Korruptioriskit nousee, kun eri sektoreiden rajapinnat sekoittuvat

Rikoksentorjuntaan osallistuu yhä enemmän perinteisten toimijoiden, kuten poliisin, rinnalla yksityinen ja kolmas sektori. Rikoskontrollin ja turvallisuuden saralla on viime vuosikymmeninä tapahtunut globaali huomionarvoinen muutos, jossa poliisin tietynlainen monopoliasema on murtunut yksityisen turvallisuusalan laajentumisen myötä.

Eri sektoreiden rajapinnat sekoittuvat.”

(Oikeusministeriön ylläpitämä Haaste-lehti 24.11.2021)


 

Korruption resepti:

1) Virkamiehellä on oltava hyödyke, josta järjestäytyneet rikollisverkostot kiinnostuvat. Esimerkiksi vaikutusvalta. Suomessa vaikutusvallan kauppaaminen ei ole rikos.

2) Järjestäytyneellä rikollisverkostolla on oltava hyödyke, joka virkamiehiä kiinnostaa. Esimerkiksi raha, vaikutusvalta, huomionosoitus, titteli, nyrjähtänyt palkitsemisjärjestelmä jne.

3) Korruption edellytyksenä on olosuhteet ja ympäristö julkisuuslain ulottumattomissa, jossa järjestäytynyt rikollisverkosto ja virkamies tai virkamiesverkosto voivat sopia korruptiosta, eli hyödykkeiden vaihtamisesta.

4) Korruption vaatijana voi olla myös kolmas osapuoli, esimerkiksi virkamiesten ja elinkeinotoiminnan yhdessä hallinnoima järjestö.

5) Laittomasti hankittu raha täytyy pestä tai saada liikkumaan lailliselta näyttävää reittiä virkamiehelle. Esimerkiksi hallituspalkkioiden muodossa.

 

Korona-pandenian aiheuttama talouskriisi, voi houkuttaa päättäjiä tarttumaan vauraiden rikollisverkostojen kaiken pelastavaan mustaan rahaan, seurauksista piittaamatta.


 

Poliisi tarvitsee ajanmukaisia työvälineitä rikoksen torjuntaan.

MTV uutisoi 18.11.2021:

”Poliisihallituksessa on kaavailtu rikostiedustelulakia, jonka myötä poliisi voisi esimerkiksi käyttää puhelinkuuntelua ja muita salaisia tiedonhankintakeinoja jo ennen varsinaista rikosepäilyä ennaltaehkäisevästi.”

 

Kaikki eivät halua KRP:lle ajanmukaisia työvälineitä rikosten paljastamiseen. Miksi?

Mediaa käytetään suuren yleisön indoktrinointiin ja manipulointiin.

HS julkaisi 18.11.2021 artikkelin entisestä huumepoliisista ja karhuryhmäläisestä. Artikkelista jäi mielikuva, että empatialla ja neuvottelutaidolla pääsisi parhaimpaan lopputulokseen rikollisten kanssa.

HS julkaisi 21.11.2021 

”Hanna-Mari Seppä on suorastaan raivoissaan nykyisestä kriminalipolitiikasta”.

SEPPÄ ottaa esimerkiksi lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset.”

”Ihmiskunnan pitää pystyä sietämään sitä, että meillä on aina tietty määrä rikollisuutta. Ei voida vaatia lisää tiedusteluoikeuksia ja kovempia rangaistuksia.”

 

Ihmis- ja huumekauppa kulkevat käsi kädessä.

Molempien rikosalojen rangaistuksia ajetaan poistettavaksi, kutakuinkin samalla taktiikalla.

Molemmat tarvitsevat julkisen sektorin korruptiota kiinnijäämisriskin ja seurausten pienentämiseksi tai poistamiseksi.

Lasten hyväksikäyttö on useimmiten samalla myös ihmiskauppaa.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mukaan yli 20,9 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa arvioidaan joutuneen ihmiskaupan uhriksi. Pakkotyövoiman arvioidaan tuottavan maailman laajuisesti laittomia voittoja noin 150 miljardia dollaria vuosittain. Ihmiskauppaa pidetään yhtenä tuottoisimpana rikollisuuden muotona. Ihmiskaupan uhreista noin 66% salakuljetetaan yli rajojen. Ihmiskauppaa ei voi tehdä ilman korruptiota. Ihmiskauppa tapahtuu korruptoituneiden virkamiesten ja rikollisverkostojen salaisilla kanssa-
käymisillä.” (Huumekorruptio ja sen vaikutukset 2021)

 

HS uutisoi 23.11.2021 Saksan laillistavan kannabiksen päihdekäytön

Aiemmin marraskuussa Saksan tuleva hallituskoalitio ilmaisi tukensa kannabiksen viihdekäytön laillistamiseksi. Vapauttaminen tapahtuisi kuitenkin tiukan sääntelyn kautta

Sääntelyyn liittyy vakavia viranomaiskorruptioilmiöitä, joista Helsingin Sanomat ei kerro mitään, vaikka ilmiöllä on pitkät perinteet

Kannabiksen sääntelyn myötä on noussut myös esiin eturistiriitoja ja sääntelijän kaappausilmiöitä (Regulatory capture) lainvalmistelussa. Barryn ja Glanzin (2018) mukaan Coloradossa
työryhmä, jonka tehtävänä oli kehittää suosituksia osavaltioiden lainsäädäntöelimille marihuanan sääntelyksi, kuului marihuana- ja alkoholiteollisuuden jäseniä. Alaskassa 5 hengen valvontalautakunta, joka perustettiin suunnittelemaan osavaltion marihuanan sääntelyjärjestelmää, oli mukana kaksi marihuanateollisuuden jäsentä. Ainoastaan Oregon kielsi marihuanateollisuuden jäseniltä pääsyn päätöksentekoelimiinsä.” (Huumekorruptio ja sen vaikutukset 2021)

 

Myös Suomessa STM:n huumausainepoliittisessa työryhmässä on jäseniä, joilla on sidonnaisuuksia, joiden eturistiriitoja ei viranomaisissa ole vielä arvioitu, vaikka nämä valmistelevat vakavaan rikollisuuteen liittyviä lakeja, jossa korruptioriskit ovat korkeimmillaan.

 

Lue lisää huumekorruptiosta ja sen vaikutuksista, tutkielmasta: Huumekorruptio ja sen vaikutukset.

 

Vakavan rikollisuuden torjuntaan tarvitaan rikostiedustelulakia

Lapsiin kohdistuvat rikokset harvoin paljastuvat lapsen itsensä kertomana. Oli kyse ihmiskaupasta, jengiytymisestä, radikalisoinnista, hyväksikäytöstä tai huumeista. Tämän vuoksi rikostiedustelulaki on äärimmäisen tärkeä työväline vakavien rikosten paljastamisessa.

Julkisen sektorin rajat ja virkavastuu hämärtyy koko ajan – korruptioriskit nousee

Virkamiehen perustehtävä on ajaa yhteiskunnan etua. Yksityisen yrityksen perustehtävänä on tuottaa taloudellista voittoa omistajilleen.

Sektorien toimialueiden rajat sekoittuvat paitsi yksityisen myös kolmannen sektorin ja julkisen sektorin yhteistyömuodoissa. Kansalaisjärjestöt tekevät työtä vankiloissa, rikoksen uhrien parissa tai syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten tukemiseksi. (Haaste-lehti 24.11.2021)

Kun julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin rajat hämärtyvät, hämärtyy helposti myös virkavastuu ja yhteiskunnan etu. Korruptioriskit nousee.

Tarvitaan konkreettisia korruption torjunnan toimia, kuten sidonnaisuuksien eturistiriitojen tunnistamista ja arviointia.

Jos hyväksytään että virkamiehiä voi ostaa lainvastaisiin tarkoitusperiin, lainsäädäntö menettää merkityksensä.

Jos virkamiehet voivat keskenään päättää, mitä lakeja noudatetaan ja mitä ei, vaarantuu koko demokratia.

Rikostiedustelulain lisäksi tarvitaan ajantasainen korruptiolaki, jotta järjestäytynyt rikollisuus ei pääsisi ujuttautumaan yhteiskunnan valtarakenteisiin ja päätöksentekoelimiin, kuten lainvalmisteluun tai hankintaviranomaisiin.

 

+2
ErikaKeski-Korhonen
Sitoutumaton Helsinki

Olen sitoutumaton vaikuttaja, Tradenomi turvallisuus- ja riskienhallinnan koulutusohjelmasta, sekä neljän jo nuoren aikuisen lapsen äiti ja lapsenlapsen mummi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu