Huumekorruptio Suomessa ja maailmalla

Huumekauppa ja korruptio kuuluvat yhteen. Huumekauppaa ei pysty toteuttamaan ilman laillisten rakenteiden korruptoitumista


 

Laillistetulla ja laittomalla huumekaupalla rahoitetaan vakavaa kansainvälistä organisoitua rikollisuutta ja vaikutusvaltaisia rikollisia, niin korruptiota, kuin terrorismia ja ihmiskauppaakin.

Huumekorruptio estää talous- ja innovaatiokehitystä, koska huumeet eivät tuota mitään järkevää. Se on vain ihmisten ja valtioiden manipulointia hädänalaiseen tilaan ja hyötymistä siitä taloudellisesti.

Laillistaessaan ja mahdollistaessaan huumekauppaa lainsäädännössään, nämä maat siis osallistuvat valtioiden väliseen korruptioon, mitä tuottajamaat harjoittavat. Joko tietoisesti tai manipuloituna tietämättä.

Tämän puheenvuoron jälkeen, ei voi enää vedota tietämättömyyteen. Huumekorruptiosta löytyy lukuisia tutkimuksia, vaikka Suomessa huumekorruptiota ei tutkitakaan.

Huumeilla ylläpidetään taloudellista riippuvuussuhdetta niin yksilötasolla kuin valtiotasollakin.

Meksikon huumesodan, kuin myös opioidikriisin taustalla on vakavan rakenteellisen korruption ilmiöt, mitkä on muodostuneet aikojen saatossa, koska ilmiöihin ei olla osattu puuttua ajoissa.

Kumpikaan ilmiöistä ei ole syntynyt yhtä-äkkiä ja yllättäen, vaan pienin vastaavin askelin ideologisen ja rakenteellisen korruption avulla, kuin mitä Suomessakin nyt kuljetaan.

Nyt Suomessa ollaan tilanteessa, missä voitaisiin ottaa opiksi ja ryhtyä torjumaan huumekorruptiota ajoissa, sen sijaan että lähdettäisiin huumekorruptioverkostoon mukaan vapauttamalla huumerikostoimintaa, perustellen että jotkut muutkin maat ovat lähteneet huumekorruptioon mukaan ja joku tittelin takaa näin väittää.

Muualla maailmassa ollaan jo tunnistettu huumekorruptioilmiöitä ja niiden vahingollisuutta, sekä ryhdytty puhdistamaan rakenteita rikosoikeudellisen kontrollin avulla ja korruption torjuntamenetelmiä kehittämällä.

Kun muualla maailmassa on ryhdytty tunnistamaan huumekorruptiota ja ryhdytty puuttumaan rakenteellisen huumekorruption ilmiöihin, niin meillä Suomen lintukodossa puhutaan edelleen hyvistä veljistä ja lobataan lakitasolle verkostoja, mitä muualla nyt epätoivoisesti puretaan. Vaikka meillä Suomessa olisi mahdollista ennalta estää huumekorruptio ja sen seuraukset, koska esimerkkejä huumekorruption seurauksista on jo nähtävillä, niin silti huumekorruptio ilmiönä, saati korruption torjuntaa aiheena ei ole tuotu kannabisaloitteen käsittelyyn eduskunnan tietoisuuteen.

Suomessa ei ole huumesotaa -ainakaan vielä. Tässä vaiheessa, huumesodallekin altistava huumekorruptio, olisi Suomessa vielä purettavissa ja torjuttavissa.

Suomessa kuitenkin korruptiolainsäädäntö laahaa jälkijunassa, eikä kansantaloudelle, kansanterveydelle ja kansanturvallisuudelle vahingollisia rakenteita ja ilmiöitä päästä paljastamaan ja korjaamaan.

Ensin pitäisi laittaa lainsäädäntö kuntoon. Sen lisäksi jokaisen virkamiehen ja päättäjän tulisi oppia tunnistamaan korruption eri muodot ja prosessit, jotta korruptiota olisi mahdollista edes torjua.

Harva korruptioverkostoon kuuluva suoraan esittelee asiansa lobbaamalleen päättäjälle, lainvalmisteluvirkamiehille tai kuntien hankintaviranomaisille tyyliin: ”Korruptioverkostosta päivää, kuinka voimme käyttää teitä hyväksemme?”.

Kyse on piilorikollisuudesta ja käyttäytymistieteisiin perustuvasta manipulointikonseptista. Kaikki jotka hymyilee, eivät ole hyväntahtoisia, edes lintukodossa.

Huumekorruptiolla on pitkät perinteet maailmalla. Kun huumekorruptio muuttuu mafiaksi, kohdistetaan väkivallan uhkaa jo täysin avoimesti lainvalvojiin ja kontrolliviranomaisiin, kuin myös yksityishenkilöihinkin, jotka ovat haitaksi korruptiivisille toimille .

Huumekorruptio-aiheesta löytyy hyvin paljon tutkimustietoa ja näyttäisi siltä, että huumekorruption olemassaolosta ja vahingollisuudesta vallitsee myös tiedeyhteisöjen konsensus, toisin kuin huumeiden laillistamiseen ja kannabiksen dekriminalisointiin liittyen, mistä ei ole edes validia näyttöä – päin vastoin.

Huumeet eivät liiku itsestään, eikä ujuttaudu vahingossa kenenkään elimistöön. Huumekonsepti tarvitsee aina korruptiota toimintaedellytyksilleen. 

Ilman korruptiota, huumekaupalla ei ole mitään edellytyksiä toimia. Tämän vuoksi korruption torjuntaa tulisi tehostaa ja varmistaa ettei korruption vastaisen työryhmän jäseniin kuulu jo korruptoituneita jäseniä manipuloimaan torjuntatoimia.

Suurtyöttömyys ja väestön köyhyys altistavat kaikenlaiselle korruptiolle, myös huumekorruptiolle.

Korruptio ei kuitenkaan rajoitu mihinkään tietyntyyppiseen rakenteeseen.

Toisinaan on hyvin vaikea näyttää edes toteen, onko kyse järjestelmien tehottomuudesta vai korruptiosta, koska ideologinen ja rakenteellinen korruptio ovat piilorikollisuutta, mitä on vaikea paljastaa. Laillisuusvalvojat eivät ota kantaa tieteellisten tutkimusten validiuteen saati näyttöön, vaikka niitä käytettäisiin petos- tai talousrikosten tehtailuun.

Suomi onkin saanut moitteita passiivisesta korruptiotorjunnasta.

Kun rakenteellinen korruptio muuttuu piilorikollisuudesta mafiaksi, on mukaan tullut jo alamaailman väkivaltaisuudet, eikä siihen enää kukaan uskalla puuttua, vaikka korruptio muuttuisi täysin avoimeksi.

Järjestäytynyt huumerikollisuus tarvitsee kuitenkin ideologisen ja rakenteellisen korruption menetelmiä ja rakenteita toiminnalleen.

Järjestäytyneellä huumerikollisuudella ei ole toimintaedellytyksiä ilman järjestäytyneen yhteiskunnan valtarakenteissa toimivia korruptoituneita juristeja, lääkäreitä, tutkijoita, virkamiehiä ja poliitikkoja.

Tehokkaalla korruption torjunnalla ja korruptiotorjunnan järjestelmien valvonnalla, pystyttäisiin torjumaan tehokkaasti myös huumekauppaa.

Suomessa korruptiota kutsutaan vähättelevästi ”hyvä veli” järjestelmäksi, tai ”maan tavaksi”.

Järjestäytynyt rikollisuus mielletään Suomessa katurikollisuuteen; moottoripyöräkerhoihin ja nahkaisiin liiveihin.

Valkokaulusrikollisuus, eli akateemisesti ja poliittisesti järjestäytynyt rikollisuus, mielletään Suomessa talous-, kirjanpito- ja merkintärikoksiin.

Ja Suomen valtamedia luo vielä huumehuuruisesta helvetistä mielikuvia glamourina luxuselämänä.

Ei ole kyse pelkästä kannabiksesta molekyylitasolla, vaan maailmanlaajuisesta korruptioilmiöstä, missä laillinen lääkeriippuvuusliiketoiminta ja organisoitu vaikutusvaltainen valkokaulusrikollisuus hyötyy katurikollisuuden avulla riippuvaisten ja näiden läheisten hädänalaisesta tilasta taloudellisesti ja maailmanlaajuisesti. Kyse on maailmanlaajuisesta alamaailman konsernista.

Maailmanlaajuisesti huumekauppakonserni jakautuu valtioittain huumeiden tuottaja-, kauttakulku- ja loppukäyttäjämaihin.

Suurimmat huumeiden tuottaja- ja kauttakulkumaat kärsivät huumeiden lisäksi myös vakavasta korruptiosta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta, missä mukana on valtion hallinnon toimijoitakin, joko tietoisesti tai tietämättään.

Korruptiivisia rakenteita voidaan käyttää mihin hyvänsä oman tai lähipiirin edun tavoitteluun ja järjestäytynyt rikollisuus käyttää tätä häikäilemättä hyväkseen.

Huumeet ja korruptio estävät huumeiden tuottaja- ja kauttakulkumaiden taloudellista, teknistä ja kulttuurillista kehitystä ja ajaa lopoukäyttäjämaat samaan tilaan askel askeleelta.

Ideologiseen ja rakenteelliseen korruptioon kuuluu olennaisesti nyrjähtäneet palkitsemisjärjestelmät, missä kauppatavaraksi kelpaa rahan lisäksi valta-asema, uraputki, palvelus, huomionosoitus, titteli, arvosana, palkkiovirka jne. Lisäksi korruptiojärjestelmiin kuuluu olennaisesti erilaiset rangaistus- ja vaientamismenetelmät.

 

Kun tiedeyhteisöt ja yhteiskunnan valtarakenteet korruptoituu, ryhdytään korruptiivisia rakenteita ujuttamaan lakiin, jotta kiinnijäämisriski pienentyisi tai vahingollinen toiminta saataisiin laillistettua.

Suomessa tunnetuin ja näkyvimmin rakenteellisen- ja piilokorruption ilmiöitä on tutkinut Ari Salminen Vaasan Yliopistosta.

Tarkka silmäni kohdistuu yhden työn julkaisusivulla termiin ”Vertaisarvioimaton”.

Ei tällä vertaisarviottomuudella minulle ole merkitystä, koska kykenen tulemaan käytetyn aineiston perusteella samoihin tuloksiin, ristiriitaa ei löydy, mutta nykyään moni kuvittelee että vertaisarvioinnit ja viittaukset kertovat jotenkin tutkimuksen luotettavuudesta. Todellisuudessa näillä mittareilla voidaan mitata lähinnä henkilön asemaa tiedeyhteisön rakenteellisessa hierarkiassa, eikä mitään muuta.

Kuvituskuva on Ari Salmisen ja Olli-Pekka Viinamäen tutkimuksesta Piilokorruptio Suomessa.

 

 

-Cui prodest scelus, is fecit-  (Seneca)

 

 

 

 

+3
ErikaKeski-Korhonen
Sitoutumaton Helsinki
Ehdolla kuntavaaleissa

Olen sitoutumaton vaikuttaja, turvallisuusalan ammattilainen sekä neljän jo nuoren aikuisen lapsen äiti ja lapsenlapsen mummi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu