Hiilidioksidihulluus leviää jo sisäilmaankin!

Perustellaan ensin termi hiilidioksidihulluus.  Hiilidioksidi on elämälle välttämätön yhdiste.  Kaikki hiili ihmisissä ja eläimissä on ollut jossain vaiheessa hiilidioksidina.  Myös fossiilinen hiili on ollut joskus hiilidioksidia.  On outoa että tätä elämän välttämätöntä rakennusainetta demonisoidaan.  Kutsun sitä hulluudeksi.

Ilmastonmuutos jota hiilidioksidin kasvaneen pitoisuuden sanotaan aiheuttavan, on kolminkertaisesti heikko oppi.

Ensinnäkin, hiilidioksidi ei ole tehokas ilmaston muuttaja.  Ei näillä pitoisuuksilla missä sadan miljoonasosan, eli yhden kymmenestuhannesosan muutos on tapahtunut sadassa vuodessa.

Muutoksen teho on wateissa pieni ja ilmastossa tapahtuu paljon isompiakin muutoksia.  Ilmaston stabiilisuus ja muuttumattomuus ilman ihmistä on harhaista ajattelua.

Hiilidioksidilla ei niin vaan ilmastoa muuteta kun aurinko ja vedenkierto ovat isoja tekijöitä ja niissä tapahtuu isoja muutoksia.  Hiilidioksidipitoisuuden muutos on pieni muutos eikä sille pidä sälyttää itseään suurempaa merkitystä.

Toisekseen, ei kasvihuoneilmiö jonka yksi osanen hiilidioksidi on, ole kovin merkittävä ilmiö.  Aurinko ja meret ovat mahtavampia voimia kuin pienienerginen ilmasto joka on paremminkin isompien voimien ajelema kuin oma toimija.  Ja kasvihuoneilmiössähän puhutaan vain hyvin marginaalisesta muutoksesta, ei ihminen sentään koko kasvihuoneilmiötä ole luonut.

Kolmanneksi, ihmisen osuus hiilidioksidipitoisuuden nousuun on kiistanalainen.  Vallitsevan opin mukaan ihminen on yksin aiheuttanut pitoisuuden nousun.  Toisaalta tiedetään että lämpeneminen aikaansaa pitoisuuden nousua.
Mittauksissa ei fossiilisen hiilen osuus kaikesta hiilestä hiilidioksidissa ole suuren suuri, muutamia prosentteja.  Ja siitäkin fossiilisesta hiilestä on osa peräisin tulivuorista.

Opin heikkouden tähden nimitän oppia hiilidioksidihulluudeksi.

Sisäilma

Nyt yleistyy oppi minkä mukaan jo pieni pitoisuus, kuten 1000 ppm sisäilmassa aiheuttaa kognitiivisen kyvyn heikkenemistä.

Tässä tapahtuu sama kuin ilmakehätieteessä, hylätään se mitä tiedetään ja keksitään uusi oppi ja kaikki käännetään nurin perin.

Nimittäin ei ole ihan ensimmäinen kerta kun hiilidioksidipitoisuus on kiinnostanut ihmiskuntaa.  Kokeita on tehty paljon ja on määritelty esim. työsuojelussa sallittuja arvoja työpäivän aikana.  Usein sallittuihin raja-arvoihin liittyy se, että hiilidioksidia pidetään mittarina ilman laadulle, eli korkeampi pitoisuus ilmoittaa että ilmassa todennäköisesti on muita hajuja, savua, epäpuhtauksia yms.

Sukellusveneissä on todettu että pitoisuus yli 50000 ppm aiheuttaa kognitiivisten kykyjen heikkenemistä.  Sukellusvenemiehistön päätösten tekeminen vaikeutuu.

Kasvihuoneissa työskennellään pitoisuudessa 9000, ilman ongelmia.

Roskatieteen tulos

On tehty tutkimus missä kognitiiviset kyvyt laskevat jo pitoisuudessa 1000 ppm.  Tämä on tätä uutta (roska)tiedettä joka tunkee jo sisäilmaankin.

Koe on tehty 24 henkilön otannalla.  Ei kovin vakuuttavaa kun ottaa huomioon kuinka paljon sisäilmatutkimuksia on tehty.

Mutta tutkimustulos otetaan innolla vastaan koska se on toiveiden mukainen, hiilidioksidia demonisoiva.

Miten tulos selittyy

Nyt on niin että kognitiivisyyttä mittaava koe on erittäin herkkä ulkoisille tekijöille.  Älykkyystestin tulosta heikentää jo se että koehenkilöltä kysytään mitä rotua hän on.

Älykkyystestin tulos on virvatuli, johon voi hyvin pienillä seikoilla olla vaikutusta.  Vaikka se että kokeen järjestäjän sukat ovat eriväriset keskenään, voi vaikuttaa tulokseen.  Tällaista tämä nyt vaan on, ja roskatiede ottaa siitä kaiken irti.

Ja kuka ei usko, tutustukoon kirjallisuuteen, siihen mitä älykkyystesteistä tiedetään ja on kirjoitettu.

Ja vielä pahempaa

Kun roskatieteen tulos esitellään tieteenä, päästään siihen mihin halutaankin.  Valtavia ilmanvaihtolaitteita on asennettava kouluihin, jottei lasten kognitiiviset kyvyt heikkene koulupäivän aikana.  Ja kukahan senkin lystin maksaa, veronmaksaja tietenkin.

Jo nyt ilmanvaihtovaatimukset ovat poikkeuksellisen raskaat Suomessa.  Muissa maissa kyllä saa rakentaa talon ilman koneellista ilmanvaihtoa, mutta Suomessa se on todella vaikeaksi tehty.  Tarvitaan ainakin professoritason taistelija perustelemaan sellainen hullu haave kuin rakentaa terve talo.

Mielipide

Mielestäni suomalaisen rakennusvalvonnan ja -säädännön ummehtuneisuutta on tuuletettava.  On luovuttava vaatimuksista joissa ei ole mitään mieltä ja jotka on kehitetty vain turvaamaan ilmanvaihtoalalla toimivien jatkuva tulovirta.

On hylättävä roskatiede ja lopetettava hiilidioksidin demonisointi niin ulkona kuin sisällä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu