Kirjaudu blogeihin

Tiedote

Uuden Suomen vaalikone julki – Etsi ehdokkaasi eurovaaleissa

Huumekorruptio oppilaitosjärjestelmässä?

Lauttasaaren yhteiskoulussa työskennellyt sijainen maistatti oppilaille kokapensaan lehtiä.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jari Nikonen kertoo, että tapausta tutkitaan huumausainerikoksena.

(IS 17.11.2022)


2.2.5.5 Kemiallinen väkivalta
Väkivalta, joka ilmenee henkilön fyysisen tai psyykkisen hyvinvoinnin tahallisena vahingoittamisena lääkkeillä, päihteillä, kemikaaleilla, liuottimilla tai muilla vastaavilla aineilla” (Väkivaltakäsitteiden sanasto 2020)

 

Iltasanomat uutisoi Lauttasaaren yhteiskoulun sijaisopettajasta, joka oli maistattanut alaikäisillä huumaavaa ainetta oppitunnilla.

Helsingin poliisi tutkii asiaa uutisartikkelin mukaan tavallisena huumausainerikoksena.

Helsingin poliisin vähättelevää tutkintanimikettä artikkelissa puolustelee rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen. Joka pyrkii samalla myös vaikuttamaan suuren yleisön huumemyönteisyyteen vaikutusvaltaista titteliään hyväksi käyttämällä mediassa tavalla, jota pidän niin ikään törkeänä.

Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen kommentoi Ilta-Sanomille lokakuussa, että kokalehti on hyvin mieto huumausaine, joten vastaavasta tapauksesta tuskin saisi ainakaan rangaistusta törkeästä huumausainerikoksesta.”

Kyse on oppivelvollisuutta suorittavien alaikäisten oppilaiden altistamisesta huumaaville aineille ja huumeideologialle, auktoriteettiasemassa olevan opettajan johdolla.

Vanhempien pitää voida luottaa siihen, ettei lapsia altisteta huumausaineille missään määrin koulupäivän aikana.

Raskauttavan ja törkeän huumeiden maistattelusta tekee se, että kyse on oppivelvollisuutta suorittavista alaikäisistä oppilaista, joilla ei ole ollut edes mahdollisuutta kieltäytyä tämän kaltaisesta indoktrinaatiosta ja huumeiden maistattelutilaisuudesta etukäteen.

Myöskään lasten edunvalvojilta, eli vanhemmilta, ei ole kysytty etukäteen saako heidän lapsiaan altistsa huumeille ja huumemyönteiselle ideologialle koulupäivän aikana, jolloin huumausainerikos olisi voinut jo siinä paljastua huumerikokseksi.

 

Nyt alaikäisiä oppilaita altistettiin huumaavalle aineelle salaa huoltajilta. Rikollinen teko, joka kohdistui alaikäisiin paljastui vasta kun huumeiden maistattelu oli tapahtunut.

 

Tekoa, joka kohdistui yhteiskoulussa oppivelvollisuutta suorittaviin alaikäisiin salaa koulupäivän aikana, ei voida mitata ainepitoisuuksina, vaan teon vakavuus, tutkintanimike ja tuomio tulee määritellä huumealtistuksena, joka on kohdistettu oppivelvollisuutta suorittaviin alaikäisiin.

Huumeille altistaminen on tapahtunut olosuhteissa, joissa oppilaalla ei ole ollut vapaata mahdollisuutta etukäteen kieltäytyä oppivelvollisuutensa ja ryhmäpaineen takia huumealtistuksesta.

 

Tekoa on pidettävä törkeänä olosuhteet, opettajan auktoriteettiasema ja korkeampi luottamus perusoikeusjärjestelmään huomioiden.

Jo aiemmin olen kiinnittänyt huomiota huumeprofessorien ulostuloihin mediassa ja etenkin sosiaalisessa mediassa. Niistä on tiede kaukana. Herää kysymys, onko huumekorruptio ujuttautunut Suomenkin yliopistoihin ja koko koulujärjestelmään professorien johdolla?

Herää myös kysymys siitä, ohjaileeko huumeprofessorit Helsingin poliisin tutkintaa/toimintaa ja missä määrin?

Maailmalla on ainakin 120 yliopistoa ja korkeakoulua, jotka rahoittavat toimintaansa kouluttamalla oppilaita huumeliiketoimintaan. 

 

Hädänalaiseen tilaan manipulointi hädänalaisen tilan taloudellisen hyväksikäytön tarkoitusperissä on rikos ihmisyyttä vastaan.

Mielestäni Suomen pitäisi pyytää Europolilta virka-apua sen selvittämiseksi, onko järjestäytynyt vakava huumerikollisuus päässyt korruption avulla ujuttautumaan yhteiskuntamme valtarakenteisiin; poliisiin, oikeus- ja oppilaitosjärjestelmään. Tämän kaltainen järjestäytyneen rikollisuuden verkosto purettiin Espanjan kriittisistä organisaatioista vuonna 2020.

 

The large-scale criminal network managed to infiltrate various Spanish public institutions. One of the main targets was able to carry out philanthropic activities in these public institutions, which allowed the criminal group to penetrate the administration. This enabled the network to carry out their business with impunity, overcome legal obstacles and receive a series of administrative favours including protection from police and judicial investigations and facilitation of the acquisition of Spanish residence for the clients of the criminal organisation. Among those ‘investing’ in the group’s activities were eastern European criminals of the highest authority in the underworld – known as ‘thieves-in-law.’ Lawyers, officials, politicians, businesspeople and hackers were connected to the network, increasing their operational capabilities.”

 

Pidän vaarallisena ilmiönä, jos tällaisesta teosta selviää pienimmällä mahdollisella seuraamuksella. Seuraamuksen täytyy olla yleisestävä, jotta tämän kaltainen lasten huumaaminen ei ainakaan yleistyisi.

 

Huumevalistus joissain peruskouluissa on muutenkin muuttunut hyväksyvämpien huumeasenteiden muokkaamiseksi ja huumeiden käyttötapojen opettamiseksi. Sitten ihmetellään tekopyhänä, miten se yhdysvaltojen huume-epidemia levisi pandemiaksi.

Ajaako Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot Suomesta narkovaltiota, jossa pieni järjestäytynyt eliitti, eli harvainvalta hyötyy kansalaisten riippuvuuksista?

 

Niin kauan kun huumekorruptio on piilokorruptiota rakenteissa, siihen on mahdollista puuttua ja torjua. Jos huumekorruptio pääsee muuttumaan näkyväksi, alamaailman väkivaltaisuudet tulevat mukaan, koska järjestäytyneet huumekauppaverkostot eivät halua maksaa vaikutusvaltaisille, jos väkivallalla ja sen uhkalla pääsee halvemmalla samaan lopputulokseen kuin korruptiolla.

 

Huumeiden piilomainonta täytyy kriminalisoida siten, että siihen syyllistyvät professoritkin voitaisiin tuomita rangaistuksiin. Mitä korkeampi titteli, auktoriteetti ja vaikutusvalta, sen suurempi täytyy olla tuomiokin.

ErikaKeski-Korhonen
Sitoutumaton Helsinki

Olen sitoutumaton vaikuttaja, Tradenomi turvallisuus- ja riskienhallinnan koulutusohjelmasta, sekä neljän jo nuoren aikuisen lapsen äiti ja lapsenlapsen mummi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu

Kommentit (0)

  1. Kommentti piilotettu
  2. Kommentti piilotettu
  3. Kommentti piilotettu
    • Kommentti piilotettu