Sairaanhoitopiirit, #Vammaiset, #Vanhukset

Elina Nykyri
Vasemmistoliitto Vantaa

KUNTA- ja ALUEVARAVALTUUTETTU, PUOLUEVALTUUSTON JÄSEN, UUDENMAAN VAS. VPJ (In English below).
Hyvinvointi kuuluu kaikille! Olen 47-vuotias vantaalainen kunta- ja aluevaravaltuutettu sekä haavoittuvassa asemassa olevien asialla oleva vasemmistolainen vammaisaktivisti. Olen Vasemmiston ryhmän 2. varavaltuutettu Vantaalta ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta. Olen myös mukana puolueemme päätöksenteossa kaikilla tasoilla, aina paikallistasolta aina valtakunnalliselle tasolle asti. Olen Vasemmiston puoluevaltuuston jäsen, Uudenmaan vasemmiston varapuheenjohtaja, Invalidiliiton liittovaltuuston jäsen, Heta-liiton valtuuston varajäsen, Länsi-Vantaan Vas. pj sekä Vas. vammaispoliittisen työryhmän pj. Olen myös Vantaan vas. hallituksen jäsen. Lisäksi olen Vantaan kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan jäsen sekä Vantaan ja Keravan lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäsen. Asun Kaivokselassa. Olen iloinen, ahkera ja määrätietoinen haavoittuvassa asemassa olevien puolustaja. Minulla on omakohtaista kokemusta köyhän, tutkijan, eläkeläisen, omaishoitajan ja vammaisen ihmisen elämästä. Olen elänyt sekä vammattoman että vammaisen ihmisen elämää. Minun arvojani ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvo, solidaarisuus, demokratia, inkluusio, itsemääräämisoikeus, esteettömyys, saavutettavuus, ympäristönsuojelu ja uskonnonvapaus. Kaikki ovat yhtä arvokkaita - ilman poikkeusta! Hyvinvointi kuuluu kaikille! Rakennetaan yhdessä yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja esteetön Suomi, jossa kaikilla, myös heikko-osaisimmillakin on hyvä olla, ja kaikkien ihmisoikeuksia kunnioitetaan.

WELLFARE belongs go all - deputy member in Vantaa municipal council and depyty member in Vantaa and Kerava wellfare area council

I am a 47 years old resident of Kaivoksela, Vantaa. My positions of trust: deputy member in Vantaa municipal council, deputy member in Vantaa nad Kerava wellfare are council, Left Alliance (vas.), Left Alliance party council member, Chair of vas. disability working group and vas. Länsi-Vantaa, Vice-Chair of Left Alliance Uusimaa, Vantaa vas. executive committee, member in Cultural services Board Vantaa, HETA council deputy member and Invalidiliitto council member. I am a happy, hard-working, tenacious, qualified and skillful defender of the most vulnerable. I have personal experience of being poor, disabled, and a pensioner. I have known closely the daily life of being chronically ill and the hard work of a caregiver. I’m a statistician by training and have vast expertise in disability services. For more than 20 years, I have been active in various patient organizations. I am deeply involved in party decision-making from the local to the national level. My non-negotiable values are equity, equality, solidarity, democracy, inclusion, right to self-determination, sustainability and religious freedom. Let’s build a Finland where even the weakest do well. A Finland for all. Translation: Salla Sariola and Kazu Ahmed. #Vantaa, #vakehyva, #VantaaKerava, #Kerava, #Elina2025, #Vasemmisto, #LeftAlliance, #vasemmistoliitto, #vasemmisto, #kuntavaalit2025, #aluevaalit2025

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu