Valviran rakenteet ja prosessit vaarantavat potilasturvallisuutta ja oikeussuojaa

Tämä blogikirjoitus on jatkoa edelliselle blogikirjoitukselleni:

Lasten opioideihin pumppaaminen taputeltiin oikeusasiamiehen raportilla

 


 

Oikeusasiamies on antanut kanteluratkaisun ”Opioidikorvaushoitoa koskevat käytännöt (pdf)

 

Ratkaisun mukaan:

 

Valvira katsoi, että lääkehoidon käytännön toteuttamiseen
liittyvien suositusten antaminen olisi ennen kaikkia päihdelääkäreiden ammattikunnan tehtävä.

 

Ja

 

Päihdelääketieteen yhdistys ry on Valviran lausunnon antamisen jälkeen julkaissut edellä mainitun opioidihoidon
hoitosuosituksen. Näistä syistä pidän riittävänä saattaa edellä esittämäni käsitykset hyvinvointialueiden tietoon.”

 

Päihdelääketieteen yhdistyksen Päly Ry:n korvaushoitosuosituksesta käy ilmi, että suosituksen työryhmässä on ollut Valviran Ylitarkastaja Irja Hemmilä, joka esiintyy asiakirjassa sivutoimensa tittelillä.

 

Valviran ylitarkastaja Hemmilällä on sivutoimi Väestöliiton terapiapalvelussa ja Päly Ry:ssä. Sivutoimi-ilmoitus on vain Väestöliiton terapiapalveluun, mutta ei Päly Ry:n. Sivutoimilupaa ei ole.

 

Oikeusasiamiehen kanteluratkaisusta selviää, että Valvira on antanut lausunnon Oikeusasiamiehelle kanteluratkaisun tueksi.

 

Valvirasta saamastani alkuperäisestä lausunto asiakirjasta paljastuu, että kantelun oikeusasiamiehelle on laatinut Valviran pysyvä asiantuntija, joka niin ikään on Päly Ry:n jäsen, joka A Klinikka Oy:n ylilääkärin laatimana korvaushoitosuosituksen on nimissään julkaissut, johon kanteluratkaisussa viitataan.

 

 

Mistään asiakirjasta ei käy suoraan ilmi, että kantelun tekijä on toiminut Valviran pysyvänä asiantuntijana ainakin vuodesta 2012 lukien.

 

Vähän sama asia, kun jos oikeusasiamies olisi pyytänyt lausunnon suoraan kantelijalta itseltään.

 

Onko Valviran ainoa tehtävä häivyttää sidonnaisuuksien eturistiriidat päätöksentekoprosessissa? 

 

Vaikka Valvira on viitannut Lausunnossaan Päly Ry:n opioidisuositukseen vain yhdellä lauseella, näyttää kansalaisen silmin asiakirjojen perusteella siltä, että monirooliverkosto on tehtaillut itse kantelun.

Sivujuonenaan saada ikään kuin näyttämään siltä, että oikeusasiamies olisi hyväksynyt samalla opioidikorvaussuosituksen, jossa suositellaan opioideja alaikäisille ja ettei opioideista tarvitse ketään myöskään vieroittaa.

Asiakirjoista ei käy ilmi, onko oikeusasiamies saanut luettavaksi A Klinikka Oy:n Päly Ry:n julkaistavaksi laatimaa suositusta, vai taputteltiinko suositus näkemättä?

 

Oikeusasiamiehellä on ollut tieto ainakin vuodesta 2020 lukien oman kanteluni johdosta, että kantelun laatinut on suosituksen julkaiseen Päly Ry:n jäsen.

 

 

Kaksoisvalheeksi kutsutaan ilmiötä, jossa paljastetaan jokin vähäpätöisempi seikka, jotta saadaan tilaa isommalle valheelle.

 

Valviran rakenteet ja prosessit ovat omiaan vaarantamaan potilasturvallisuuden, oikeusturvan ja oikeussuojakeinojen käytön.

ErikaKeski-Korhonen
Sitoutumaton Helsinki

Olen sitoutumaton vaikuttaja, Tradenomi turvallisuus- ja riskienhallinnan koulutusohjelmasta, sekä neljän jo nuoren aikuisen lapsen äiti ja lapsenlapsen mummi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu