Helsingin kaupungista tehdään narkokaupunkia virkamiesvoimin

Liikkuvassa korvaushoidossa potilaan on mahdollista saada lääkkeensä lähempänä omaa elinympäristöään. Ajattelua ja toimintaa ohjaava viitekehys on toipumisorientaatio.

Tämä opioidien katukauppa maksetaan veronmaksajien rahoilla


 

Miten Helsingin kaupungin toimet eroaa huumediilereiden bisneksistä?

 

Helsingin kaupunki lupaa rekrytoitavalle katudiilerille palkkaa 2907,48 e/kk, veronmaksajien rahoista.

 

Helsingin kaupunki jakaa huumeiden käyttövälineet, huumeet ja kohta myös tilat huumeiden käyttöön – jopa alaikäisille lapsille, koska asetus ei kiellä.

 

Montako THL:n tutkimusta olette löytäneet toipumiskeskeisistä hoidoista?

 

Entä löydättekö yhtään toipumistulosta tekevää korvausainevalmisteita jakavaa palveluntuottajaa?

 

Helsingin kaupungin rekrytointi-ilmoituksessa luodaan harhaanjohtava mielikuva opioidien jakelun tavoitteista, käyttämällä ilmaisua ”toipumisorientaatio”, jonka valtaväestö tulkitsee tarkoittavan toipumista irti huumeista.

 

Ajattelua ja toimintaa ohjaava viitekehys on toipumisorientaatio.”

 

Toipumisorientaatio ei tarkoita huumeriippuvuudesta toipumista raittiiksi, vaan ideologian hyväksymistä, että narkomaani on toipunut, kun yhteiskunta maksaa narkomaanille säännölliset huumeet.

 

Huumekauppaverkostoille julkinen sektori on varmempi laskujen maksaja, kuin yksittäinen rikoksia tehtaileva katunarkomaani.

 

Narkomaaneja on jo vuosikausia ohjattu sosiaali- ja terveydenhuollon opintoihin, hoitojen sijasta.

 

(Iltalehti 2018) ”Huumeidenkäyttäjiä ohjataan lähihoitajaopintoihin ja työharjoitteluun, kertoo päihdetyöntekijä – ”He kuuluisivat hoitoon”

 

Seuraukset narkomaanien työssä pärjäämisestä voi jokainen päätellä itse:

 

(Iltalehti 2023) ”Hoitaja löytyi osaston vessan lattialta – Vieressä kaksi ruiskua ja kiristin olkavarressa”

 

Helsingin kaupungin virkamiehet ovat ottaneet asiakseen ryhtyä tukemaan yksityisten yritysten taloudellisia etuja, jotka laskuttavat samoista narkomaaneista useilla eri laskutusperusteilla veronmaksajia, hyväntekeväisyyden nimissä, ilman toipumistavoitteita.

 

Haittojen vähentämispalveluissa samoista narkomaaneista voi laskuttaa veronmaksajia useilla eri laskutusperusteilla, ilman toipumistavoitteita.

 

(2015) ”Päihdehuollon kokonaiskustannukset olivat kuutoskaupungeissa 101,2 miljoonaa euroa vuonna
2015. Helsingin kustannukset muodostavat hieman vajaa puolet kaikista kuutoskaupunkien päihdehuollon kustannuksista.”

 

Kiitos huumekustannuksien noususta kuuluu THL:n huumeiden laillistamista ajavien työntekijöiden, jotka ovat ottaneet palkkioita vastaan palveluntuottajilta, joiden yksityisiä etuja he ovat ajaneet palkkioita vastaan esim. säätiölain nojalla.

 

Kustannukset vain lisääntyvät sitä mukaa, kun palveluntuottajat yhdessä THL:n kanssa keksivät lisää haittoja vähentäviä palveluita, joilla veronmaksajien rahoja voidaan lypsää oman pienen eliittiverkoston käyttöön.

 

Eikä valvontaviranomaisetkaan puutu. Valvira esimerkiksi käyttää näiden palveluntuottajien lääkäreitä asiantuntijoinaan, siirtäen heille julkisia hallintotehtäviä ilman sopimuksia, perustuslain vastaisesti.

 

(OKV 2023) ”Näillä perusteilla katson, että Valviran menettely julkisen hallintotehtävän antamisesta yksityiselle ilman kirjallista sopimusta on ollut perustuslain ja hyvän hallintotavan vastaista.”

 

Kun huumeriippuvaisia ei enää hoideta, vaan narkomaanit sidotaan opioideilla haittoja vähentävien palveluiden käyttäjiksi, saadaan aikaan institutionalisoitu huumekauppa, jossa suurin tuotto tulee, mitä pidempään narkomaani saadaan pysymään narkomaanielämässä kiinni ja hengissä opioidien ja naloksonin avulla.

 

Irti huumeista toipuneet eivät tarvitse haittoja vähentäviä palveluita, mutta huumeisiin kuolleita voidaan käyttää törkeästi tunteisiin vetoavina kiristyskeinoina markkinoitaessa haittoja vähentäviä palveluita – huumeisiin kuolleiden omaisten tunteista piittaamatta.

 

Helsingin kaupunki on tehnyt lainsäätämisaloitteen Valtioneuvostolle huumeiden käyttötilojen pilotointiin Helsingissä.

 

Eli Helsingin kaupungin tavoitteena on poliisin toimivallan heikentämistä siten, että huumeiden käyttötiloissa voi käyttää laillisesti rikoksilla rahoitettuja huumeita ja saattohoitopotilailta varastettuja lääkkeitä, kenenkään puuttumatta. Paikalla olisi terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka valvovat ettei yksikään narkomaani toivu irti huumeista, eli että huumeet varmasti pistetään suoneen.

 

Poliisivaikutusten arviointia ei ole tehty.

 

Helsingin kaupungin virkamiehet ovat tehostaneet päättäjien painostamista käyttämällä kansalaisaloitepalvelua.

 

Huumeiden käyttötiloja koskevan kansalaisaloitteen vastuuhenkilöt ovat Helsingin kaupungin virkamiehiä, Helsingin Sanomien toimittaja ja A-klinikkakonsernin johtavat työntekijät, sekä yksi Elokapina aktiivi, joka liimasi itsensä näyteikkunaan.

 

Päättäjille uskotellaan että huumriden käyttötilat vähentäisivät huumekuolemia. Missään, jossa huumeiden käyttötilat on olleet käytössä, ei huumekuolemat ole vähentyneet, päin vastoin.

 

Sen lisäksi, että huumeriippuvaiset jätetään hoitamatta, on yksityinen yhdistys laatinut ”Valtakunnallisen opioidikorvaushoito suosituksen”, jonka mukaan nyt myös alaikäisiä lapsia ryhdytään pumppaamaan veronmaksajien rahoilla opioideihin.

 

(The Washington Post 2023) ”“These days in Portugal, it is forbidden to smoke tobacco outside a school or a hospital. It is forbidden to advertise ice cream and sugar candies. And yet, it is allowed for [people] to be there, injecting drugs,” said Rui Moreira, Porto’s mayor. “We’ve normalized it.””

 

Huumeiden laillistamista Suomessa on ajanut jo vuosikymmenien ajan, pieni, mutta laajasti yhteiskunnan eri sektoreille ujuttautunut virkamiesverkosto, jotka nauttivat virkapalkkansa päälle yksityisten säätiöiden palkkioista virkapalkkojensa päälle.

 

(Edilex 2021) ”Sääntely tulee kuvainnollisesti kaapatuksi, jos yksityinen intressitaho onnistuu merkittävästi vaikuttamaan sen sisältöön omaksi edukseen, jolloin yleinen etu ei ole enää sääntelyn keskeinen peruste.”

 

Samat nimet löytyvät Suomen ensimmäisestä Huumestrategiasta vuodelta 1997, jotka nyt tutkivat nuorten huumekuolemia. Eli tutkivat omien virheidensä seurauksia.

 

Normaalisti heitä pidettäisiin esteellisenä, mutta päihdelääketieteessä mikään ei ole pyhää, paitsi sivutoimen palkkiot, kestitykset ja rojaltit.

 

Laitan muutaman linkin esimerkiksi THL:n ja Helsingin kaupungin lobbaaman huumepolitiikan seurauksista:

 

Katso täältä Portugalin tilanne

https://www.washingtonpost.com/world/2023/07/07/portugal-drugs-decriminalization-heroin-crack/

Katso täältä San Franciscon tilanne

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12717937/San-Francisco-tenderloin-tiktok-worker-Freqmeek.html

Katso täältä Ranskan tilanne

https://www.lemonde.fr/en/france/article/2023/05/24/drug-trafficking-in-france-perpetrators-and-victims-of-violence-are-increasingly-younger_6027864_7.html

 

Katso täältä miltä näyttää THL:n ja Helsingin kaupungin ajaman huumepolitiikan seuraukset

 

Jos THL:n ja Helsingin kaupungin lobbaama narkovaltiopolitiikka ei toimi missään muuallakaan, niin ei se toimi Suomessakaan.

Haluatko sinä maksaa veroina virkamiesten harjoittaman institutionalisoidun huumekaupan, jossa riippuvaisia pidetään korvausaineriippuvsisina, jotta haittoja vähentävään liiketoimintaan saadaan laskutusperusteita?

 

Tutustu aiheeseen Huumekorruptio ja sen vaikutukset 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/506205/Erika%20Keski-Korhonen%20ONT_Final.pdf?sequence=2&isAllowed=y

ErikaKeski-Korhonen
Sitoutumaton Helsinki

Olen sitoutumaton vaikuttaja, Tradenomi turvallisuus- ja riskienhallinnan koulutusohjelmasta, sekä neljän jo nuoren aikuisen lapsen äiti ja lapsenlapsen mummi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu