Vankiterveydenhuoltoa vai huumeriippuvuuden ylläpitoa?

Vankiterveydenhuolto siirrettiin oikeusministeriöltä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alaisuuteen 2015. 


Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) nimi pitäisi muuttaa, koska sen tehtävät eivät vastaa terveyden, eikä hyvinvoinnin edistämistehtäviä.

Toipuneet ja kuolleet ovat saman arvoisia lääketeollisuudelle, kummastakaan ei saa enää rahaa. Siispä ketään ei saa päästää kuolemaan eikä toipumaan ja siitä huolehtii THL.

 

”Työntekijöiden mukaan Ruotsissa vankilatiedustelun analyysistä vastaa 72 virkamiestä, Suomessa ei yksikään.Risen johto kuittaa huolet organisaatiouudistuksen aiheuttamana epävarmuutena.”

 

Järjestäytynyt rikollisuus tarvitsee toimiakseen aina korruptiota, myös vankiloissa. Verkosto lobbaa lainsäädäntöä rakenteiden sisältä käsin, mikä institutionalisoi järjestäytyneen rikollisuuden toiminnan mahdollistavan korruption.

Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen Vankiterveydenhuollon yksiköstä (VTH) annetun lain, sekä Valtioneuvoston asetuksen mukaan VTH on Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen (THL) alainen itsenäinen yksikkö, jolla on oma nimetty johtokunta.

Kyseessä on siis organisaatio, jonka tehtävät ovat kansainvälisesti organisoituneen ja järjestäytyneen rikollisuuden rajapinnassa.

Järjestäytynyt rikollisuus pitää siis huumausaineiden avulla ihmisiä riippuvaisina, jotta nämä tuottaisivat rahaa huumeliiketoiminnalle keinolla millä hyvänsä huumeita vastaan, vaikka sitten rikoksia tekemällä. Vankilassa istuvat vain toimitusketjun kiinnijääneet.

Järjestäytyneen rikollisuuden tiedetään pyrkivän yhteiskunnan valtarakenteisiin ja päätöksentekoelimiin esimerkiksi vaalien avulla tai vaikkapa hyväntekeväisyyden nimissä.

Mitään ennaltaehkäiseviä tai suojaavia toimia järjestäytyneen yhteiskunnan ja järjestäytyneen rikollisuuden rajapintaan ei ole silti kehitetty.

 

Tarkastellaanpa hieman Vankiterveydenhuollon yksikön johtokunnan rakenteita 

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta on palkkioita vastaan Diakonissalaitoksen valtuuskunnan jäsenenä. THL:n päihde- ja riippuvuusosaston päällikkö Pekka Hakkarainen, istuu voittoa tavoittelevan A Klinikka Oy:n hallituksen puheenjohtajana, sekä sen omistaman A-klinikkasäätiön hallituksen puheenjohtajana.

A-klinikkasäätiö maksaa puheenjohtajilleen kokouspalkkioiden lisäksi myös muusta säätiön hyväksi tehdystä työstä.

Sekä A-klinikkasäätiön konserni, että Diakonissalaitoksen konserni molemmat, tuottavat omistamillaan osakeyhtiöillä korvausainejakelupalveluita, sekä haittoja vähentäviä palveluita kunnille.

Huumeriippuvuuskarusellia pyöritetään siis peliriippuvaisilta kerätyin ja veronmaksajien rahoin.

THL:n pääjohtajan päätöksellä 17.2.2020, on VTH:n johtokuntaan nimitetty voittoa tavoittelevan A Klinikka Oy:n toimitusjohtaja Kaarlo Simojoki.

Toimitusjohtaja Kaarlo Simojoki on nimittämispäätöksessä ilmoitettu A-klinikkasäätiön toimitusjohtajaksi, vaikka A-klinikkasäätiön todellinen toimitusjohtaja on nimittämispäätöksen hetkellä ollut Kriminaalihuollon tukisäätiön hallituksen jäsen Olavi Kaukonen.

Myös Kriminaalihuollon tukisäätiöllä on edustaja VTH:n johtokunnassa.

Johtokunnassa ei ole lainkaan toipumisen, eikä turvallisuusalan asiantuntijoita edustettuna.

Olen tutkinut päihdehuollon rakenteita toukokuusta 2018 lukien lähes päivittäin. Ihmettelen että erityisesti huumausaineisiin liittyvän järjestäytyneen rikollisuuden rajapinnassa voi olla tällaiset tupla- ja monirooliverkostot, ilman että valvontaviranomaiset ovat siihen mitenkään puuttuneet.

Kun olen kirjoitellut huumeisiin liittyvistä aiheista, olen saanut vuosien varrella puheluita ja viestejä läheisiltä. Nämä yhteydenotot ovat auttaneet tutkimuksissani eteenpäin.

Jostain syystä jokaisella ongelma-alueella mitä ryhdyn tutkimaan, törmään aina samaan osakeyhtiöön ja samojen virkamiesten nimiin.

Läheiset eivät uskalla tuoda ongelmia julkisuuteen, vaientamismenetelmien pelossa, joten joudun etsimään rakenteista ja prosesseista ilmiöitä, mitkä korjaamalla voisi saada muutoksia aikaan, ilman että kenenkään läheisen, toipujan tai huumeliiketoiminnan uhrin turvallisuutta tai terveyttä tarvitsisi vaarantaa.

Alamaailman ”vasikkalaki” on armoton. Vasikan ihoon voidaan tatuoida partakoneen terällä tai vaikkapa tylsällä morapuukolla, ilman puudutuksia, pysyvä jälki näkyvälle paikalle ”OLEN VASIKKA” tai vaikkapa ”PETTURI”. Tämä tatuointi tarkoittaa sitä, että henkilöä voi kaikki myös vapaasti pahoinpidellä.

Jos toipuva tai läheinen kritisoi julkisesti A Klinikka Oy:n palveluita, vaientaminen voidaan kohdistaa korvausaineen käyttäjään ilman näkyvää väkivaltaa. Esimerkkeinä; katkaisemalla korvaushoito tai törkein tapaus minkä olen omin silmin nähnyt, riepottelemalla toipujan hoitohistoriaa julkisesti sosiaalisessa mediassa kuntalaisten politiikkaryhmässä.

Hoitosuhteessa tapahtuva vaientaminen on vaikea todentaa, koska kohtaamiset lääkärin kanssa tapahtuvat neljän seinän sisällä. Pelolla vaikuttaminen on kuitenkin yhtä tehokasta kuin tylsällä morapuukolla ihoon kaivertaminen – se vaientaa koko lähipiirin. Myös työntekijöitä vaiennetaan. Vaientamista sosiaalialalla on tutkinut Laura Tiitinen

”—Työn epäkohtien paljastamiseen liittyy vaientamista. Vaientaminen on sananvapauden estämistä tai hankaloittamista, jota toteutetaan työyhteisössä. Vaientamisen pyrkimyksenä on ylläpitää hiljaisuuden kulttuuria tai piilottaa epäkohtia. Epäkohtien paljastaminen ja vaientaminen ovat prosesseja, joiden kesto ja mittavuus vaihtelevat tilannekohtaisesti, Tiitinen kertoo. ”

Moni läheinen tai päihdetyöntekijä ei esimerkiksi uskalla tulla kaverilistalleni Facebookissa sen vuoksi, että nostan keskusteluun epäkohtia. He kuitenkin toivovat yhteydenotoissaan, että voisin yleisellä tasolla tuoda ilmi pelkoa ja vaientamista, sekä epäkohtia hoidon saannissa.

Poikkeuksellisesti julkaisen nyt yhden narkomaanin läheiseltä saamani yksityisviestin hänen luvallaan. Koska tapauksesta ei pysty tunnistamaan ketä tämä koskee.

Mikä taho hyötyy eniten pitkäaikaisen Buvidalin injektoimisesta vankeihin?

Ainakin Ruotsalaisen pörssiyhtiö Camurus AB:n osakekurssit ovat Buvidalin Suomeen lanseerauksen jälkeen nousseet hurjasti, etenkin koronaepisodin aikana.

Ja kukapa muukaan osakkeita mainostaa, kuin A Klinikka Oy:n toimitusjohtaja, jonka lakisääteinen tehtävä on ajaa johtamansa yrityksen omistajien taloudellista etua.

On hyvin kyseenalaista tarjota vieroitusoireista kärsivälle narkomaanille terveydenhuollon toimesta huumeita vapaudenriiston aikana. Narkomaani vetää vaikka syanidia vieroitusoloissa.

Huumeriippuvuudessa on kyse kemiallisen vapaudenriiston tilasta. Kun fyysinenkin vapaus on riistetty seuraamuksena huumevelkoja varten tehdyistä rikoksista, niin ei siihen hoitokeino voi olla antaa lisää huumeita vankeusaikana. Silloin olisi mahdollisuus tarjota aidosti oppimisprosessiin perustuvaa lääkkeetöntä hoitoa.

Seuraamuslaitoksessa olisi kaikki edellytykset järjestää vieroitus ja oppimisprosessiin perustuvaa toipumiskeskeistä hoitoa.

Vankiterveydenhuollon lainsäädännön mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, johto ja valvonta kuuluvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. THL järjestää myös hallinnon tukipalvelut osana konsernipalveluitaan.

Valviralla on noin 300 julkista hallintotehtävää hoitavaa asiantuntijaa, joiden tietoja Valvira salaa ja kieltäytyy luovuttamasta, siitä huolimatta, että jokaisella kansalaisella on oikeus valvoa julkisen vallan ja rahan käyttöä. Asia on vireillä hallinto-oikeudessa.

Sen sijaan, että vankeusaikana annettaisiin aidosti mahdollisuus toipua ja integroitua takaisin yhteiskuntaan, riippuvaisia kannustetaan ylläpitämään riippuvuutta vankeusajan yli, jotta he olisivat vapauduttuaan edelleen järjestäytyneen rikollisuuden käytettävissä rahantekokoneina.

Korvausaineen käyttäjä on edelleen huumeriippuvainen, joka tarvitsee hoitoja, päästäkseen irti korvausaineriippuvuudesta. Esimerkiksi vieroituksen jälkeen ei välttämättä saa mitään toipumiskeskeisiä hoitoja, millä elämänsä saisi kuntoon. Vieroittunut ohjataan hoitojen sijaan vertaisryhmiin toipumaan.

Minkään kunnan eikä valtion rahat riitä ylläpitämään tällaista huumeliiketoimintaa. Että eiköhän ryhdytä purkamaan tätä hyväksikäyttöjärjestelmää?

Suomella olisi kaikki edellytykset olla EU:n johtava asiantuntija huumeiden ja korruption torjunnassa, jos valtarakenteisiin saataisiin oikeasti alan asiantuntijoita, tieteilijöiden sijaan.

 

– Inter caecos regnat strabus –  (Erasmus Rotterdamilainen)

 

+3
ErikaKeski-Korhonen
Sitoutumaton Helsinki
Ehdolla kuntavaaleissa

Olen sitoutumaton vaikuttaja, turvallisuusalan ammattilainen sekä neljän jo nuoren aikuisen lapsen äiti ja lapsenlapsen mummi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu