Perustili opintotuen tilalle

Merkittävä osa hyvinvointivaltion tulonsiirroista tapahtuu henkilön elinkaaren sisällä eikä eri henkilöiden elinkaarien välillä. Elinkaaren sisäiset siirrot tarkoittavat karkeasti samaa kuin rahan siirtämistä vanhalta itseltä nuorelle itselle. Siirtäminen tapahtuu kuitenkin sillä erolla, että välissä ovat verottaja, Kela ja muutamia vuosia. Elinkaaren sisäisten tulonsiirtojen osuus kaikista tulonsiirroista on jopa 70 prosenttia.

 

Rahojen kierrättäminen valtion kautta ilman tulonjakovaikutusta luo kannustinongelmia ja ylläpitää tehottomuutta. Se myös heikentää ihmisten kykyä ymmärtää tulonsiirtojen rahoitusta ja kohtaantoa. Opintotuki on tällainen tulonsiirto.

 

Ajatuspaja Libera on tänään julkaissut viiden asiantuntijan kirjoittaman analyysin, jossa opintotuki ehdotetaan korvattavaksi perustilillä. Sipilän hallituksen on hallitusohjelmansa mukaan määrä leikata opintotuesta vuoden 2019 tasolla 70 miljoonaa euroa ja pidemmällä aikavälillä 150 miljoonaa euroa.

 

Julkisen talouden alijäämän johdosta sosiaaliturvaan kohdistuu säästöpaineita. Sekä sosiaaliturvan tasoa että rakenteita saatetaan joutua muuttamaan, mikä voi tarkoittaa opintotuen lainapainotteisuuden lisääntymistä. Perustili vastaa sellaisenaan myös hallituksen tavoitteeseen toteuttaa perustulokokeilu.

 

Perustili on perustulomalli, joka lisää kannustimia toimeliaisuuteen sekä opintojen suorittamiseen järkevässä aikataulussa. Perustili toimii karkeasti niin, että jokainen korkeakouluopiskelija saa opintojen alkaessa 20 000 euron pääoman perustililleen. Opiskelija saa käyttää rahoja haluamallaan tavalla opintojen rahoitukseen. Kuukausinostolle on asetettu yläraja. Tililtä voi nostaa rahaa, ja sinne voi tehdä talletuksia verotuksellisesti edullisella tavalla. Tili voi myös mennä miinukselle, jos elämäntilanne niin vaatii.

 

Kannustimena järkevään rahankäyttöön on se, että tilillä olevat varat tuottoineen saa itselleen eläkkeelle siirtyessä. Toisaalta perustili hoitaa sosiaaliturvan vakuutustehtävän, koska miinukselle menneen tilin velat annetaan anteeksi. Perustilin pääoma on tilinhaltijan käytettävissä myös myöhemmin tulevaisuudessa. Perustililtä rahoitettu opintolaina maksetaan työssäkäynnillä takaisin.

 

Siltä osin kuin mahdollista, sosiaaliturvan on hyvä ohjata opiskelija järkeviin valintoihin jo opintojen aikana. Vastaavasti on keskeistä, että valtio kantaa osan opiskeluun kohdistuvasta taloudellisesta riskistä. Kaikki riskitekijät, kuten työllistyminen opintojen jälkeen, eivät ole pelkästään opiskelijan omissa käsissä.

 

Koko yhteiskunta myös hyötyy kansan korkeasta osaamistasosta suoraan työpaikkojen, innovaatioiden ja niiden myötä maksettavien verojen muodossa. Opintojen julkinen tukeminen on perusteltua myös siksi, että pääsy sijoituksen piiriin olisi mahdollista nuoren aikuisen taustasta riippumatta.

 

Opiskelemaan hakeudutaan hankkimaan osaamista ja sivistystä. Investoinnit inhimilliseen pääomaan kasvattavat elinkaarituloja. Koulutuksen sijoitusluonteen vuoksi sen aikainen eläminen on – ainakin osin – tarkoituksenmukaista rahoittaa korvamerkityllä lainalla. Lainan ottaminen on tavanomainen tapa rahoittaa myös muut investoinnit.

 

Kansakunnan tasolla 60 % alimman tulokymmenyksen henkilöistä nousee jo kuuden vuoden aikana korkeampiin tuloluokkiin. Erityisesti korkeakouluopiskelijoiden kohdalla nousu on tätäkin ripeämpää.

 

Perustili mahdollistaa opintojen aikaisen elämisen rahoittamisen samankaltaisella tuella kuin nykyisinkin. Osa tuesta voi edelleen tulla opintorahan kaltaisesti avustuksena, osa opintolainana. Vaihtoehtoisesti koko opintotuki voidaan perustilin avulla muuttaa lainapohjaiseksi sosiaaliturvaksi. Silloin opintolaina maksetaan tulevaisuudessa takaisin tulojen niin salliessa.

 

Perustili sallii myös opintojen täydentämisen myöhemmin elinkaaren varrella. Myös mahdolliset lukukausimaksut ja niiden rahoitus voidaan tulevaisuudessa kanavoida perustilin kautta. Politiikka muuttuu, perustili joustaa.

 

Perustili mahdollistaa sen haltijalle tuen nostamisen silloin kun sitä tarvitsee. Se poistaa tulorajat ja mahdollistaa oman talouden suunnittelun opintojen aikana. Kaikille sopivaa tasapainoa työskentelyn ja muodollisten opintojen välillä on mahdotonta määritellä ulkoapäin. Opintomenestys ja vaihtoehdot työmarkkinoilla vaihtelevat merkittävästi opintoalojen kesken ja vielä enemmän yksilöiden välillä. Perustilimallissa ensisijainen harkintavalta omasta ajankäytöstä jätetäänkin yksilölle itselleen.

Keskeistä on silti huomata, ettei perustilimallissa kenenkään tarvitse työskennellä pelkästään tulonhankkimismielessä niin paljon, että opinnot siitä kärsivät. Perustili takaa riittävän toimeentulon opintojen ajaksi.

 

Tutkimus antaa osviittaa siitä, että perustili saattaisi parantaa kannustimien lisäksi myös opiskelijoiden lähtökohtia nykyiseen opintotukeen nähden – ilman, että valtion menoja kasvatetaan. Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan sellaisten henkilöiden työllisyys, tulotaso sekä terveys olivat korkeammat, joilla oli aikuisuuden kynnyksellä ollut käytettävissään pieni alkupääoma. Tutkimuksessa oli eliminoitu tulojen, perhetaustan sekä koulutusalan vaikutus.

 

elina-valtonen
Kokoomus Helsinki

Kansanedustaja (2014-) ja kokoomuksen varapuheenjohtaja. Ulkoasiainvaliokunnan jäsen ja Euroopan neuvoston varajäsen. Entinen koodari, työskennellyt 10 vuotta rahoitusalalla, asunut neljässä eri maassa. Tietotekniikan diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri kansantaloustieteestä. Ihmisoikeudet, kansalaisyhteiskunta ja kansainvälinen yhteistyö!

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu