THL, Fimea ja institutionalisoidut kytkökset lääkeyhtiöihin

Sääntelijän kaappaamisteoriassa on kyse sääntelyelimen haltuunotosta siten, että sääntelijä ryhtyy ajamaan yksittäisten sääntelyn kohteiden etuja, yleisen edun sijaan.

”Pay to Play korruptiossa on kyse lupaviranomaisiin liittyviin korruptioilmiöihin.

Vaikka tiedepetoksien tiedetään lisääntyneen maailmalla, Suomessa tiedepetoksia päätyy esitutkintaan vain aniharvoin. Tiedepetokset ovat maineriski yliopistoille, joka voi olla syynä haluttomuudelle viedä tapauksia esitutkintaan.

Tunnetuin tiedepetostapaus koskee Tampereen yliopistoa, jonka Rokotetutkimuskeskuksen perustajaa syytetään juuri törkeästä petoksesta.

YLE jättää artikkelissaan 20.12.2021 mainitsematta, että syytettynä olevan Vesikarin perustama yliopiston Rokotetutkimuskeskus yhtiöitetään.

Yhtiöittämisellä on sikäli merkitystä, koska sen omistussuhteet ovat Valtio 51% ja Tampereen yliopisto 49%.

”Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisiin rokotetutkimuksiin liittyvät toiminnot ja Tampereen korkeakoulusäätiön rokotetutkimuskeskus muodostavat uuden rokotetutkimusyhtiön. Perustettavan yhtiön nimi on Rokotetutkimuskeskus Finvac Oy ja sen kotipaikka on Tampere. THL:n kaupallisen rokotetutkimustoiminnan ja Tampereen rokotetutkimuskeskuksen pääpaikat ovat nykyisinkin Tampereella.”  (Tiedote 382/2021)

Mitä yhtiöittäminen tekee virkavastuulle, julkisuuslain ja hallintolain noudattamiselle? 

Mitä poliittinen ohjaus tekee tieteen riippumattomuudelle?

Mitä kaupallinen rahoitus ja rahoituksen ylettäminen valvontaviranomaiseen tekee tieteen ja julkisen vallan riippumattomuudelle?

FIMEA:n tilinpäätöksestä selviää, että Fimea on nettobudjetoitu virasto, joka saa rahoituksen pääasiassa lääkealan toimijoiden asiakasmaksuista. Lääkevalmisteiden myyntiluvat, lääkealan lupa- ja tarkastusmaksut, sekä erillislain mukaiset laadunvalvontamaksut muodostavat vuonna 2020 noin 83% viraston kokonaiskustannuksista.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työntekijöiden ja johdon palkkioperusteiset sidonnaisuudet järjestöverkostoihin ja lääkeyhtiöihin ovat myös riskialttiita olosuhteita vakavalle epäasialliselle vaikuttamiselle. Näistä voit lukea lähteineen aiemmista puheenvuoroistani.

Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämästä sivutoimirekisteristä ilmenee mm. tapaus, jossa THL:n ylilääkäri on Helsingin hallinto-oikeuden, Kelan ja potilasvakuutuksen asiantuntijajäsen, jonka lisäksi hän tarjoaa saman alan konsultaatiopalveluita Helsingin kaupungille yksityisenä elinkeinonharjoittajana.

Tutustun parhaillaan Valviran työjärjestyksiin ja arkistonmuodostussuunnitelmiin, joissa näyttäisi olevan ristiriita, ainakin ammattioikeuksien kohdalla. Valviran prosesseista ja sidonnaisuuksien eturistiriidoista tulen kirjoittamaan erikseen, koska aihe on laaja ja monitasoinen.

Oikeusvaltiossa rakenteet eivät edes saisi näyttää tällaiselta.

Rakenteelliselle korruptiolle alttiit rakenteet heikentävät perusoikeuksia ja oikeusturvaa. Ne voivat vahingoittaa myös vakavasti kansanterveyttä ja valtiontaloutta.

Jos hyväksytään että virkamiehiä voidaan ostaa lainvastaisiin tarkoitusperiin, lainsäädäntö ja perustuslaki menettävät merkityksensä.

 

ErikaKeski-Korhonen
Sitoutumaton Helsinki

Olen sitoutumaton vaikuttaja, Tradenomi turvallisuus- ja riskienhallinnan koulutusohjelmasta, sekä neljän jo nuoren aikuisen lapsen äiti ja lapsenlapsen mummi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu