Isyyslakiuudistus hallitusohjelmaan

Isyyslaki on ristiriidassa YK:n lastenoikeuksien
yleissopimuksen kanssa, eikä suo naiselle ja miehelle tasavertaista oikeutta
vanhemmuuteen. Isyyslakiuudistuksen tarkoitus on vahvistaa lapsen edun ja
oikeuksien toteutumista. Lapsen oikeus isään on yhtä tärkeä kuin lapsen oikeus
äitiin. Molemmilla vanhemmilla on samanlainen oikeus lapseensa.

Nykylain mukaan avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen
osalta isyyden selvittämisestä päättää yksin lapsen äiti, mikäli lapsi ei ole
täyttänyt 15 vuotta. Lastenvalvoja ei saa aloittaa tai jatkaa isyyden
selvittämistä vastoin äidin tahtoa, jos lapsi on äitinsä huollossa tai
hoidettavana. Äiti voi yksipuolisesti estää lapsen oikeuden isään sekä lapsen
perimisoikeuden ja sukulaissuhteet, myös silloin kun isä on tiedossa ja isä on
halukas osallistumaan lapsen elämään. Tämä loukkaa YK:n yleissopimusta lapsen
oikeuksista.

Avioliiton aikana syntyneen lapsen isä on nykylain mukaan
aviomies. Vaikka avioliiton ulkopuoleinen henkilö tietäisi olevansa lapsen
biologinen isä, hänellä ei ole asiassa kanneoikeutta, elleivät äiti ja tämän
aviomies anna suostumusta. Lakia tulisi muuttaa siten, että äidin, aviomiehen
ja lapsen lisäksi kanteen isyyden vahvistamiseksi voisi nostaa kunnallinen
lastenvalvoja tai biologinen isä. Lastenvalvoja voisi ryhtyä toimiin
tilanteessa, jossa muu kuin aviomies ilmoittaisi perustellut syyt ja halunsa
tunnustaa isyytensä avioliitossa olevan naisen lapseen.

Esimerkki. Äiti ja biologinen isä asuvat yhdessä ja
käyvät neuvolassa raskauden aikana normaalisti; valmistautuvat perheen
esikoisen syntymään isänä ja äitinä. Biologinen isä on mukana synnytyksessä ja
hoitaa lasta kaksi ja puoli kuukautta yhdessä äidin kanssa ja luo vahvan
kiintymissuhteen lapseen. Lapsen äiti on tahollaan vielä naimisissa. Kuuden kuukauden
eroprosessi on käynnissä ja lapsi syntyy avioliittoon. Aviomies on lain mukaan
automaattisesti lapsen isä. Äiti tekee isyyden kumoamiskanteen, jossa tunnustaa
biologisen isän olevan lapsen isä, eikä aviomies. Lapsen äiti vetää isyyden
kumoamiskanteen pois ja erottaa lapsen biologisesta isästä yksinoikeudella,
eikä anna biologiselle isälle oikeutta tunnustaa isyyttä.

Lapsella on aina oikeus tuntea omat vanhempansa riippumatta
siitä kuka hänet elättää ja kasvattaa. Biologisen isän isyyden vahvistaminen ei
vähennä lapsen sosiaalisen isän merkitystä ja hänen asemaansa tulee
tosiasiallisen tilanteen mukaisesti tukea. Isyyslakimuutos asettaisi miehet ja
naiset samanarvoiseen asemaan lain edessä. Valtio ei saa syyllistyä lapselle
valehteluun isyydestä, joka ei vastaa biologista isyyttä. Vaadimme
isyyslakiuudistuksen kirjaamista hallitusohjelmaan.

 

Mikael Jämsänen (www-sivut)

hallituksen puheenjohtaja,

Lasten Oikeuksien Tuki ry (www-sivut)

kansanedustajaehdokas (sd.)

Espoo

 

Elina Lepomäki (www-sivut)

diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri

kansanedustajaehdokas (kok.)

Espoo

elina-valtonen
Kokoomus Helsinki

Kansanedustaja (2014-) ja kokoomuksen varapuheenjohtaja. Ulkoasiainvaliokunnan jäsen ja Euroopan neuvoston varajäsen. Entinen koodari, työskennellyt 10 vuotta rahoitusalalla, asunut neljässä eri maassa. Tietotekniikan diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri kansantaloustieteestä. Ihmisoikeudet, kansalaisyhteiskunta ja kansainvälinen yhteistyö!

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu