Laki tiedollisen järjestelmän korruptoimisesta

Eduskunnassa ollaan säätämässä lakia, jonka nojalla henkilötunnusta voi vaihtaa vuoden välein.


Henkilötunnus on yksilöimiskeino, joka yksilöi kansalaiset vielä tarkemmin kuin nimi. Täysin samannimisiä ihmisiä on, mutta ei kahta, joilla olisi täysin sama henkilötunnus. Henkilötunnus on tarkoitettu pysyväksi.

 

Tiedon väärinkäyttöön liittyvä korruptio on kasvussa. Yleisimmät korruption muodot Suomessa ovat varojen väärinkäyttö, tiedon väärinkäyttö ja salassa pidettävän tiedon paljastaminen.

 

When a knowledge system importantly loses integrity, ceasing to provide the kinds of trusted knowledge expected of it, we can label this epistemic corruption. Epistemic corruption often occurs because the system has been co-opted for interests at odds with some of the central goals thought to lie behind it.”

 

Translaki säädettiin vuonna 2002 ja tuli voimaan vuonna 2003. Translaki mahdollisti sukupuolenkorjaushoidot niille, joilla on sukupuolen ristiriita.

Ihmiset joilla on sukupuolen ristiriita, eivät hyödy siitä, että kaikki voivat vaihtaa henkilötunnusta vuoden välein, mutta rajat ylittävä järjestäytynyt rikollisuus voi hyötyä monellakin tapaa henkilötunnuksen muuttamisesta.

Kenenkään sukupuoli ei muutu, vaihdu eikä korjaannu näppiksen painalluksella, eli tietojärjestelmän merkkijonoa muuttamalla.

Suomalainen henkilötunnus ei ole enää pysyvä ja luotettava, jos sitä voi vaihtaa vuoden välein.

Tämä nyt säädettävä laki ei muuta transsukupuolisten eikä intersukupuolisten asemaa, mutta laki mahdollistaa erilaiset talous- ja petosrikollisuuden, jossa henkilötunnistaminen perustuu henkilötunnukseen.

Esimerkiksi intersukupuolisena syntyneiden vauvojen sukuelimiä silvotaan siihen sukupuoleen, joka katsotaan olevan halvempi sillä hetkellä, vaikka kyseessä ei ole lapsen henkeä tai terveyttä uhkaava tila. Vain sen takia, ettei tietojärjestelmässä ole kohtaa merkinnälle, jolla ilmaistaan, ettei sukupuoli ole määriteltävissä.

Intersukupuolisten vauvojen, eikä transsukupuolisten asiaa ajanut kukaan. Sen sijaan laajennetaan erilaisten talous- ja petosrikollisten toimintaedellytyksiä.

 

Laki ei siis ole ”translain” muuttaminen, vaan transsukupuolisten nimissä toteutettu henkilötietojärjestelmän muuttaminen.

 

On helppoa teeskennellä olevansa suvaitsevainen suosion kalastelutarkoitusperissä, mutta teeskentely paljastuu aika julmalla tavalla.

 

Tiedossa on, että valtioista riippumattomat järjestäytyneet rikollisverkostot pyrkivät ujuttautumaan yhteiskunnan valtarakenteisiin eri puolilla maailmaa.

Erityisesti Ukrainan tilanne nostaa korruptioriskiä nyt myös Suomessa. On hyvin mahdollista, että vaaleihin asettuu nyt ehdolle entistä enemmän korruptoituneita ehdokkaita, joiden tehtävänä on ajaa rikosriskien poistamista, kiinnijäämisriskien pienentämistä ja seurausten vakavuuden lieventämistä.

Tietojärjestelmän korruptoiminen on yksi yhteiskuntaa potentiaalisesti haavoittava ilmiö. Henkilötunnuksen muuttaminen pitäisi sitoa terveydenhuollon ammattihenkilön näyttöön perustuvaan todentamiseen sukupuolen ristiriidasta, jotta henkilötietojärjestelmiä ei voitaisi käyttää petosrikollisuuteen.

ErikaKeski-Korhonen
Sitoutumaton Helsinki

Olen sitoutumaton vaikuttaja, Tradenomi turvallisuus- ja riskienhallinnan koulutusohjelmasta, sekä neljän jo nuoren aikuisen lapsen äiti ja lapsenlapsen mummi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu