Poliisien määrärahat ja järjestäytynyt rikollisuus

MTV:n mukaan Sisäministeriö on arvioinut, että poliisien määrärahoja olisi lisättävä 35 miljoonaa euroa, jotta palveluiden nykytaso säilyisi.

Paljonko määrärahoja pitäisi lisätä, jotta poliisilla olisi oikeasti resursseja ylläpitää yhteiskunnan turvallisuustasoa?

Palvelutason tulee olla joustava olosuhteisiin nähden, jotta turvallisuustasoa saadaan ylläpidettyä. Turvallisuustason ylläpitoon tarvitaan rahaa.

Eurostat tilastojen mukaan, Suomessa on jo nyt EU maista kaikista vähiten poliiseja.

 

Järjestäytyneiden rikollisverkostojen on arvioitu hyötyvän huumekaupasta 230 miljardia euroa vuosittain. EU on kehittänyt hallinnollisen lähestymistavan, jolla on tarkoituksena estää järjestäytyneiden rikollisverkostojen soluttautuminen julkiselle sektorille, talouteen ja julkishallinnon keskeisiin elimiin. Soluttautumisen estäminen on EU:n mukaan yhtä tärkeää, kuin järjestäytyneen rikollisuuden torjunta rikosoikeudellisin keinoin. Millä resurssein ja milloin tämä otetaan käyttöön Suomessa?

Poliisien määrä on vähentynyt tällä vuosikymmenellä lähes 400 henkilöllä Suomessa. Vuonna 2010 poliiseja oli 7660, kun vuonna 2019 poliiseja oli enää vain 7280.

Poliisin sivuston mukaan, huumausainerikokset olisivat vähentyneet mainittavasti.  Mikä ei millään mittarilla voi pitää paikkaansa, jos poliiseilla olisi oikeasti resurssit käyttää toimivaltaansa.

Jostain syystä, Suomessa ja Suomesta luodaan mielikuvia siitä, että ainoat järjestäytyneet rikollisryhmät Suomessa olisivat moottoripyöräjengejä tai Venäläisiä rikollisverkostoja. Aivan kuin akateemisestikin toimivat, vaikkapa Kiinan triadit tai Italian mafiat jättäisivät kaikista Euroopan maista juuri Suomen lintukotoideologian taloudellisesti hyödyntämättä.

Sen sijaan että poliisin resursseja leikataan tai palveluita pyritään pitämään nykyisellä tasolla, tulisi huomioida, että rikollissyndikaatit lisääntyvät, akateemistuvat, laajenevat ja toimivat yli maantieteellisten rajojen. Poliisin tulisi ensisijaisesti pystyä vastaamaan rikollisuuden globalisoituneeseen ja ammattimaistuneeseen haasteeseen.

 

Helsingin Sanomat kirjoittaa ”Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen: Budjettipäätökset eivät ole linjassa poliisiin kohdistuvien odotusten suhteen.”.

Mielestäni budjettipäätös ei ole linjassa turvallisuustason vaativuuteen, joten Kolehmaisen huoli on helppoa allekirjoittaa.

 


Jotta voidaan vähentää huumeiden tarjontaa ja torjua huumeisiin liittyvää rikollisuutta, EU:n on vahvistettava turvallisuusresurssejaan.

Tätä koskeviin toimenpiteisiin kuuluvat huumeisiin liittyvän rikollisuuden ennaltaehkäisy, torjunta ja estäminen oikeudellisen ja lainvalvontayhteistyön, tiedustelun, kieltojen, rikoksen tuottaman hyödyn takavarikoimisen, tutkinnan ja rajavalvonnan avulla.

Euroopan Unionin Neuvosto

2021


”Poliisilta jää vuosittain hoitamatta 10 % (100 000 /1 milj.) kaikista hälytystehtävistä. Rikostutkinnassa tehtäviä joudutaan priorisoimaan voimakkaasti. Jo nyt massarikollisuudesta vain pieni osa tulee viranomaisten tietoon, ja ilmoitusherkkyys on laskussa (1). Tämä on huolestuttava signaali paitsi kansalaisille myös rikoksentekijöille. Uhkana on, että resurssipulan takia entistä suurempi osa lievistä omaisuusrikoksista jää tutkimatta.”

Suomen poliisipäällystöjen liitto 2019


 

Kenellä on vastuu kokonaisturvallisuudesta Suomessa?

 

+3
ErikaKeski-Korhonen
Sitoutumaton Helsinki

Olen sitoutumaton vaikuttaja, tradenomi-opiskelija turvallisuus- ja riskienhallinnan koulutusohjelmassa, sekä neljän jo nuoren aikuisen lapsen äiti ja lapsenlapsen mummi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu