Huumeet saastuttaa asuinhuoneistoja ja ympäristöä

Suomessa huumausaineiden tarjonta ja kysyntä on lisääntynyt merkittävästi. Helsingin ja lähiseutujen alueella todettiin maaliskuussa 2021 mittaushistorian korkeimmat amfetamiinin käyttömäärät.

 

Media uutisoi näyttävästi jo vuonna 2002, että amfetamiinin valmistus, on leviämässä Virosta Suomeen.


Huumausaineiden valmistamisen ja käytön on tutkimuksissa todettu aiheuttavan ympäristöongelmien lisäksi asuinhuoneistojen pitkäaikaista saastumista.

Huumausaineet laskeutuvat pinnoille, imeytyvät rakenteisiin ja saastuttavat huoneistossa olevan irtaimen omaisuudenkin. Huoneistoon muuttanut uusi asukas tai perhe ei välttämättä tiedä, missä käytössä asuinhuoneisto on aiemmin ollut.

Vakavia sisäilmaongelmia epäiltäessä, huoneistosta usein tutkitaankin kosteusvaurioita, sekä niiden aiheuttamia home- ja mikrobikasvustoa.

Sisäilmayhdistys Ry:n ohjeet sisäilmatutkimukselle ei huomioi huumausainejäämien tutkimista, mikä voi aiheuttaa epäuskoisuutta tutkimustuloksia kohtaan ja epäluottamusta tutkimuksen tekijään, jos oireilu kuitenkin on osoitettavissa, eikä syy löydy sisäilmatutkimuksissa.

Myöskään Valviran vuonna 2020 julkaisemassa ohjeessa asunnon terveyshaitan selvittämisprosessiin, ei huomioida huumausaineiden valmistusprosessista tai huumeiden käytöstä aiheutuvien terveyshaittojen tutkimista tai vaikutuksia asumisterveydelle. Huumausaineille altistumisen terveysvaaroista ei löydy julkisesti raja-arvoja määriteltynä. Ylipäätään aiheesta ei näytä löytyvän viranomaistietoa.

Pienimmillään huumausainelaboratorio mahtuu auton takakonttia vastaavaan tilaan. Valmistusprosessissa käytettävät kemikaalit ja lopputuotteet kulkeutuvat huoneilmaan ja ilmanvaihtokanaviin. Ne myös imeytyvät eri tavoin eri materiaaleihin ja laskeutuvat pinnoille.

Huumausaineita poltettaessa, huumesavu kulkeutuu, kuten tupakansavukin, ilmanvaihtokanaviin, porraskäytävään ja jopa naapuriasuntoihin. Huumesavua voidaan verrata tupakansavun kaltaiseen leviämiseen, pinttymiseen ja rakenteisiin imeytymiseen.

Jauhemaiset huumeet kulkeutuvat huoneiston sisäilmassa eri tavoin, laskeutuen rakenteiden ja materiaalien pinnoille ja lattialistojenkin väliin, kuin muukin pöly.

Huoneiston perussiivous ei poista terveysvaaraa, vaan terveysturvallisten asumisolosuhteiden saavuttamiseksi, tulisi Suomessakin laatia tutkimusnäyttöön perustuvat ohjeet huumeista saastuneen tilan puhdistamiseksi.

Tutkimusten mukaan, huumeista saastuneiden huoneistojen kunnostaminen ja puhdistus, voivat tulla jopa niin kalliiksi, että joidenkin rakennusmateriaalien vaihtaminen kokonaan, voisi tulla edullisemmaksi.

Esimerkiksi metamfetamiinia voidaan valmistaa omaan käyttöön tai laajalevikkiseen myyntiin aivan kotioloissa. Metamfetamiinin valmistusprosessissa vapautuu aerosoleja ympäröivään huoneilmaan. Pienimmillään laboratorion voi sijoittaa asuinhuoneistoon, hotellihuoneeseen, varastoon tai muihin tiloihin, mitkä ovat yhtä pieniä kuin henkilöauton takakontti.

Valtaosa tutkimuksista ovat keskittyneet metamfetamiinin valmistuksesta aiheutuviin jäämiin, mutta metamfetamiinin polttamisen, on myös osoitettu aiheuttavan jäämäkontaminaatiota.

Kun huumelaboratoriota ylläpitävät asukkaat muuttavat pois asunnosta, huumejäämät jäävät asuntoon. Uudet asukkaat eivät välttämättä tiedä asunnon historiasta ja kontaminoituvat jäämille, mikä aiheuttaa tutkitusti terveysongelmia ja nostaa siten myös terveydenhuollon kustannuksia. Terveysongelmat ovat pitkäaikaisia, jos syy-yhteyttä asumisturvallisuuteen ei tutkita ja altistuminen huumeille on jatkuvaa ja pitkäaikaista.

Haitalliset terveysvaikutukset voivat olla erilaisia, kuten hengitystie-, iho- tai käyttäytymisoireita. Vaikutusten vakavuus tai vaarallisuus vaihtelee iän mukaan. Esimerkiksi lattialla ryömivä vauva, reagoi huumealtistuksille voimakkaammin, kuin aikuinen ja voi saada myrkytyksen oireita lattialistoilta. Oireita voivat olla myös ahdistus, ärtyneisyys, unettomuus, laihtuminen, jatkuva yskä, silmien kirvely, kurkku-, hengitystie- ja ihoärsytykset, huimaus, hengitysvaikeudet jne. Oireet ovat sen kaltaisia, että niiden perusteella ryhdytään helposti etsimään syytä muista ympäristötekijöistä, kuten homeesta, mikrobeista, tuholaisista tai saastuneesta vedestä.

Suomen viranomaisten tulisikin laatia rakennusmääräystasoiset ohjeet huumeasuntojen ja -huoneistojen testaus- ja puhdistamismenetelmistä.

Toisaalta, kaikki huumeliiketoiminnasta hyötyvä oheisliiketoiminta, vakiinnuttaa huumeliiketoiminnan yhteiskuntaan.

Paras tapa torjua huumeiden leviämistä, on integroida korruption torjunta huumausaineiden torjuntaan. Huumeiden leviämisen ja julkisen sektorin korruptoitumisella on tutkimuksissa osoitettu olevan syy-yhteys toisiinsa 

Huumausaineiden rangaistavuuden poistamisella on vaikutusta kansanterveyteen, myös asumisterveysturvallisuuden näkökulmasta.

 

– Imponit finem sapiens et rebus honestis –

+5
ErikaKeski-Korhonen
Sitoutumaton Helsinki
Ehdolla kuntavaaleissa

Olen sitoutumaton vaikuttaja, turvallisuusalan ammattilainen sekä neljän jo nuoren aikuisen lapsen äiti ja lapsenlapsen mummi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu