Huumekauppa on rikollisverkostojen rahatalous

Korruptio mahdollistaa huumekaupan ja rahanpesun. Huumekauppa rahoittaa korruption ja rahanpesun. Rahanpesu mahdollistaa huumekaupan ja korruption, piilottamalla korruptio- ja huumekaupparikoksista saadun hyödyn.

Toipuneen ei tarvitse tehdä rikoksia saadakseen huumeita.


 

Puuttumalla korruptioon, huumekauppaan ja rahanpesuun keskitetysti mutta kohdennetusti, voidaan puuttua juurisyihin, jolloin järjestäytyneiden rikollisverkostojen toimintaedellytykset heikkenee.

Huumekauppa on järjestäytyneiden rikollisverkostojen vakiintunut rahatalous, mistä ne saavat myös valtansa, riippumatta siitä, onko huumeiden käyttö laillista vai laitonta. Järjestäytyneiden rikollisverkostojen etu on, että huumeita voitaisiin ostaa ja myydä vapaasti, kuin mitä hyvänsä tuotteita.

Huumeiden käytöstä aiheutuvien haittojen vähentäminen on lähes yhtä suuri bisnes, kuin huumekauppa.

Haittojen vähentäminen on täysin laillista. Valtio ja kunnat ovat varmoja maksajia.

Haitat eivät lopu, niin kauan kun huumeiden käyttö mahdollistuu.

Haittojen vähentäminen on huumekaupan oheisliiketoimintaa, mitä ei muuten olisi lainkaan, jos ei olisi huumeiden käyttöäkään. Laillisten oheisliiketoimintojen vakiintuminen, vakiinnuttaa myös huumekaupan.

Huumekauppa ei tuota mitään, vaan heikentää maiden taloutta, turvallisuutta ja kansanterveyttä.

Huumeiden käytön dekriminalisointi avaisi pandoran lippaan valtion ja kuntien rahoihin, mitä voi lypsää, kunhan saadaan valtaväestön riittävä tuki taakse. Valtaväestön tuki haittojen vähentämiselle, saadaan lisäämällä huumeiden käytöstä aiheutuvia haittoja. Haittojen lisääntyessä myös haittojen kustannukset lisääntyisivät. Täydellinen miljardiluokan riippuvuusbisnes.

Haittojen lisääminen onnistuu varsin helposti. Vaikeutetaan ja hankaloitetaan toipumiskeskeiseen hoitoon pääsyä. Pidetään hoidon sisältö sellaisena, ettei sen avulla ole mahdollista toipua. Lyhennetään tehokkaiden toipumiskeskeisten hoitojen maksusitoumusaikoja. Ylläpidetään valtion toimesta riippuvuuksia mahdollisten vankeusaikojen yli jakamalla vangeille opioideja toipumiskeskeisten hoitojen sijaan. Heikennetään lainvalvontaviranomaisten resursseja. Vaihdetaan huumepoliittisten työryhmien asiantuntijoita 1-2 vuoden välein, jotta kenellekään ei muodostuisi todellista kuvaa siitä, mitä pysyvät avainhenkilöt ajavat.

Mitä jos kokeiltaisiin puuttua ideologiseen ja rakenteelliseen korruptioon, nyrjähtäneisiin palkitsemisjärjestelmiin ja vaientamismenetelmiin?

Keskityttäisiin ensisijaisesti hoitoonohjausjärjestelmien ja hoitopolkujen kehittämiseen? Juurisyihin?

Integroitaisiin korruption torjunta huumausainetorjuntaan?

Vaihdettaisiin huumepoliittisista työryhmistä ns pysyvät avainhenkilöt, jotka vuodesta 1997 ovat huumepolitiikan Suomessa ajaneet tähän pisteeseen missä se nyt on?

Koulutettaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset tukemaan lainvalvonta- ja kontrolliviranomaisten työtä?

On aika naiivia uskoa, että Suomi olisi maailman ainoa maa, missä ei olisi julkisen sektorin korruptiota tai ettei muiden maiden korruptiolla olisi vaikutusta Suomeen. Korruptiota ei Suomessa tunnisteta tai sitä vähätellään puhumalla korruptiosta ”hyvä veli verkostoina”, ikään kuin se olisi hyväksyttävämpää. Korruptiosta halutaan myös vaieta.

On myös naiivia uskoa, että maailmanlaajuisesti verkottuneet rikollisverkostot, kartellit ja mafiat operoisivat kaikissa muissa euroopan maissa paitsi Suomessa.

Suomessa korruption torjunta on käytännössä vain Oikeusministeriön internetsivu, mitä harva eksyy tieten tai vahingossakaan lukemaan. Istutaan työryhmissä joista kirjoitetaan raportteja ja nettisivuja , jotta korruption torjunta näyttäisi ulospäin tehokkaalta. Korruptioilmiöitä Suomessa paljastaa lähinnä tutkivan journalismin toimittajat, mitkä hekin ovat katoava luonnonvara.

Maailmanlaajuisesti toimivat rikollisjärjestöt, kartellit ja mafiat operoivat matalalla profiililla nimenomaan laillisissa tai lailliselta näyttävissä verkostoissa ja verkostomaisissa rakenteissa kaikissa Euroopan maissa – varmasti myös Suomessa.

 

Poliittinen korruptio on rikollisverkostojen tärkein työväline. Sen avulla voidaan pyrkiä vaikuttamaan lainsäädäntöön, esimerkiksi pienentämään kiinnijäämisen riskiä tai teon rangaistavuutta.

 

Lue lisää aiheesta Huumekorruptio…

 

”Sijoittakaa yhteiseen hyvään, älkää piilottamalla rahoja veroparatiiseihin. Sijoittaminen tarkoittaa elinvoiman antamista, luomista, se on luovaa” (Paavi Franciskus)

 

Justitiae partes sunt non violare homines –

+1
ErikaKeski-Korhonen
Sitoutumaton Helsinki
Ehdolla kuntavaaleissa

Olen sitoutumaton vaikuttaja, turvallisuusalan ammattilainen sekä neljän jo nuoren aikuisen lapsen äiti ja lapsenlapsen mummi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu