Huumausaineen käyttörikostilastot ovat harhaanjohtavia

Tutkimuksessa noudatetaan tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja eli rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa.

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK)

Tietopyyntö tilastokeskukseen

Tein tietopyynnön tilastokeskukseen (rikos @ stat.fi) huumausaineiden käyttörikostilastoista. 15.11.2021 sähköpostitse saamani vastauksen mukaan:

”Huumausaineiden käyttörikosten tilastoihin sisältyvät kaikki poliisin kirjaamat rikosilmoitukset huumausaineiden käyttörikoksista, riippumatta siitä onko rikos tullut ilmi yksittäisenä käyttörikoksena vai muiden rikosten yhteydessä.”

Jos tiedot haluaisi eriteltyinä, tuntityön hinta olisi yksityishenkilöille 105€ + alv ja työmääräksi arvioidaan 4h per vuoden tilastot. Eli yhdeltä vuodelta tiedot yksityishenkilölle maksavat 420€ + alv.

Helsingin yliopistolle, Terveyden ja hyvinvoinninlaitokselle tai vaikkapa Eduskunnan valiokunnalle tämä summa ei olisi kovinkaan merkittävä. Silti edes professorit, eivät ole kiinnostuneita faktatiedoista.

Tämä asettaa yksityisen kansalaisen, huumeiden käyttäjien läheiset eriarvoiseen asemaan suhteessa huumeiden laillistamislobbareiden kanssa, jotka näihin tilastoihin härskisti argumenttinsa titteleiden varjolla asiantuntijoina nojaavat.

Eikö nykytekniikka kumminkin mahdollistaisi tilastotietojenkin paremman hallinnan ja julkaisun, ettei käsin tarvitsisi niitä tietoja kaivella? Vai onko tietojen salaamisessa jokin muu syy?

 

Huumausaineiden käyttörikostilastot ja huumeratit ovat lisääntyneet samassa linjassa

 

Kuvateksti:
Huumausaineiden käyttörikosten tilastoihin sisältyvät kaikki poliisin kirjaamat rikosilmoitukset huumausaineiden käyttörikoksista, riippumatta siitä onko rikos tullut ilmi yksittäisenä käyttörikoksena vai muiden rikosten yhteydessä.” (15.11.2021, STAT YHT Rikos, rikos @ stat.fi)

 

Toipumiskeskeiseen hoitoon pääsyn vaikeutuminen näkyy mm. lisääntyvinä huumeratteina liikenteessä ja sitä myöden myös lisääntyvinä käyttörikoksina. Myös huumeratista ja kortitta ajosta jää joka tapauksessa merkintä poliisin rekisteriin. Poliisin rekistereistä merkintä poistuu lakisääteisessä ajassa, eikä pilaa kenenkään koko elämää, kuten THL perusteettomasti väittää. Suomessa voi hakeutua myös huumeriippuvuuden hoitoon ilman rangaistuksen pelkoa, mutta toipumiskeskeiseen hoitoon ei pääse helpolla, koska resurssit ja julkinen raha ohjautuu haittojen vähentämiseen toipumiskeskeisten hoitojen sijaan.

Niin kauan kun huumeiden käyttö on rikos, ei kenelläkään ole itsemääräämisoikeutta käyttää huumeita, vaan rikoslaki velvoittaa samalla viranomaisia puuttumaan, ohjaamaan hoitoon, järjestämään hoidot sekä hoitamaan. Jos rangaistavuus poistetaan, poistetaan samalla viranomaisen kohtaaminen, eli puuttumis- ja hoitoon ohjaus, jolloin hoitoon motivointi jää enää yksin läheisten harteille, eikä hoitoon pääse kuin rikkaiden lapset. Rangaistavuuden poistaminen kuormittaisi näin ollen huumeiden käyttäjien läheisiä vielä entisestäänkin.

 

Johdetaanko huumausaineisiin liittyvillä tilastoilla suurta yleisöä ja poliittisia päättäjiä harhaan?

Huumausaineiden käyttörikostilastoja käytetään suureen yleisöön ja päättäjiin harhaanjohtavasti. Jopa professoritason ihmiset luovat harhaanjohtavia mielikuvia titteleidensä takaa valtaväestölle ja poliitikoille. Toistelevat toinen toistensa argumentteja, jotka on kopioitu katukaupan verkostomarkkinointikonseptilta.

Harhaanjohtavilla mielikuvilla pyritään vakiinnuttamaan käsitystä ikään kuin poliisi käyttäisi virka-aikaansa metsästäen nuoria, vain pilatakseen heidän tulevaisuutensa sakottamalla heitä. Ja ikään kuin huumausaineiden käyttäjät olisivat poliisien ja oikeusjärjestelmän surkeita uhreja ja huumekauppiaat lainkuuliaisia kunnollisia yrittäjiä ja hyväntekijöitä, joiden toiminta on verrattavissa Linnanmäen huvipuiston viihdepalveluihin.

 

Huumekuolematilastoista puuttuu tieto, kuinka moni huumeisiin kuolleista on kuollessaan ollut korvausainevalmistereseptillä

Myös korvausaineriippuvainen on kuollessaan huumeriippuvainen. Ensin jaetaan huumeita reseptillä ja sitten käytetään kuolleita mainosmannekiineina, jotta saadaan sääntelyn avulla piikitystiloja ja ainetunnistusjärjestelmiä pakkomyytyä kunnille. Kaikki anonyymit huumepalvelut käyttövälineiden jakoa ja piikitystiloja myöden ovat myös alaikäisten vapaassa käytössä, ilman että heistä tehdään lastensuojeluilmoituksia. Ikää kysytään vain tupakkaa ja alkoholia ostaessa, jos henkilö näyttää alle 30 vuotiaalta.

 

Huumekorruption torjuntatoimilla voitaisiin saada enemmän aikaan, kuin käyttövälineitä ja huumeita jakamalla ja vaikeuttamalla toipumiskeskeiseen hoitoon pääsyä

Nyt korruption torjunta on vain oikeusministeriön internetsivu, jonne akateemiset kovapalkkaiset keksivät diipadaapaa siitä, miten korruptiota pitäisi torjua. Korruptiota ei Suomessa torjuta millään tavalla, eikä sitä valvota aktiivisesti mitenkään. Korruption torjunta on ulkoistettu täysin kansalaisille.

Huumekorruptiolla on negatiivista vaikutusta kansantalouteen, kansanterveyteen ja kokonaisturvallisuuteen.

Lue lisää Huumekorruptiosta ja sen vaikutuksista

Jos hyväksytään että virkamiehiä voi ostaa lainvastaisiin tarkoitusperiin, lainsäädäntö menettää merkityksensä.

 

Bonis nocet qui malis parcit-

+4
ErikaKeski-Korhonen
Sitoutumaton Helsinki

Olen sitoutumaton vaikuttaja, Tradenomi turvallisuus- ja riskienhallinnan koulutusohjelmasta, sekä neljän jo nuoren aikuisen lapsen äiti ja lapsenlapsen mummi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu