PRH salaa tietoja (EDIT 19.9.2022) )

Kaikki jotka blogiani ovat lukeneet, tietävät minun tutkivan huumekorruptioilmiöitä, sekä viranomaisten sidonnaisuuksien eturistiriitoja.

Julkisen sektorin virkamiehet ovat keksineet erilaisia vilpillisiäkin keinoja estää julkisen tiedon luovuttaminen. Yksi keinoista on ollut perusteeton ja lainvastainen laskuttaminen, jonka tavoitteena on ollut saada minut luopumaan tietopyynnöistäni.


EDIT 19.9.2022: Blogissa kuvatut hallituselinten jäsenten tiedot löytyvät nyt kokonaan eri paikasta, kiitos PRH:n virkamiehille nopeasta reagoinnista tietopyyntöihin.

Toivomus on, että ohjeet laitetaan sivustolle, koska kaupparekisteriote haetaan kokonaan eri hakulomakkeella , kuin josta tiedot on joutunut poimimaan yksitellen aikaisemmin.

Tietokentät on piiloitettu sen jälkeen, kun kaupparekisteriote on tullut maksuttomasti saataville, josta tiedot näkyvät nyt yhdellä silmäyksellä helpommin. Kaupparekisteriotteen saa haettua täältä.

Jotta saat kaupparekisteriotteen näkyviin, salli selaimesta ponnahdusikkunoiden näyttö. Muuten hakunapin painallus palauttaa selainsivun tyhjän hakulomakkeen alkuun. 


 

Vielä kesällä oli mahdollista PRH:n ylläpitämästä Virre rekisteristä päästä maksutta näkemään helposti esimerkiksi yritysten hallintoelinten jäsenet, sekä nimenkirjoitusoikeutetut. Nyt PRH on salannut tiedot.

Tiedot on saatavilla Virrestä hyvin monimutkaisesti, ensin katsomalla kohdasta ”Yrityksen ilmoitukset” milloin hallituksen jäsenet on ilmoitettu ja sen jälkeen menemällä kohtaan ”yrityksen sähköiset asiakirjat” ja päivämäärän perusteella arvata mistä asiakirjasta tieto mahtaa löytyä. Jos arvaat väärin, joudut silti maksamaan 3,22€ per arvaus.

Olen lähettänyt eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun yhteydessä verkostokartan vuonna 2020, johon sain vastaukseksi että oikeusasiamies ottaa asian omana aloitteenaan tutkittavakseen.

Nyt kun yritän tarkastaa onko eturistiriidoissa tapahtunut kanteluvastauksen jälkeen mitään muutoksia parempaan, on tietojen tarkastamisesta tehty hankalaa ja kallista.

PRH rekisteritietojen salaaminen mahdollistaa kaikenlaisen petosrikollisuuden ja huumekorruption Suomessa.

Korruptiota ei tutki Suomessa kukaan viranomainen, eikä julkisen sektorin toimielimissä noudateta hallintolain esteellisyyspykäliä edes pyynnöstä. Mikään ilmoittajansuojelujärjestelmä ei Suomessa edistä korruption tutkintaa, koska niitä ei tutkita nytkään, vaikka tutkintapyynnön tekisi poliisille nimellä ilman mitään suojelua.

Jokaisella yksityisellä kansalaisella on oikeus valvoa julkisen vallan ja varojen käyttöä, mutta tosiasiallisesti viimevuosina avoimuutta ja kansalaisten perusoikeuksia on rajoitettu useilla eri menetelmillä.

Mikä intressi virkaa hoitavilla on ylipäätään salata julkista tietoa ja keksiä lakiin perustumattomia sepityksiä, ettei tietoja voisi muka luovuttaa? Tai mikä intressi on laskuttaa julkisesta tiedosta täysin tietoisena siitä, ettei laskuttaminen perustu mihinkään lakiin? Luulisi että viranomaisten toimet perustuisivat lakiin ja virka olisi helppoa hoitaa jos noudattaa lakia. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että näin ei kuitenkaan ole.

Virossa on edistyksellinen rekisteripalvelu teatmik.ee, josta näkee kaikkien hallintoelinten jäsenten sidonnaisuudet toisiinsa.

Sellainen avoin rekisteri tarvittaisiin myös Suomeen. Mutta Suomi taitaa olla vielä Venäjän vallan alla piilojulkisen sektorin mahdollistamana ja käyttää GDPR asetusta härskisti korruptioverkostojen suojeluun.

On hyvin tyypillistä, että elinkeinoelämän ylläpitämät säätiö- ja yhdistysverkostot kutsuvat lainvalmisteluun- ja hankintoihin osallistuvia virkamiehiä kansalaisyhteiskuntana esiintyvän verkostonsa hallintoelimiin ja maksavat erilaisia palkkioita virkamiehille, jotta nämä ajaisivat hyväntekeväisyydeksi naamioituja pienten piirien etuja.

Sikäli kun palkkioiden maksun tarkoitusperänä on vaikutusvallan käyttäminen, palkkiomaksussa toteutuu korruption rahanpesu samalla tilisiirtolla.

Johdetaanko Suomea maan rajojen ulkopuolelta?

ErikaKeski-Korhonen
Sitoutumaton Helsinki

Olen sitoutumaton vaikuttaja, Tradenomi turvallisuus- ja riskienhallinnan koulutusohjelmasta, sekä neljän jo nuoren aikuisen lapsen äiti ja lapsenlapsen mummi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu