Agenda 21 pakotetaanko kaikki vihreään talouteen ja ajatteluun

Jokaisen kannattaisi tutustua siihen, että mitä tarkoittaa YK.n Agenda 21.  Se on kattokäsite, jonka alle on viime vuosina mahtunut ja mahtuu erittäin hälyttävät ilmiöt länsimaissa. Ne nivoutuvat tämän agendan ympärille. Islamilainen maahanmuutto invaasio liittyy YK johtoiseen globaaliin kestävän kehityksen ideologiaan ja ohjelmaan, joka tunnetaan nimellä agenda 21 . Agenda 21 peruste on kestävä kehitys joka toistuu usein nykyään. Kyseessä on maailmanlaajuinen asialista 21 vuosisadalle sen kaikille asukkaille. Kyse on siis isosta ohjelmasta. Alkujaan tämä agenda 21 lanseerattiin ympäristö- ja kehityskokouksessa Rio de Janeirossa 1992 . Tätä päivitettiin v 2012 Brasiliassa Rio+20 asiayhteyteen. Helsingin sanomat otsikoi tästä kokouksesta 12.6.12 lähes koko ulkomaansivunsa

”Kädenvääntö maan kohtalosta  ja alaotsikko kuului, maapallon kantokyky alkaa olla äärimmillään” Kokous yrittää sopia luonnonvarojen järkevämmästä käytöstä. YK.n jäsenvaltiot yrittävät pelastaa maapallon, vähentää köyhyyttä ja samalla edistää kasvua ns. vihreän talouden reunaehdoin. Kokouksen tarkoitus on sopia entistä tiukemmista säännöistä, rajoituksista ja velvoitteista, jolla YK.n jäsenvaltiot pakotetaan yhä pidemmälle menevään taloudelliseen ja yhteiskunnallisesti ylikansalliseen kontrolliin. Tämä tapahtuu jo jatkamalla Rion 92 kokouksessa hyväksytyn nk. agenda 21 ohjelmaa ja asialistaa ja sen täytäntöönpanoa”

Ilmastokoalitio perustettiin Suomen aloitteesta Washingtonissa huhtikuussa 2019.  Puheenjohtaja oli Matti Vanhanen. Valtiovarainministerien ilmastokoalitio pyrkii tuomaan ilmastonmuutoksen osaksi talouspolitiikkaa ja rahoitusratkaisuja ja suunnittelua. Koalitiossa on 60 jäsenmaata ja ovat sitoutuneet ns Helsingin periaatteisiin. Jäsenmaat kattavat n.63% maailman bruttokansantuotteesta ja n. 39% maailman kasvihuonepäästöistä.

Agenda 21 edustaa avointa pyrkimystä maailmanhallituksen ohjaamaan ekososialistiseen totalitarismiin, eli tämä on vihreän aatteen päätepiste. Eli ympäristö kysymys voidaan ratkaista vain keskitetyllä maailmanhallituksella,  joka ottaa keskitetysti talouden hallintaansa (siitä tämä sosialismi). Vihreästä hallinnasta tulee nimi eko. Kestävään kehitykseen katsotaan päästävän määräämällä yksityinen maanomistus sosiaalisesti epäoikeudenmukaisuutta aiheuttavaksi ongelmaksi. Rajoittamalla radikaalisti energian kulutusta, vapaata yritystä raskaasti verottamalla, koulujen opetusta kontrolloimalla ja väestön kasvua pienentämällä abortein ja perheiden korkeimman lapsiluvun määräämisellä.

Agenda 21 tulevaisuuden kuva on se että kukaan ei saisi ostaa ja myydä ellei tämä tapahdu keskusjohtoisen vihreän talouden ehdoilla ja sen nimiin vannomalla. Tulee mieleen Ilmestyskirjan 13 luku, jossa ostamista ja myymistä voi harjoittaa vain tietyin ehdoin. Kaiken tämän keskeisin innoittaja on James Lovelockin 1980 alkupuolella kirjoissaan kuten Gaia.A New look at life on earth lanseeraama biosentrinen  (jossa ympäristöarvo määrittää sen ihmiselle tuottaman hyödyn perusteella) Gaia uskonnon mukaan maa on elävä organismi, jonka ihminen kuitenkin uhkaa saastuttaa ja tuhota. Elämä on yhteisriippuvaista, eikä ihmisen elämä ole muita arvokkaampaa, päinvastoin. Ihminen on ongelma. Vihreillä on tehokkaita keinoja aborteista ja eutanasiasta jolla ihmisen toimintaa voidaan rajoittaa.

Gaia uskonto on vahvalla törmäyskurssilla kristinuskon kanssa. Ristit pitäisi poistaa julkisista tiloista. Samaan aikaan islamin tunnukset on ihan ok. Kaikki menee tähän isoon agendaan. Rajat ovat pahoja, kansallisvaltiot ovat pahoja. Israel on kansallisvaltion ruumiillistuma, myös siksi sitä vihataan. Palestiinalaisten pitäisi päästä oletetuille alueilleen takaisin. Onneksi Israelin pääministeri ei tätä hyväksy. Sehän merkitsisi Israelin tuhoa.

Näin käy Euroopan jos tätä maahanmuuttoa ei lopeteta. Joskin muutama ryhdikäs päättäjä on Euroopassakin esim. Unkari, mutta keskimäärin Eu tanssii tämän agendan mukaisesti. Kristinusko ja konservatiiviset arvot on täysin vastakkainen tälle  agenda 21:lle. Siksi ne on saatava pois. Taloudellinen vapaus on vastakohta tälle aatteelle. Siksi on saatava keskusjohtoinen hallitus. Taloudellinen vapaus on kaikilta loputtava  ja silloin ollaan Ilmestyskirjan 13 maisemissa. Juutalais kristillinen kulttuuri on tuhottava koska se on vastakkainen tälle aatteelle. Tilalle tulisi sekulaaris humanistinen Gaia uskonto, totalitarismi ja maailmanhallitus ajatuksella.

Vedotaan siihen että on asioita, johon paikallisella sopimisella ei voida vaikuttaa. Ongelma on vain siinä, jos annat syntiselle ihmiselle totalitaristisen vallan, siitä ei tule taivasta maanpäällä vaan helvetti.Näin on aina käynyt, mutta nyt sitä yritetään taas. Ihmisten mieliin vaikutetaan ja muokataan että tämä agenda on yksiselitteisesti hyvä asia (älä vastustele omaksu se). Tämä on selvästi meneillään, välineenä sateenkaari agenda . Lopetetaan kaikki sukupuolet. Se on se miksi haluat itsesi tuntea. Massamaahanmuutto, sillä saadaan tuhottua kansalliset ja kristilliset arvot. Islam sopii tähän hyvin. Islam ei tunnusta valtioitten rajoja. Tämä sopii lännen eliitille oikein hyvin. Eli palaset loksahtavat kohdalleen ja sanonnat kuten islamfobia ja tasa-arvo käsitteet. Obama  markkinoi voimakkaasti avoimet rajat ja monikulttuurisuus. Näitä kaikkia käytetään iskusanoina muuttamaan ihmisten mielet tämän aatteen mukaiseksi. Ihmisille ei anneta muuta vaihtoehtoa (Etkö sinä nyt tajua ilmasto muuttuu ja se on sinun syysi). Ajelet autolla, hiilijalanjälki, tee parannus ja lopeta autoilu. Lopetetaan koko länsimainen yhteiskunta, sillä ehkä saadaan lopetettua ilmastonmuutos.

Pelotellaan ihmiset, vanha temppu. Ilmastonmuutos menee yli maitten rajojen.  Ajetaan alas kansallis-valtiot, koska tämä on yhteinen asia, jossa valtiot yksin ei pärjää, pitää tehdä Eu.n kaltaisia liittoja. Pohjois Amerikan unioni, euraasian unioni jne. Lopuksi nämä sitten yhdistetään, sitten saadaan jotakin aikaan. Valheellisella uhalla pelotellaan ihmisiä. Ihmisen ajatteluun on tultava muutos, siihen tällä agenda 21 pyritään. Myös laki tulee  pakottamaan siihen. Se tapahtuu aina silloin kun yhteisiä verorahoja käytetään siihen, se tapahtuu koko yhteiskunnan voimalla. Agenda 21 vaatii että päiväkodeista alkaen opetetaan agendan mukaisesti. Ei riitä että suvaitset jotakin asiaa sinun täytyy hyväksyä se.

Agenda 21 takana on siis biosentrinen Gaia uskonto. Gaia tarkoittaa maapalloa, se on siis elävä organismi. Kun Gaian suututtaa sitä pitää lepyttää. Silloin pitää radikaalisti puuttua ihmisen toimintaan. Ongelma on vain se, että kovat faktat eivät tue, että ilmastonmuutos on ihmisen syytä. Meillä on vain tietokonemallit, ei kokemusperäistä tietoa. Kun tietokoneelle syötetään tietyn mallista tietoa toki tulokset ovat sellaisia kuin halutaan. Kauhuskenaario nopeasti etenevästä ilmastonmuutoksesta perustuu näihin tietokonemalleihin. Avainkysymys on, onko tällainen tieto pätevää, joka ei perustu luonnontieteen koviin faktoihin. Eli aineisto ei ole kovin pätevää. Mitään konsensus omaista tietoa ei ole tutkijoiden mukaan, että ihminen olisi syyllinen ilmastonmuutokselle. Eli tavoitteet ovat ekososiaalisen totalitaarisia.

Ileana Johnson kirja U.N. Agenda 21 Environmental piracy. Hän on käynyt läpi nämä agenda 21 liittyvät dokumentit. Siis mitä tämä projekti on itse julkaissut  ja hän tekee niistä selkeät johtopäätökset. Siinä ei ole hirveästi selittelyä ,vaan siinä sanotaan vain että näin on todettu ja siitä seuraa tämä ja tämä.  Kirjoittaja on Romanialaissyntyinen tohtori, hän on siinä diktatuurissa kasvanut. Hän tietää miksi ihmiselämä menee kun sitä keskitetyn sosialistiseen malliin johdetaan ja kertaheitolla toteutetaan sosiaalinen oikeudenmukaisuus, niin me näemme mitä tämä  on niille ihmisille todella ollut. Kirjan tekijä haluaa varoittaa tästä agenda 21 Amerikan ja länsimaitten johtajia, kun he ajavat tätä koko maapallolle. Siitä tulisi tällainen Ceausesculainen paratiisi ja tätä ei voi toteuttaa ilman yhtä maailmanhallitusta.

Ja sitten tulee lista asioita, joita tämän maailmanhallituksen pitäisi kontrolloida :Energian tuotantoa , omistamista, toimittamista ja niihin liittyviä älymittareita, alkaen yksityisistä kotitalouksista, jotka kytkettäisiin yhteiseen älykkääseen verkkoon. Jos kulutus on yhdeltä kuukaudelta liikaa, mitä keskushallinto määrää, niin pese likapyykkisi seuraavassa kuussa. Tai lämmitä huoneistoa tietyllä tasolla, että et kuluta liikaa. Hallituksen pitäisi tehokkaasti myös kontrolloida maailman ravintotuotantoa. Oppilaitosten kasvatus- ja koulutusohjelmien sisältöä, jonka täytyisi olla ilmastonmuutos henkisiä, ja egouskonnollisen äitimaa aatteiden sisäistämistä. Hallitus kontrolloisi vedenkäyttöä sen kaikissa muodoissa, myös kotitalouksissa. Kodinkoneiden kontrollia älyverkon avulla. Kontrolli maaperään, sen yksityistä omistamista radikaalisti rajoittamalla ( huomaa Eu komission into puuttua viime aikoina kieltoineen yksityismetsien hakkuuseen ja hoitoon). Rajoittamalla maailmantaloutta ja rahavirtoja. Maailman väkiluku pitää saada alaspäin suosimalla homoliikkeen edistämistä (he eivät lisää väkilukua), sekä aborttia, eutanasiaa ja sterilisaatiota. Koska ihminen on kaiken pahan alku ja juuri.

Maailmanhallituksen tulisi kontrolloida kansallisten rajojen ja paikallisen suvereniteetin poistamista. Kansallisvaltioitten ja  paikallisen kulttuurin hävittämistä ja sulauttamista monikulttuurisen idean mukaiseksi globaalikansalaisuudeksi.  Se kontrolloisi yksityistä liikkumista. Etenkin yksityisautoilu pois näivettämällä ja julkisia kulkuvälineitä suosimalla. Asumisen keskittämistä ahtaisiin kaupunki alueisiin ja entisten omakotialueiden ottamista valtion haltuun tekemällä niistä luonnonmukaisia kansallispuistoja. Väestön liikuttelu kuuluu tähän päämäärään ,että saadaan väestö oikeudenmukaisesti sijoitettua, eikä siihen mihin se on luonnollisesti sijoittunut. Nyt huomaat että maahanmuuttokysymykset sekä sateenkaari ideologia että ilmastopropaganda kattokäsitteenä lobbaa näitä asioita (esim.  ilmastopakolaisuus) ja sinun on myönnyttävä tähän, koska ne ovat hyviä asioita. Huomaa miten nämä liittyvät toisiinsa ja agenda 21. (Yksinkertaisesti sanottuna, kaikki on muututtava toiseksi, mitä tähän asti on ollut)

Obama jo ehdotti että kaikki ääri-ideologiat täytyy poistaa maailmasta jotta maailmasta tulisi parempi paikka. Kysymys on vain mitä tällä tarkoitetaan. Isoja linjauksia on tapahtunut. Ideologia 21 on päivitetty ideologia 23 ( eli 2030) siinä määriteltiin 17 asiaa mitkä pitäisi saavuttaa 2030 mennessä. Tämä tulee siis sen päälle joka on jo agenda 21,eli sitä on kiristetty. New Yorkissa oli kokous 25-27.9.2015. Johtavat tahot olivat siellä mukana. Kokouksen päätteeksi pidettiin toinen kokous. Yk.n pääsihteeri Ban-Ki Moon  ja Presidentti Obama totesivat että väkivaltaisen exerismin vastakohta on, että yhteiskunnista tulee suvaitsevaisia ja erilaisuuden hyväksyviä. Jotka hylkäävät muslimivastaisen ja maahanmuuttovastaisen kiihkoilun, joka luo vastakohta-asetelman. Nyt on huomattava että jos arvostelet islamia niin se on äärimielipide, ja huomaa tässä on Obama takana

Myös maahanmuuttovastaisuus on äärimielipide. Sinun täytyy ruveta kannattamaan massamaahanmuuttoa koska se eristää tätä kestävää kehitystä.Siinä on siis muuta takana kuin inhimillinen hätä johon vedotaan. Lännen johtajat sanovat kymmenille miljoonille maahanmuuttajille että tervetuloa, kun ovat sitoutuneet agenda 21. Tähän liittyy muutakin. Tässä pitää muuttaa ihmisten vääriä asenteita. Ne leimataan ääriasenteiksi ja ne pitää poistaa. Kaikki tähtää siihen että tämä agenda saadaan eteenpäin 2030 mennessä. Tavoite on muuttaa ihmisten mieli pois siitä kansallisvaltio ja juutalais kristillisestä ajattelusta, joka häiritsee agendan toteuttamista ja globalististen maailmanvaltioiden ideologiaa.

+6

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu