Päihdelääketieteessä riskienhallintaongelmia?

”– Kannabis ei ole tällä hetkellä varsinainen kansanterveysriski, mutta yksittäisille ihmisille tulee siitä haittoja ja ne voivat olla todella suuriakin, sanoo päihdelääkäri, THL:n ja A-klinikan ylilääkäri Margareeta Häkkinen.”


THL:n ylilääkärinä toimivalla Margareeta Häkkisellä, joka hoitaa myös julkista hallintotehtävää lupa- ja valvontavirasto Valviran pysyvänä asiantuntijana, on useita sidonnaisuuksia.

Hän toimii esimerkiksi sivutoimisesti Valviran valvonnan alaisuudessa toimivan, yksityisen voittoa tavoittelevan A Klinikka Oy:n ylilääkärinä, kuten artikkelissakin näin kertoo. Lisäksi hän kuuluu Päihdelääketieteen erityispätevyystoimikuntaan. Margareeta Häkkinen laatii myös opioidikorvaushoidon oppaita.

Monista rooleistaan tunnettu Margareeta Häkkinen väittää APU lehdessä, ettei Kannabis ole kansanterveysriski.

Herää kysymys, onko päihdelääketieteessä yleisestikin riittämätön riskienhallintaosaaminen?

Vaara = ei toivottu tapahtuma

Riski = tunnistetun vaaran realisoitumisen todennäköisyys x seurausten vakavuus ^3

Uhka = on olosuhde, joka mahdollistaa erilaisten vaarojen muodostumisen.

Riskien arviointi = vaarojen realisoitumisen todennäköisyyksien ja seurausten vakavuuksien arviointi.

Riskien hallinta = vaarojen tunnistamisen, tunnistettujen vaarojen riskien arvioinnin ja riskien poistamismenetelmien suunnittelun ja jalkauttamisen kokonaisuus. Riskienhallinnan menetelmillä estetään ensisijaisesti riskien realisoituminen ja hallitaan realisoituneen riskin seurauksia,  lisävahinkoja ja resilienssiä, eli palautumista aiheutuneista vahingoista.

Tunnistamattomien vaarojen riskejä, eli realisoitumisen todennäköisyyttä ja seurausten vakavuutta ei voi arvioida, eikä suunnitella toimenpiteitä riskien realisoitumisen ehkäisemiseksi. Vaarat täytyy ensin tunnistaa.

Artikkelissa väitetään ettei riskiä ole ja kuitenkin samassa artikkelissa luetellaan lukuisa määrä vaaroja, joiden perusteellakin voidaan nähdä että kansanterveysriski on olemassa.

Kannabiksen seurauksista kansanterveydelle, kuin myös huumekorruption seurauksista demokratialle, on olemassa lukuisia tutkimuksia, laajalta aiheskaalalta ja pitkältä aikaväliltä, joiden perusteella kansanterveysongelmiin johtavat riskit olisi arvioitavissa ja torjuttavissa jo ennalta.

Kansanterveysriskin realisoituessa, puhutaan jo kansanterveyden ongelmasta, jolloin vaarat on jääneet tunnistamatta, riskit arvioimatta ja toimenpiteet riskin realisoitumisen ehkäisemiseksi toteututtamatta.

Eikä kyse ole pelkästä kannabiksesta. Myös opioidiepidemia on saanut alkunsa huumekorruptiosta opioiditeollisuudessa ja tästä on lukuisia oikeudenkäyntejä ja tutkintoja vireillä maailmalla. Tästä on lukuisia esimerkkejä, joista nostan pari tähän:

(2022) ”Four of the largest U.S. corporations have agreed to pay roughly $26 billion to settle a tsunami of lawsuits linked to claims that their business practices helped fuel the deadly opioid crisis.”

 

(2019) ”A judge in Oklahoma ordered Johnson & Johnson (j&j) to pay $572m to fund a state plan to combat opioid addiction. Whatever the outcome of j&j’s legal appeal, this is a milestone in a public-health calamity that cost 47,600 American lives in 2017 and could well claim a further 500,000 over the next decade (see article). Faced with such devastation, states, counties and municipalities have served firms with roughly 2,500 lawsuits.”

 

Suomessa lanseerattiin vuonna 2019 Ruotsalaisen pörssiyhtiön pitkävaikutteinen opioidi injektio Buvidal.

Myös Buvidalia lobannut Camurus AB:n on todettu toimivan lääketeollisuuden mainetta vahingoittaen. Näistä ei Suomessa ole uutisoitu.

(2021) The Panel considered that Camurus appeared to have a poor understanding of the Code, including the distinction between promotional and non-promotional material. The Panel noted that an adverse event reporting statement was an important safety requirement and given that Buvidal was an opioid, it was particularly important. In the Panel’s view, Camurus had brought discredit upon, and reduced confidence in, the industry and a breach of Clause 2 was ruled.”

Onko ihme jos opioidiepidemia muuttuu pandemiaksi, jos päihdelääketieteessä ei eroteta riskiä riskin realisoitumisesta?

 

No, palataanpa takaisin kannabikseen ja sen riskienhallintaan

Kannabisyhtiöt rekrytoivat korruptiojärjestelmien avulla poliitikkoja, lupa- ja valvontaviranomaisia, tutkimuslaitoksia, yliopistoja, lakitoimistoja, laillisuusvalvojia, ruokavirastoja, luonnonvarakeskuksia, hyväntekeväisyys- ja kansalaisjärjestöjä ja jopa armeijan henkilöstöä aivan maailmanlaajuisesti. Lähtökohtaisesti korruptoidaan kaikki avainhenkilöt, joista on etua voiton ja vallan tavoittelussa.

Kaikkia ei suinkaan korruptoida, vain ne, joilla on eniten ja laajasti vaikutusvaltaa sekä taipumus rahan perään – muut seuraavat kyllä mielipidevaikuttajia perässä.

Korruptio tarvitsee aina suotuisat olosuhteet julkisuuslain ulottumattomista, jossa vaikutusvaltaa ja korruptioalttiutta voidaan tunnustella ja käydä korruptiokauppaa.

Kun piilokorruptio muuttuu julkiseksi, on huumekauppaverkostoilla jo koko oikeusjärjestelmä hallinnassaan, jonka jälkeen korruptio vaihtuu väkivaltaan ja sen uhkaan, koska väkivallalla ja sen uhkalla päästään samaan lopputulokseen kuin korruptiolla, mutta väkivallan uhka tulee vain halvemmaksi.

Kannabisteollisuuden agressiivisista lobbaamisaikeista ja suunnitelmista voi lukea etukäteen esimerkiksi kannabisyhtiöiden vuosi- ja osavuosikatsauksista:

(2019) ”On February 5, 2018, the Company announced it has agreed to make a strategic investment in Liquor Stores by way of a non-brokered private placement. The investment has been structured in two phases, with an Initial Investment made by Aurora of $103,500 for an approximate 19.9% ownership interest in Liquor Stores, and an additional investment that, upon Liquor Stores shareholder approval, could bring Aurora’s interest in Liquor Stores up to approximately 40%.

Liquor Stores intends to use the net proceeds from the Private Placement to establish and launch a leading brand of cannabis retail outlets, whereby it will convert some number of Liquor Stores’ existing retail outlets into cannabis retail outlets and establish new cannabis retail outlets.”

Maailmalla ei säännellä tupakkaa ja Alkoholia kansanterveydellisistä syistä, vaan sen vuoksi, että yhtiöiden edustajia saataisiin painostettua ja houkuteltua helpommin mukaan huumeliiketoimintaan ja lobbaamaan huumelainsäädäntöä myyntiä edistävämmäksi.

Mukaan lobbaamaan houkuttuu myös lakitoimistoja ja yliopistoja, kiinnijäämisriskin ja takavarikointien aiheuttaman huumehävikkiä poistamaan.

Yliopistot hyötyvät huumeiden kaupallistamisesta tarjoamalla kalliita koulutuksia huumeliiketoiminnan pyörittämiseen.

A masters’ program in Medical Cannabis Science at the University of Maryland can run between $20,000-$25,000 depending on where you live.”

Lakitoimistot puolestaan saavat asiakkaita huumekauppiaista, kun sääntely tehdään kriminalisointia monimutkaisemmaksi. Yritykset ovat lakitoimistoille tuottavampia asiakkaita kuin huumekaupparikoksista tuomitut narkomaanit.

Esimerkiksi Law Firm Alliance (LFA) on lakimiesten verkosto, jonka jäseneksi ”pääsee” vain kutsusta.  LFA isännöi myös simerkoksi kannabisyhteisöä vuonna 2020

The LFA will be hosting a Cannabis Community call on June 10 at 1:30 ET.  During the call there will be a discussion on ideas to best position your firm for growth in states with imminent enactment or implementation of a new set of cannabis related laws, as well as other topics.”

Kannabisyhteisöt myös palkitsevat lakitoimistoja, joilla he saavat näkyvyyttä palveluilleen. FDA:n jäsenyhtiön lakimies palkittiin vuoden 2022 kannabisasianajajaksi.

Andrew Glassman, chair of the Cannabis, CBD and Hemp practice at Pullman & Comley, has been named 2022 Attorney of the Year by the Connecticut Cannabis Chamber of Commerce.

Suomestakin FDA:n lakimiesverkostoon kuuluu sivuston mukaan lakitoimisto Sivenius, Suvanto & co, joka on tullut tunnetuksi mm. omaisuudenhoitoyhtiö Arsenaalin selvitysmiehenä.

(2014) ”Arsenalilla on selvitystilan aikana ollut vireillä 200 oikeudenkäyntiä. Niihin liittyviä toimeksiantoja Arsenal on antanut 40 asianajotoimistolle. Suuren osan toimeksiannoista on saanut toisen selvitysmiehen Juha Siveniuksen osin omistama asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co.”

 

Vähättelemällä Kannabiksen ja huumekorruption riskejä kansanterveydelle, taloudelle ja hyvälle hallinnolle, ollaan kohta tilanteessa, jossa riskit on jo realisoituneet ja veronmaksajat joutuvat maksamaan haittojen vähentämisestä entistä enemmän.

On vastuutonta jos ensin annetaan ongelman levitä käsiin, jonka jälkeen haittojen vähentämispalvelut saadaan paremmin kaupaksi.

Huumeet eivät tuota oikeasti mitään hyvää yhteiskunnalle, vain ihmisraunioita, epävakautta, rikollisuutta ja konflikteja. Se myös muuttaa demokratian harvainvallaksi.

Yhteiskunnalle ja etenkin veronmaksajille tulee edullisemmaksi riippuvuutta aiheuttavien lääkkeiden ja huumausaineiden kokonaisvaltainen vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi, sekä toimenpiteiden suunnittelu etukäteen riskien poistamiseksi, pienentämiseksi ja lisävahinkojen ehkäisemiseksi. Kuin antaa kannabiksen (ja muiden huumeiden) riskien realisoitua siten, että joudutaan hoitamaan kansanterveysongelmia kalliilla haittojen vähentämispalveluilla.

 

Kun puhutaan huumeiden laillistamisesta, sopii myös kysyä, vastaako Suomen korruptiolainsäädäntö, resurssit ja poliisin toimivalta paljastaa tämän kaltaisia rikoksia, jos kannabis laillistettaisiin?

(2023) ”For years, the FBI has been warning states about the threat of public corruption posed by the cannabis industry.”

(2023) ”Key figures who helped lay the legal groundwork for Michigan’s marijuana industry were part of a bribery plot that attempted to sway which cannabis businesses were among the first to get licenses to operate, federal authorities announced Thursday.”

(2023) ”More indictments likely to come tied to Michigan’s early cannabis ‘gold rush’”

(2023) ”Former Adelanto mayor set to plead guilty to accepting bribes in exchange for support of marijuana business”

(2023) ”Farmers often pay authorities hefty bribes to ensure their marijuana is not burned during eradication efforts.”

(2023) ”In court, the government stated that Keller prescribed the drugs despite knowing the addictiveness of the substances. His journal entries were used as evidence.”

(2023) ”Richard Allen Kerr, 65, of Adelanto, has agreed to plead guilty to one count of honest services wire fraud, a crime that carries a statutory maximum sentence of 20 years in federal prison.”

(2023) ”In her plea agreement, Rafiei admitted to trying to bribe two Irvine City Council members on behalf of a client in 2018 to bring a cannabis dispensary to the city. ”

(2023) ”There have been pay-to-play schemes, including a demand for cash in a brown paper bag for a pot license, threats of violence against local officials, and city council members accepting money from cannabis businesses even as they regulated them.”

 

Huumeita lailliseksi ajaa lähinnä ne, jotka hyötyvät huumekaupasta, joko suoraan tai välillisesti. Edunsaajat myös verkottuvat globaalisti lobbaamaan huumeita lailliseksi useilla eri strategioilla askel askeleelta.

IDPC on järjestö, johon pääasiassa kuuluu huumeita käyttävien järjestöjä. Esimerkiksi Humaania Päihdepolitiikkaa Ry on IDPC:n jäsen.

Lisäksi jäsenenä on on käyttäjäjärjestö Euronbud, jossa jäsenenä on ollut huumeiden käyttäjäjärjestö Suomen Lumme Ry. Suomen Lumme ry:lle rahoitusta on lobannut mm. Kriminaalihuollon tukisäätiö, jonka hallituksessa istuu Rikosseuraamuslaitoksen virkamies.

Samankaltaisia huumeiden käyttäjäjärjestöjä kuin Euronbud, on ympäri maailmaa, esimerkiksi:

Inbud = huumeita käyttävien ihmisten kansainvälinen verkosto, Sanbud = Etelä-Afrikan huumeita käyttävien verkosto, Anbud = Aasian huumeita käyttävien ihmisten verkosto, Africnpud = huumeita käyttävien Afrikkalaisten verkosto, Enpud = Euraasian huumeita käyttävien ihmisten verkosto, Euronpud = Eurooppalaisten huumeita käyttävien verkosto.

Law Enforcement Action Partnership (LEAP) on myös IDPC jäsen. LEAP kokoaa yhteen poliiseja, syyttäjiä, tuomareita, rikosseuraamusvirkailijoita ja muita lainvalvontaviranomaisia. LEAP puolestaan yhdistyy huumeiden käyttäjäjärjestöihin IDPC:ssä.

IDPC:tä on rahoittanut esimerkiksi Sveitsin hallitus, Yhdistyneiden kansakuntien huume- ja rikosvirasto, Euroopan komissio, Sveitsin liittovaltion kansanterveysvirasto, Alankomaiden ulkoministeriö.

Kun taustalla on globaalisti verkottuneita vaikutusvaltaisia verkostoja, joita rahoitetaan vieläpä julkisin varoin, eikä rakenteissa ole korruption torjunnan menetelmiä käytössä, on huumekorruption olemassaolo vaikuttimena hyvin todennäköistä.

Kyse ei niinkään ole yksittäisten huumeiden käyttäjien oikeuksien ajamisesta, vaan eliittien verkostosta, joka haluaa hyötyä taloudellisesti huumeiden aiheuttamasta kemiallisen riippuvuuden aiheuttamasta tilasta globaalisti. Kestämättömiä tekosyitä huumeiden laillistamiseksi keksitään kokoajan lisää, sitä mukaa kun argumentit todetaan perusteettomiksi ja paikkansa pitämättömiksi.

Lobbausmenetelmät ovat huomattavasti tehokkaampia sosiaalisen median aikakaudella, kuin aikoinaan tupakkateollisuuden lobbauksen aikana. Tupakkayhtiötkin käyttävät edelleen niin ikään merkittäviä summia ostaakseen itselleen suotuisaa sääntelyä.

Tupakkayhtiö Phillip Morris käytti vuodessa 1,5 miljoonaa euroa ja hyödynsi 161 työntekijän panosta lykätäkseen Euroopan parlamentin äänestystä tupakkalainsäädännön kiristyksistä.

Korruptoituneet huumeita lobbaavat verkostot pystyvät hyödyntämään laillistettujen riippuvuustuotteiden lobbausverkostoja, eli alkoholi- ja tupakkayhtiöiden valmiita verkostoja, sekä niiden moneen kertaan monessa maassa testattuja korruptointi ja lobbausmenetelmiä.

Huomion arvoista on se, ettei kaikkia monirooliverkostoon kuuluvia ole korruptoitu edes siten, että olisivat edes tietoisia kuuluvansa osaksi verkostoa, joka yhdistyy huumekauppaverkostoihin ja jopa järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Vain ne korruptoidaan, joilla on laaja sidosryhmäverkosto ja organisaatiovaltaa – muut seuraa kyllä perässä mukisematta.

Huumerikollisuus on verkottunutta, mutta solurakenteista. Rakenteissa on puskureita, joilla pienennetään kiinnijäämisen riskiä. Tiedolla johtamista, jossa kaikki eivät kuitenkaan tiedä kaikkea.

Huumeongelmiin voidaan parhaiten puuttua tunnistamalla eturistiriidat ja purkamalla ne. Huumeiden parissa työtä tehdään aina myös järjestäytyneen rajat ylittävän rikollisuuden kanssa, riippumatta siitä, onko huumeiden käyttö joillain lainkäyttöalueella laillista vai laitonta.

 

Tämän vuoksi vaarojen tunnistaminen ja tunnistettujen vaarojen riskien arviointi on äärimmäisen tärkeää jokaisessa virastossa, laitoksessa, yrityksessä, hyväntekeväisyys- ja kansalaisjärjestöissä.

 

Ei jäädä odottelemaan tumput suorina riskin realisoitumista, vaan pyritään ennaltaehkäisemään realisoituminen tehokkaalla vaarojen tunnistamisen ja riskienarvioinnin menetelmillä.

 

Kun Suomessa keskitytään pohtimaan huumeongelmaa vain käyttäjälähtöisesti, on järjestäytyneillä globaalisti toimivilla rikollisverkostoilla jo tämä kaikki tieto hallussaan, jolla ne kohdentavat markkinointia ja korruptiota. Huumerikolliset tietävät, että huumeiden aiheuttamalla riippuvuudella voidaan kiristää rahaa huumeiden käyttäjiltä, käyttäjien läheisiltä, kunnilta, osavaltioilta ja valtioilta.

Rikollisuus on aina askeleen edellä ja riskienhallinta korkeammalla tasolla, kuin useimmissa laillisissa virastoissa, laitoksissa, yrityksissä tai järjestöissä.

ErikaKeski-Korhonen
Sitoutumaton Helsinki

Olen sitoutumaton vaikuttaja, Tradenomi turvallisuus- ja riskienhallinnan koulutusohjelmasta, sekä neljän jo nuoren aikuisen lapsen äiti ja lapsenlapsen mummi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu