Vamman tai sairauden kanssa elävä lapsi tai nuori saattaa tarvita erityistä tukea yhteiskunnalta

Elinan harvinaissairaiden oikeuksien joulukalenteri/luukku 16/18.12.2022

 

Kun perheeseen syntyy lapsi, jolla todetaan jokin vamma tai sairaus, taikka joku perheenjäsenistä vammautuu tai sairastuu, tarvitsee koko perhe tukea tilanteeseen sopeutumiseen. Tukea tarvitsevat siis  vamman ja sairauden kanssa elävät ja heidän läheisensäkin. Vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen syntymä on shokki perheelle. Silloin tarvitaan kannustusta sekä oikeanlaista ja oikea-aikaista tietoa, tukea ja apua. Myös vertaistuen saaminen ja antaminen on tärkeää.

 

Etenkin alkuvaiheessa vamman tai sairauden kanssa elävän ja hänen perheensä tuen tarve on kaikkein suurinta. Tukea tarvitaan vammautumisen/sairastumisen jälkeen, mutta myös myöhemmin, läpi elämän. Koko perhe tarvitsee niin tietoa, ammatillista apua ja tukea sekä vertaistukea. Apua ja tukea voivat antaa ammattilaisten lisäksi erilaiset järjestöt ja heidän vertaistukijansa. Harvinaissairauksien kohdalla usein löytyy enemmän tietoa järjestöistä kuin ammattilaisten puolelta.

 

Harvinaissairauksien kohdalla asiaa hankaloittaa se, että diagnoosin saaminen voi kestää vuosiakin. Ja on vaikeaa elää epätietoisuudessa. Silloin ei välttämättä edes saa ammattilaisilta oikeanlaista apua ja tukea. Pikemminkin voi jäädä vaille palveluita tai saada väärää hoitoa. Voidaan esimerkiksi antaa väärää lääkettä tai leikata turhaan.

 

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit ovat hyviä, etenkin silloin kun diagnoosi on tuore asia. Niitä pitäisi tarjota kaikille vammojen ja sairauksien kanssa eläville ja heidän läheisilleen.

 

Vammojen ja sairauksien kanssa elävien lasten ja nuorten vanhempia tulee tukea ja auttaa lastensa kasvattamisessa. Joskus perhe tarvitsee myös käytännön arkeensa, esimerkiksi kotipalveluiden tai henkilökohtaisen avun muodossa. Jos perheen tuen tarve johtuu lapsen tai nuoren vammasta tai sairaudesta, ei tuen tarpeeseen tule vastata lastensuojelun toimenpitein, vaan sosiaali-, kehitysvamma- tai vammaispalvelulain mukaisilla palveluilla.

 

Vamman tai sairauden kanssa elävällä lapsella ja nuorella on oltava muihin nähden yhtäläinen oikeus vanhempiinsa. Hänellä on myös oltava oikeus itsenäistyä, harrastaa asioita ja olla ikätovereidensa kanssa. Hänellä on oikeus unelmoida ja haaveilla. Hän ja hänen läheisensä tarvitsevat joskus yhteiskunnan tukea ja apua. Joskus moniammatillista tukeakin tarvitaan.

 

Vamman tai sairauden kanssa elävällä lapsella tai nuorella tulee olla oikeus käydä lähipäiväkotiaan tai -kouluaan. Joskus hän tarvitsee erityistä tukea, kuten erityis-, pienryhmä- tai erityisopetusta. Hän saattaa myös tarvita koulunkäynninohjaajan tai kouluavustajan apua ja tukea.

 

Jos opetusryhmässä on erityistä tukea tarvitsevia oppilas tai oppilaita, tulee ryhmän olla kooltaan normaalia pienempi. Inkluusio, eli lähikoulussa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opettaminen, vaatii onnistuakseen resursseja. Se ei saa olla säästökeino. Päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa on oltava riittävän pienet ryhmät ja riittävästi aikuisia paikalla.

 

Opettajien lisäksi esimerkiksi erityisopettajia, koulunkäynninohjaajia ja henkilökohtaisia avustajia ryhmiin. Joskus ryhmässä voi olla hyvä olla useampi opettaja yhtä aikaa. Jos tiedetään, että lapsi tukee koulunkäynnissään tarvitsemaan erityistä tukea, on hänen tuen tarpeensa kartoitettava etukäteen.

 

Vamman tai sairauden kanssa elävällä lapsella tai nuorella on oltava muihin nähden yhtäläinen oikeus oikeus harrastaa. Hänet onkin huomioitava erilaisissa harrastusryhmissä.

 

Päiväkodissa, koulussa ja harrastuksissa on muistettava kiusaamisen ja väkivallan torjuntatyö ja niihin puuttuminen. Jos lapsi tai nuori on hiukankin erilainen kuin muut käytökseltään tai ulkonäöltään, on hänellä suurempi riski joutua kiusaamisen tai väkivallan kohteeksi.

 

On tärkeää panostaa vamman tai sairauden kanssa elävän nuoren oppilaanohjaukseen ja siihen, että hän löytää häntä kiinnostavan alan, jota lähteä opiskelemaan. Vammainen tai pitkäaikaissairas nuori haluaa yleensä mukaan työelämään.

 

Joskus vamman tai sairauden kanssa elävän ihmisen työnhakuun ja työelämässä mukana olemiseen tarvitaan yhteiskunnan tukea. Yhteiskunnan pitäisi panostaa enemmän vajaa- ja osatyökykyisten ihmisten tukemiseen työnhaussa ja työelämässä. Vammaiset ihmiset käyvät valtaväestöä harvemmin töissä. Vammojen ja sairauksien kanssa eläviä ihmisiä syrjitään usein työnhaussa ja työpaikoilla.

 

#harvinaissairaudet, #harvinaisetvammat, #harvinaiset, #harvinaissairaudet, #lapset, #nuoret, #perheet, #erityinentuki

Elina Nykyri
Vasemmistoliitto Vantaa
Ehdolla eduskuntavaaleissa

EDUSKUNTAVAALIEHDOKAS/CANDIDATE IN PARLAMENTAL ELECTIONS
(In English below).
Hyvinvointi kuuluu kaikille! Olen 45-vuotias vantaalainen eduskuntavaaliehdokas sekä haavoittuvassa asemassa olevien asialla oleva vasemmistolainen vammaisaktivisti. Olen Vasemmiston ryhmän 2. varavaltuutettu Vantaalta ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta. Olen myös mukana puolueemme päätöksenteossa kaikilla tasoilla, aina paikallistasolta aina valtakunnalliselle tasolle asti. Olen Vasemmiston puoluevaltuuston jäsen, Invalidiliiton liittovaltuuston jäsen, Heta-liiton valtuuston jäsen, Länsi-Vantaan Vas. pj sekä Vas. vammaispoliittisen työryhmän pj. Olen myös Vantaan vas. hallituksen jäsen ja Uudenmaan vas. vpj. Lisäksi olen Vantaan kaupunkikulttuurilautakunnan jäsen ja Vantaan ja Keravan lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäsen. Asun Kaivokselassa. Olen iloinen, ahkera ja määrätietoinen haavoittuvassa asemassa olevien puolustaja. Minulla on omakohtaista kokemusta köyhän, tutkijan, eläkeläisen, omaishoitajan ja vammaisen ihmisen elämästä. Olen elänyt sekä vammattoman että vammaisen ihmisen elämää. Minun arvojani ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvo, solidaarisuus, demokratia, inkluusio, itsemääräämisoikeus, esteettömyys, saavutettavuus, ympäristönsuojelu ja uskonnonvapaus. Kaikki ovat yhtä arvokkaita - ilman poikkeusta! Hyvinvointi kuuluu kaikille! Rakennetaan yhdessä yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja esteetön Suomi, jossa kaikilla, myös heikko-osaisimmillakin on hyvä olla, ja kaikkien ihmisoikeuksia kunnioitetaan.

WELLFARE belongs go all - deputy member in Vantaa municipal council.
I am a 45 years old cadidate in parlamental elections and a resident of Kaivoksela, Vantaa. My positions of trust: deputy member in Vantaa municipal council, Left Alliance (vas.), Left Alliance party council member, Chair of vas. disability working group and vas. Länsi-Vantaa, Vice-Chair of Left Alliance Uusimaa, Vantaa vas. executive committee, member in Cultural services Board Vantaa, HETA council member and Invalidiliitto council member. I am a happy, hard-working, tenacious, qualified and skillful defender of the most vulnerable. I have personal experience of being poor, disabled, and a pensioner. I have known closely the daily life of being chronically ill and the hard work of a caregiver. I’m a statistician by training and have vast expertise in disability services. For more than 20 years, I have been active in various patient organizations. I am deeply involved in party decision-making from the local to the national level. My non-negotiable values are equity, equality, solidarity, democracy, inclusion, right to self-determination, sustainability and religious freedom. Let’s build a Finland where even the weakest do well. A Finland for all. Translation: Salla Sariola and Kazu Ahmed. #Vantaa, #Elina2023, #Vasemmisto, #LeftAlliance

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu