Satelliittipaikannettu älyttömyys

Liikenneministeri Merja Kyllönen (vas.) nousi torstaina autoilevan
kansan tietoisuuteen ilmoittaessaan ministeriönsä alkavan suunnitella
satelliittipaikannukseen perustuvaa tiemaksua. Tiemaksulla on tarkoitus olla
ohjaava vaikutus fiskaalisen sijaan, ja koko autoverotus on tarkoitus
tarkastella kerralla uusiksi.

Itselläni meni viikonloppu tätä asiaa pyöritellessä, enkä
vain pysty näkemään hankkeessa mitään järkeä. Aina kun valtiojohto päättää
alkaa ohjailla ihmisiä, astutaan mielestäni upottavalle maaperälle. Tällä
kertaa tarkoitus on ohjata ihmisiä entistä enemmän joukkoliikenteen
käyttäjiksi, sillä tiemaksu koskisi ennen muuta sellaisia autoilijoita, joilla on
jonkinlainen joukkoliikenneyhteys käytettävissä. Haja-asutusalueiden asukit
pääsisivät helpommalla, sillä heidän on ”pakko” käyttää autoa.

Paitsi käyttämään joukkoliikennettä, niin eriarvoisella
järjestelmällä on teoriassa ohjaava vaikutus muuttaa joukkoliikenneratkaisujen
eli taajama-alueiden ulkopuolelle. Tämä ei käsittääkseni noudattele hallituksen
tavoitteita ympäristön ja yhdyskuntarakenteen osalta. Toki tässäkin on
epäselvää, että miten esimerkiksi muutaman kerran päivässä ajava
linja-autovuoro huomioitaisiin. Kannustin olisi siltä osin muuttaa
mahdollisimman kauas lähimmästä pysäkistä.

Täysin yksioikoisesti tässä ei kuitenkaan suosittaisi haja-asutusalueiden
asukkaiden kaupunkilaisten kustannuksella. Tieliikenteestä kerätään
valtionkassaan yli kuusi miljardia euroa eikä tästä palaudu tieliikenteen
kehittämiseen varovasti arvioiden kuin noin kuudesosa.
Autoilusta saatava verokertymä on ollut laskuun päin vähäpäästöisten autojen
myötä, joten budjettia paikkaillaan muilla keinoin, esim. hankintaveroa
nostamalla. Jos joukkoliikenteen käyttö lisääntyy ja verokertymä laskee, niin
jostain toisesta kohtaa kiristetään ruuvia.

Mihin meitä oikein ohjataan?

Ruuhkamaksukonsepti nojaa ajatukseen, että työnteko
kaupungin keskustassa kello  7 – 17 on
erityisen haitallista, joten siitä rankaistakoon. Yleensä ihmiset menevät
aamulla töihin ja tulevat sieltä iltapäivällä tai illalla pois. Työpaikat
puolestaan yleensä keskittyvät tietyille alueille (esimerkiksi kaupungin
keskustaan), jolloin seurauksena on väistämättä ruuhkaa tiettyinä kellonaikoina
jos ja kun liikenneinfrastruktuuri ei ole kunnossa.

Valtion kannalta kalleinta on ajaminen vähän liikennöidyillä
teillä. Liikenteen ohjaaminen sivuteille lisää päästöjä ja liikkumiseen
käytettävää aikaa sekä vähentää liikenneturvallisuutta. Jos jotain, niin näitä
kilometrejä tulisi verottaa, eikä tehokkaassa käytössä olevia vilkkaasti
liikennöityjä teitä. En kuitenkaan kannata minkäänlaista eriarvoistamista, vaan
liikkumisen vapautta asuinpaikasta ja ajoreitistä riippumatta. (Sivumennen
mainittuna vapaa liikkuvuus on yksi Euroopan Unionin keskeisistä kulmakivistä,
jonka pitäisi päteä myös valtioiden välillä – saati sitten sisällä.)

Mikäli väkipakolla ohjataan heikosti toimivan joukkoliikenteen
käyttämiseen, niin silloin matkustamiseen käytetty ylimääräinen aika on jostain
pois. On optimistista olettaa että tuo aika on pois vapaa-ajasta eikä
esimerkiksi tuottavasta työstä. Jos hetkeksi oletetaan että kansalainen on
rationaalinen olento, niin todennäköisesti hän valitsee joukkoliikenteen ja
yksityisautoilun välillä jo nyt sen suhteen, kumpi on hänelle tehokkaampi
ratkaisu ajan ja kustannusten osalta. Sikäli kuin joukkoliikenne vastaa ihmisen
tarpeisiin, sitä yleensä käytetään.

Näin insinöörinä sitä miettii myös tällaisen hankkeen
hyötysuhdetta. Meillä on jo idioottivarma tapa verottaa yksityisautolla
liikkumista polttoaineveron muodossa: mitä enemmän ajat ja mitä enemmän
seisot  ruuhkissa, sitä enemmän kulutat
polttoainetta ja sitä enemmän maksat. Eikä se katso aikaa tai paikkaa. Miksi
ihmeessä pitäisi kehittää rinnakkainen järjestelmä? Siksikö että saataisiin
ihmiset eriarvoiseen asemaan asuinpaikkansa suhteen ja järjestelmä ihmisten liikkeiden
seuraamiseen? Kyllönen puhuu oikeudenmukaisesta järjestelmästä, mutta juuri
pahemmin ei tuota sanaa voisi käyttää väärin.

Porsaanreikiä ja vakoilua

Yksityisyyden loukkaamisen osalta en ole varma mistä kohtaa
aloittaisin. Se, että meitä valvotaan jossain määrin jo nyt (mm. tiehallinnon
kamerat, kännykät) ei ole peruste sille, että vakoilua olisi lisättävä
entisestään. Itse en erityisemmin nauttisi siitä, että omat ajokilometrini
olisi taltioitu tietokantaan, jonka tietoturvasta tai käyttökohteista nyt ja
tulevaisuudessa ei olisi mitään takeita.

Se että järjestelmä tallentaisi ainoastaan maksutiedot
reittitietojen sijaan, ei varsinaisesti tuo ratkaisua. Verotus on silti voitava
tarkistaa ja ylimääräisen laitteen asentaminen autoon mahdollistaa käyttötavan
muutoksen tulevaisuudessa.  Jos tietoja
käytettäisiin jo nyt ohjailemiseen valtiovallan toimesta, niinkin
”harmittomaan” kohteeseen kuin joukkoliikenteen käyttäjäksi, niin
totisesti järjestelmää voi käyttää myös monenlaiseen muuhun ohjailemiseen.
Poliittinen mielivalta ja sen suunnat muuttuvat joskus nopeasti.

Järjestelmän väärinkäyttöön avautuu lukemattomia mahdollisuuksia
käyttäjille, ja sekin on omiaan eriarvoistamaan tielläliikkujia: gps-paikannus
edellyttää lähettimen näköyhteyttä satelliitteihin. Mitä seuraa siitä jos yhteys
tavalla tai toisella katkaistaan? Vähän samalla idealla kuin ennen vanhaan
autoista ruuvattiin vaijeri irti kun ei haluttu näyttää ajettuja kilometrejä. Samalla
logiikalla voidaan perustella miksei järjestelmä sovellu esimerkiksi
autovarkaiden seuraamiseen, kuten monet toivovat. Porsaanreikiä liittyy myös
asuinpaikan valintaan ja sen ilmoittamiseen. Autoja voidaan ulosliputtaa vaikka
Pihtiputaalla asuvalle mummolle.

Ja siitä teknisestä innovatiisuudesta vielä. Kyllönen kertoi
Ylen uutisissa että
tästä saadaan Suomelle uusi menestyksekäs vientituote. Vientituotteita onkin valtiojohtoisesti
yritetty kehittää jo vuosia
. Moni muistaa miten kävi kun Suomesta tehtiin digi-tv:n
edelläkävijää siksi, että meiltä vietäisiin osaamista, sovelluksia ja laitteita
ulkomaille. Pieni skepsismi lienee siis paikallaan. Tiemaksuasiassa on
huomattava että Saksassa
on jo käytössä
 raskaan ajoneuvoliikenteen
gps-paikannukseen perustuva tiemaksujärjestelmä. Kovin innovatiivinen tässä
on siis vaikea olla.

elina-valtonen
Kokoomus Helsinki

Kansanedustaja (2014-) ja kokoomuksen varapuheenjohtaja. Ulkoasiainvaliokunnan jäsen ja Euroopan neuvoston varajäsen. Entinen koodari, työskennellyt 10 vuotta rahoitusalalla, asunut neljässä eri maassa. Tietotekniikan diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri kansantaloustieteestä. Ihmisoikeudet, kansalaisyhteiskunta ja kansainvälinen yhteistyö!

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu