Huumeiden käyttötilojen valheellinen markkinointi ja termikikkailu

Nyt kun tilastojen valossa on paljastunut, ettei huumeiden käyttötilat vähennäkään huumekuolemia, herää kysymys, mistä tällainen valheellinen tieto on valtamediaan päätynyt?


Käydäänpä prosessi läpi, miten Helsingin kaupunki yhdessä yksityisten palveluntuottajien kanssa, jotka tuottavat haittoja vähentäviä palveluita kunnille, on painostanut ja lobannut huumeiden käyttötilojen varjolla kaikkien ruiskuhuumeiden oston, hallussapidon ja käytön laillistamista, mitä ihmeellisimmin argumentein huumeiden käyttötilojen varjolla.

(2018) Huumeiden käyttöhuoneista aloitteen Helsingin valtuustolle teki Kati Juva, joka on Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n (HDL Hoiva Oy) johtava lääkäri.

HDL Hoiva Oy tarjoaa opioidi- korvausainevalmisteita huumeriippuvaisille ja muita ”haittoja vähentäviä” palveluita. Eli HDL Hoiva Oy on yksi käyttöhuonepalveluista hyötyvä voittoa tavoitteleva yksityinen yritys.

Diakonissalaitoksen valtuuskunnassa istuu THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta. Hän on itse antanut itselleen sivutoimiluvan toimia mm. Diakonissalaitoksen valtuuskunnassa, THL-säätiössä ja Alkon hallituksen varapuheenjohtajana palkkioita vastaan.

(2018) Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää mahdollisuutta avata avoimia ja valvottuja huumeiden käyttöön tarkoitettuja tiloja Helsingissä. Puheenjohtajaksi päätettiin nimittää Psykiatria- ja päihdepalveluiden päällikkö Mikko Tamminen .

Nimitetty työryhmä koostuu pääosin Helsingin kaupungin ja kaupungille palveluita tuottavien yksityisten yritysten henkilöstöstä. Eikä toimielin ole arvioinut esteellisyyksiä sidonnaisuuksista päätellen.

Asiantuntijana työryhmä on kuullut mm. STM:n Elina Kotovirtaa, joka on Huumausainepoliittisen koordinaatioryhmän ja EU39 huumausaineet jaoston puheenjohtaja, ja joka nauttii virkapalkkansa lisäksi sivutoimen palkkioita Alkoholitutkimussäätiön hallintoelimestä esteellisyyspykälistä välittämättä.

Sen lisäksi, että tämä eturistiriitainen puuhamies-konkkaronkka on ajanut huumeiden käyttötilojen varjolla huumeiden laillistamista ja laatineet Valtioneuvostolle esityksen erillislaiksi huumeiden laillistamista varten lakialoitteen v.2019, on samat tahot käyttäneet ideologisen agendansa tueksi myös kansalaisille tarkoitettua kansalaisaloitepalvelua v2022. Laatimalla kansalaisaloitteen ikään kuin yksityishenkilöiden tekeminä.

Herää kysymys, onko kansalaisaloitteeseen nimet kerätty A-klinikkasäätiön, Diakonissalaitoksen säätiön ja Sininauhasäätiön omistamien osakeyhtiöiden huumeriippuvaisilta, hoidon tarpeessa olevilta potilailta, kansalaisaloitteen vastuuhenkilönä toimineen kohtaavan työn päällikön johdolla, julkisen rahan turvin?

Valtamedian huumehuonemainosartikkelit

Helsingin Sanomat uutisoi

Huumausaineiden käyttötilat voisivat osaltaan vähentää huumekuolemia”

Eikö HS tarkasta väittämien todenperäisyyksiä niiden maiden tilastoista, joissa käyttöhuoneita on jo ollut pitkään?

Vuoden aikana HS on julkaissut 36 artikkelia, joilla huumeiden käyttötiloja on mainostettu ja pyritty tunteisiin vetoamalla vaikuttamaan kansalaisten ja päättäjien mielipiteisiin, jotta huumeet laillistettaisiin.

 

Turun sanomat uutisoi

”Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) nimeämä asiantuntijaryhmä ehdottaa tuoreessa mallissaan valvottujen käyttötilojen laillistamista huumekuolemien vähentämiseksi.”

Eikö Turun Sanomat tarkasta tällaisten valheiden todenperäisyyttä alkuperäisistä tilastoista?

Iltalehti uutisoi

…valvottu käyttö vähentäisi dramaattisessa nousussa olevia huumekuolemia…

Eikö Iltalehtikään tarkista tilastoista näiden valheiden paikkansapitävyyttä?

Lääkärilehti uutisoi

THL julkaisi suositukset huumekuolemien ehkäisemiseksi.
Seitsemän suosituksen joukossa on muun muassa käyttöhuonekokeilu.”

Eikö edes lääkärilehti tarkista todenperäisyyksiä niiden maiden tilastoista, joista jo on näyttöä siitä, ettei käyttötilat ole suinkaan vähentäneet, vaan lähinnä lisääntyneet.

Kainuun sanomat uutisoi

”Huumeiden käyttöhuoneet voisivat vähentää huumekuolemien määrää pitkällä aikavälillä.”

Eikö Kainuun Sanomat viitsinyt tarkistaa tilastoista, pitääkö tämä kuolemien väheneminen paikkansa?

MTV uutiset uutisoi

”Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suosittanut valvottujen käyttöhuoneiden kokeilua yhtenä keinona ehkäistä huumekuolemia Suomessa.”

Minkä takia MTV uutiset ei ole tarkastanut tilastoista, pitääkö tämä paikkaansa? Missä kritiikki? Missä tutkiva journalismi?

EHYT ry uutisoi

”Huumeiden valvotulla käyttötilalla voidaan pelastaa ihmishenkiä…”

Tätä disinformaatiotulvaa voisi jatkaa loputtomiin. Mutta perus kysymys on, minkä takia täytyy valehdella?

Nyt kun valhe on paljastunut, on keksitty jo uusi strategia huumeiden laillistamiseksi käyttöhuoneiden varjolla.

Nimittäin nyt on ehdotettu huumeiden käyttötilan nimeksi ”haittojen vähentämishuone”. Näin saadaan termikikkailun avulla uusi tunteisiin vetoava erehdytyskierros.

Mitään positiivista riippumatonta näyttöä näistä huumeiden käyttötiloista ei ole olemassakaan. Ei ne ole vähentänyt rikollisuutta, eikä helpottaneet poliisien työtä, eikä vähentäneet huumevelkarikoksia.

 

Mitä jos vakavasti ryhdytään keskustelemaan viranomaisissa valheiden sijaan siitä, että ongelmia ja haittoja vähentävien ruiskujen jako lopetetaan ja tilalle säädetään laki korvausainevalmisteiden käytöstä yksinomaan valvottuun vieroituskäyttöön ja toipumiskeskeinen päihteetön/päihdelääkkeetön toipumiskeskeinen hoito pakolliseksi järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaksi?

Uusi mielenterveys- ja päihdepalvelulain esitys on aivan hirveä torso. Toipumisesta ei mainita sanallakaan. Lisäksi julkisista päihdepalvelupoliklinikoista käytetään nimitystä ”A klinikka”, joka on yksityisen osakeyhtiön A Klinikka Oy:n toiminimi.

Esityksen valmistelua on ohjannut monirooliverkosto, joka junailee julkista rahaa säätiöiden kautta mm. STM:n, OM:n ja THL:n virkamiehille.

”Sääntely tulee kuvainnollisesti kaapatuksi, jos yksityinen intressitaho onnistuu merkittävästi vaikuttamaan sen sisältöön omaksi edukseen, jolloin yleinen etu ei ole enää sääntelyn keskeinen peruste. Sääntelykaappausta koskevaa kansainvälistä tutkimusta on runsaasti, mutta aihetta koskeva kotimainen tutkimus on toistaiseksi ollut vähäistä. Tarkastelemme taloudellista sääntelyä käsitteen laajassa merkityksessä.”

Huumestrategiassa vuodelta 1997, käy ilmi, että huumeiden käyttöhuoneita ajetaan nyt samoin haittojen – vähentämis – verukkein, kuin opioidien ja huumeruiskujen jakoakin on perusteltu -90 luvulla.

Silloinkin on esitetty, että tavoitteena on ollut käyttäjäryhmien tavoittelu ja haittojen vähentäminen. Tosiasiallisesti ruiskujen holtiton jakaminen narkomaaneille on levittänyt tautiriskit pienestä marginaaliryhmästä valtaväestöön ja pahentanut opioidien käytön epidemian tasolle.

Huumeiden käyttötilojen potentiaaliset käyttäjät ovat jo näiden käyttöhuoneita lobbaavien osakeyhtiöiden asiakkaita ja heille maksetaan miljoonia euroja julkista rahaa, ilman toipumistuloksia.

Palveluntuottajat määrittelevät itse haitat viranonaisten toimielimissä ja tarjoavat niihin sitten keksimiään palveluita, syrjäyttäen toipumiskeskeiset hoidot.

Yhtä vakavasti täytyy voida keskustella myös vahinkoja aiheuttaneiden aiempien päätösten purkamisesta, kuin myös eturistiriitojen purkamisestakin.

Samat virkamiehet, joiden nimet löytyvät huumestrategiasta 1997, ovat ajaneet huumetilanteen Suomessa tähän pisteeseen, istuvat palveluntuottajan hallintoelimissä paisuttamassa lompakkoaan virkapalkkansa lisäksi.

Suomen päihdehuollon rakenteet muodostavat korruptiivisen piilopoliittisen monirooliverkoston, josta ei enää erota, mikä on julkinen, yksityinen tai kolmas sektori. Huumeiden laillistamista ajavaa verkostoa rahoitetaan julkisella rahalla.

Monirooliverkosto kytkeytyy kansainvälisiin huumeita käyttävien järjestöjen kansainvälisiin verkostoihin, esim IDPC, Inpud, Anpud, Africanpud, Sanpud, Enpud ja Euronpud.

Huolestuttavaa on, että IDPC:tä on rahoittanut mm. Sveitsin hallitus, Euroopan komissio ja YK:n huume- ja rikostoimisto.

 

Tästä blogikirjoituksestani löytyy linkit alkuperäisiin huumekuolematilastoihin maissa joihin huumekuolemien vähenemiseen on viitattu ja joissa huumeidenkäyttötilat on olleet jo pidempään käytössä. Niistä tilastolinkeistä voi kukin käydä itse toteamassa, ettei huumeiden käyttötiloilla ole ollut vähentävää vaikutusta huumekuolemiin.

Jos et vielä ole tutustunut aiheeseen Huumekorruptio, voit tutustua siihen tutkielmatutkimuksessani, joka on luettavissa Theseuksesta

 

 

+8
ErikaKeski-Korhonen
Sitoutumaton Helsinki

Olen sitoutumaton vaikuttaja, Tradenomi turvallisuus- ja riskienhallinnan koulutusohjelmasta, sekä neljän jo nuoren aikuisen lapsen äiti ja lapsenlapsen mummi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu