Järkyttävä havainto: "ilmastonmuutos" perustuu virheisiin

Järkyttävä havainto:  ”ilmastonmuutos” perustuu virheisiin

Neuvostoliittoa sanottiin aikoinaan savijaloilla
seisovaksi jättiläiseksi. Järkytyksekseni olen todennut, että ”ilmastonmuutoksen”
pohja on vielä monin verroin heikompi. Väite meitä uhkaavasta
ilmastonmuutoksesta on saatu alkeellisin ja väärin tilastollisen välinein.
Globaaliin lämpötilasarjaan (Hadcrut4) on sovitettu yksinkertainen lineaarinen
pienimmän neliösumman regressiomalli. Kun on havaittu, että jäännössarja eli
mallin selittämättä jättämä osa ei suinkaan vastaa satunnaisuuden vaatimuksia,
on otettu mukaan ensimmäisen kertaluvun autoregressiivinen termi, ja siinä
kaikki.

Menettely sisältää suuren joukon virheitä:

1)      Koska
lämpötilasarja on epästationaari, se pitäisi ensin stationarisoida käyttämällä
peräkkäisiä erotuksia eli differenssejä, jolloin näennäinen korrelaatio häviää.
Sitä ei tietenkään ole tehty, koska samalla haluttu nouseva trendi häviää. On
käytetty vuosisarjaa, jolloin on hävitetty suuri osa vaihtelusta, joka liittyy
kuukausien erilaisuuteen.

2)      Autokorrelaation
vuoksi lasketut kerroinestimaatit ovat huonoja ja esitetyt luottamusrajat –
joissa vastoin tilastotieteen käytäntöä on valittu 90 prosentin luottamustaso –
ovat liian ahtaat.

3)      Pienimmän
neliösumman trendi antaa saman painon ajassa kaukaisimmille havainnoille kuin
tuoreimmille, mikä on järjenvastaista. Sen vuoksi kirkkain silmin väitetään,
että maapallon pintalämpötilan nousu jatkuu, vaikka se on pysähtynyt jo 17
vuodeksi, mutta pienestä jääkaudesta toipuminen 1800-luvun lopulla nosti
lämpötiloja niin, että ne määräävät trendiä vielä 150 vuoden päästä.

4)      Kaiken
kaikkiaan pienimmän neliösumman trendi ei käy aikasarjoille, joissa on ehdoton
aikajärjestys. Menetelmä on tarkoitettu järjestämättömille otoksille. Muitakin
tilastotieteessä tunnettuja syitä voisin esittää.

5)      Jäännössarja
sisältää niin paljon autokorrelaatiota eri viiveillä, ettei sitä voi mallittaa
noin yksinkertaisesti.

 

Saadut
tulokset ovat täysin arvottomia ja virheellisiä. Mitään ilmastonmuutosta ei ole havaittavissa, vaan kyse on ilmaston
luonnollisesta vaihtelusta.

 

Käytettävissä
olisi paljon parempi aikasarjaan soveltuva menetelmä eli ARIMA-malli, jonka
käytännön sovelluksen Box ja Jenkins julkaisivat 1970 ja johon tilastotieteen
piirissä silloin kohta siirryttiin. Samoin menetelmä myöhemåpine laajennuksineen
on käytössä kaikilla muilla sovellusaloilla paitsi ilmastotieteessä. Siellä
käytetään vääriä keinoja todennäköisesti siksi, että niillä saadaan halutut
tulokset. Vähät siitä, että väärennetään tiedettä.

 

Oikea
malli kyseiseen Hadcrut4-vuosisarjaan on ARIMA(3,1,0) eli differensseihin
sovelletaan kolme autoregressiivisen kertoimen mallia, johon ei sisälly nousua
eli ”trendiä”  kuvaavaa vakiokerrointa.
Malli täyttää hyvin kaikki tilastotieteen teorian mukaiset vaatimukset. Tämä lopettaa myös perusteettomat väitteet
hiilidioksidin vaikutuksesta maapallon lämpötilaan.

 

On
äärimmäisen edesvastuutonta monelta kannalta, että meille syötetään
propagandaa, joka perustuu tieteen väärentämiseen. Missä ovat maamme lukuisat
tilastotieteen professorit, kun tällaista vastaan ei protestoida?

 

PEKKA HJELT

Naantali

 

eno1one

Täysinpalvellut tilastotieteen yliopistonlehtori

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu