Miten työttömyys saadaan hellittämään

EVAn tuore analyysi sitkeän työttömyyden korjauskeinoista on byrokraattien näkemys parhaimmillaan. Se toteaa konsteiksi

  1. Sosiaaliturvan uudistamisen ns. perustilin ja osallistumistulon pohjalle. Aikaisemmin on pohdittu lähinnä liian yksioikoisesti pelkästään perustuloa. Perustuloahan kokeiltiin, mutta mielestäni se kokeilu epäonnistui aktiivimallin sotkuihin.Evan redusoidussa mallissa rakennetaan perustili johon yhdistettäisiin työmarkkinatuki, peruspäiväraha ja opintoraha. Tähän perustilin rinnalle nostettaisiin myös ns. osallistumistulo.  Tämä ajattelu erilaisten tukien rinnakkaiselosta perustilinä täydennettynä osallistumistulolla ei muuta mitään miksikään. Se on tukien saajalle sama millä nikkeellä rahaa tulee tai kuka sen maksaa.
  2. Ehdotetaan työllistämispalveluiden siirtämistä kuntien vastuulle. Tämä olisi looginen jatkumo uudessa sotemallissa. Uudessa sotemallissahan kuntiin jäisivät työllistämispalvelut. Työllistymisen kannalta on yksi hailea mikä osapuoli byrokratiessa hoitaa työttömien asioita. Kuntien rahat taasen eivät riitä mihinkään eikä niillä ole osaamistakaan. 
  3. Tulospalkkio työllistymisestä. Lähtökohta on oikeansuuntainen eli pitää olla kannustin työttömän työllistämiseksi tai koulutuspolun löytämiseksi. Byrokraatit jatkavat hallintokulujen kasvattamista. Ei työllistyminen ole tukijoukkojen ansiota vaan palkkaavien yritysten. Ne eivät tukia tarvitse, jos niiden liiketoiminta on tervettä.
  4. Lisäksi ehdotetaan oppisopimuskoulutuksen laajentamista sekä kotouttamissopimuksien uudistamista. Nykyisessä oppisopimusmallissa on puutteita se on liian byrokraattinen yrittäjille eikä siinä ole riittävää taloudellista kannustinta.  EVAn väki kyllä tietää, ettei kannattava kasvava yritys tarvitse mitään julkisen sektorin kannustimia ihmisten palkkaamiseen.

***

Toivoisin, että tällaiset mietinnöt eivät saisi julkisuutta ilman älykästä puolueetonta kritiikkiä.

Työllisyyden paraneminen palkkatyössä perustuu kysynnän lisääntymiseen koti- tai vientimarkkinoilla. Kysyntää lisää kaksi ydinasiaa, yleinen ostovoiman kasvu sekä uusien tuotteiden haluttavuus. Väestön kasvu tuo osansa joskaan ei meillä.

Saksa on tästä esimerkki. Se tuottaa hyvinä ja huonoina aikoina laatutuotteita ja osittain ainutlaatuisia tuotteita sekä kuluttajille että investointihyödykkeiksi.  Siksi Saksan teollisuuden kysyntä on vahvaa ja talous sekä työllisyys vakaa. Kuluttajien hyvä ostovoima on peräisin palkkojen tasosta ja hintojen kohtuullisuudesta.

Suomi ei tarjoa näistä mitään. Eläkkeemmekin ovat onnettomat.

***

Yrittäjyys on toinen tie työllistymiseen. Sen menestys perustuu ihan samoihin tekijöihin kuin palkkatyönkin tarjoaminen. Lisäksi se vaatii yrittäjäksi ryhtyvältä moniosaamista, riskinottokykyä ja kykyä kestää epävarmuutta ja painetta.

Suomessa nämä kaikki tekijät ovat heikossa jamassa. Ihmiset eivät ota riskejä, heillä ei ole pääomiakaan eikä halua ponnistella. Yrittäjiksi ryhdytään usein heikolla osaamisella ja onnettomalla liikeidealla.

Suomen valtio tekee myös kaikkensa, että yrittäjällä on vaikeaa. Se tuntuu olevan lainsäätäjän ja virkamiesten työn päämotivaatio.

Saksassa tilanne on päinvastainen. Siksi maassa on mm iso joukko keskisuuria vientiyrityksiä, jotka ovat perheyrityksiä. Niillä on usein myös jo enemmän kuin yksi polvi takanaan omistajina.

***

Talouden menestyksen ja työllisyyden avaimet ovat hyvin yksinkertaiset. Meillä Suomessa on kuitenkin jo henkisellä tasolla este pärjätä markkinoilla.

Viherpunainen ajattelu lähtee siitä, että yksilöitä ei saa ”pakottaa” mihinkään, mutta heille on silti pakko tarjota kaikki hyvinvointi ja kulutuskysyntä, minkä eteen kilpailukykyisissä maissa on oikeasti pakko ponnistella.

Ajatus siitä, että yhteiskunnan on tarjottava jokaiselle häntä miellyttävää ja koulutustaan vastaavaa työtä tai sitten kustannettava hänen elämänsä työttömänä, on vahvasti kieroontunut. Muualla tehokkaissa talouksissa otetaan vastaan sitä työtä minkä saa kulloinkin. Jokainen joutuu itse ponnistelemaan saadakseen haluamansa työn ja ansiotason työmarkkinoiden ehdoilla.

 

+11
emailjuuso
Sitoutumaton Helsinki

Olen ict-alalla leipäni Suomessa ja maailmalla tienannut helsinkiläinen sekä moninkertainen mamu.

Kannatan löyhää EUta, itsenäisiä jäsenvaltioita ja lähinnä hyödyllistä hallittua maahanmuuttoa EUn alueelle. Pidän hölmöläisten hommana aina yrittää korvata ahkeruus ja taloudellinen toimeliaisuus tulonsiirroilla.

Kaihdan mielipiteen vapauden rajoituksia ja haluan, että vieraan vallan joukot sekä aseet poistetaan EUn alueelta. EUn on ryhdistäydyttävä ja hoidettava puolustuksensa itse.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu