Ilmastoväitteet ulottuvat Koillisväylälle asti

Väitetään että vasta nyt aukeaa mahdollisuus kulkea Koillisväylää ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen vuoksi.

Väitteessä on niin paljon virheellisiä aineosia, ettei sitä kannattaisi edes korjata.  Mutta yritetään.

Ensinnäkin ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on hyvin kyseenalainen oppijärjestelmä.  Se perustuu moniin hyvin heikosti todistettavissa oleviin väitteisiin.  Ongelmia on.  Hiilidioksidin väitetään olevan pakote, kun se varsinaisesti on verho, hidaste.  Ja heikko sellainen, kun vesihöyry hoitaa suurimman osan kasvihuoneilmiöstä.

Yksi monista heikoista väitteistä on ilmastoherkkyys, jonka mukaan hiilidioksidi lisää vesihöyryä.  Tätä ei ole empiiriisesti todettu, eikä tunneta muita selitysmalleja kuin lämpenemisen aiheuttama vesihöyryn lisääntyminen. Jos se hyväksytään, on samalla todettava että heikko lämmitysvaikutus ei voi aiheuttaa veden suurta haihtumista joten merkityksen on oltava olematon.  Kuitenkin maapallon kuumenemisen väitetään olevan huomattavaa.  Tämä on hyvin ristiriitaista.

Vielä on selvittämättä myös ihmisen aiheuttama hiilidioksidipitoisuuden nousu.  Koskapa fossiilista hiiltä ei ole 5%:ia enempää ilmakehässä, ja osa siitäkin on tulivuorista ja vain ihmisen polttamasta fossiilisesta hiilestä ollaan huolissaan.

Helpompaa olisi selittää hiilidioksidipitoisuuden nousu ilmakehässä sillä, että sitä on noussut merestä (meressä on 50-kertainen määrä hiilidioksidia ilmakehään verraten).

Pohjoisnapaproblematiikkaa

Tavan ihmisellä on käsitys, että Pohjoisnapa koostuu ikijäästä ja että se on vähintään Grönlannin veroinen jäätikkö. Sitä se ei ole, vaan Grönlannin 3000 metrin paksuista jäätikköä vastaan Pohjoisnavan jääpeitteen keskipaksuus on vain 3,5 metriä.

Pysyvä ”ikijää” on hyvin kyseenalainen termi.  Pohjoisnavan jäät pysyvät ohuina sen tähden että lämmin merivesi jatkuvasti kovertaa sitä altapäin.  Tätä lämmitysvaikutusta lisää se, että Pohjoisnavalla merenpohjassa on 1300 km:n pituinen aukile, josta purkautuu laavaa ja lämpöä mereen jatkuvasti.  Ei tiedetä eikä pystytä mittaamaan, tapahtuuko tässä termisessä lämpövuossa muutoksia vai ei.

Myös merivirrat siirtävät lämpöä polaarialueelle.  Tuulet eivät juurikaan siirrä lämpöä polaarialueelle (ks. aikaisemmat kirjoitukseni tuuliparadoksista).

Tässä yhteydessä voi mainita myös magneettisen pohjoisnavan muuttumisen.  Kun se sijaitsi ennenvanhaan saarella Kanadassa, magneettinen pohjoisnapa matkaa tällä hetkellä melkoista haipakkaa kohti Siperiaa.

Kun aloitin vakavan purjehdusharrastuksen n. 50 vuotta sitten, eranto (ero karttapohjoisen ja magneettisen pohjoisen välillä) oli 3 astetta, nyt se lienee nollassa.

Ei tunneta hyvin mikä vaikutus voisi olla magneettisen pohjoisnavan siirtymisellä merialueelle, mutta mututuntumalla oletan että aika suuria energiamääriä sen kautta voi avaruudesta maapallolle siirtyä.  Ja vaikka se ei ole lämpöenergiaa, niin energiaa yhtä kaikki ja joissakin oloissa energia voi muuntua lämpöenergiaksikin.

Purjehdus Koillisväylällä

On luonnollista että Koillisväylällä on aukileita, hyvinkin Suomenlahden kokoisia lämpäreitä avointa vettä.  Myös talvella on tällaisia suppa-alueita avoinna.  Toisaalta reitiltä löytyy myös toistakymmentä metriä korkeita ahtojääkasaumia.

Koillisväylällä kulkeminen on arpapeliä, on ollut sitä ja tulee olemaan vielä pitkään.  Merenkulku edellyttää varmuutta, ja sitä ei Koillisväylä tarjoa.  Se ei mielestäni tule olemaan minkään arvoinen väylä vielä moneen kymmeneen vuoteen, ja ei ehkä koskaan enää (poislukien keskiaika jolloin väylä oli avoin ja vapaa jäistä).

Lisävaikeutena on Venäjän vaikutus, joka arvaamattomuudellaan aiheuttaa myös ison riskin merenkululle. Muistellaanpa vaikka Kertshin salmen välikohtausta, jossa Venäjä äkkiarvaamatta sulki kansainvälisen avoimen meriväylän.  Samaa voi tapahtua myös Koillisväylällä ja tuleekin tapahtumaan, ellei isompia muutoksia tapahdu Venäjän politiikassa.

Koillisväylän purjehduksen historiaa

Nyt väitetään, ettei koskaan Koillisväylällä ole ollut niin helppoa kulkea kuin ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen seurauksena.  Tämä ei pidä paikkaansa.

Jo 1500-luvulla Siperian pohjoisrannikko on ollut kartoissa kartoitettuna oikein.  Joku siellä on käynyt sen mittaamassa.

Jos väitetäään, että se käyty mittaamassa maitse, niin siinä on muutama ongelma:  Voidaan kulkea vain jokia pitkin ja niitäkin vaivoin.  Mittauspisteitä ei pystytä yhdistämään, kun rannikon suuntainen kulkeminen ei ole mahdollista.

Siperia on nykyisinkin hyvin vaikeakulkuista aluetta kesäisin.  Roudan sulaessa rimmet ovat täysin ylittämättömiä.
Talvella rekipelillä kovassa pakkasessa ja pimeydessä ei ole mahdollista kulkea sellaisia matkoja tarvittavat varusteet mukana.  Eikä tunnistaa riittävän hyvin missä maa loppuu ja jää alkaa.  Väite siitä, että Siperian rannikko olisi mitattu maamatkailua hyväksi käyttäen, ei kestä minkäänlaista tarkastelua.

En varsinaisesti ota kantaa, miten se on mitattu, mutta laivoista käsin aivan välttämättömästi ja tarkkuutensa perusteella ilmeisesti edistyksellisiä mittauslaitteita käyttäen.  Ja jotta purjevoimalla on siellä pystytty kulkemaan,edellyttää se hyvin edullisia jääoloja.  Purjevoimalla ei nyt vaan pusketa jäiden läpi.

Parhaimman selityksen sille, miten kartoitus on toteutettu, tarjoaa Gavin Menzies kirjassaan 1421: Kun Kiina löysi maailman.

Kiinalainen laivasto on purjehtinut Koillisväylän poikki keskiajan lopulla ja laatinut kartan Siperian pohjoisrannikosta. Todisteet tehdystä matkasta ovat suorastaan hengästyttävät ja kiinalaisista lähteistä löytyy edelleen lisää todisteita matkasta.

Menziesin selostus ei ole ollut mieleen niille karttaharrastajille, jotka ovat asettautuneet siihen asenteeseen, että eurooppalaiset löytöretkeilijät löysivät maailman. Siltä nyt kuitenkin todisteiden valossa vahvasti näyttää että kunnia tulee siitä kiinalaisille.

Matka vuonna 1421

Päinvastoin kuin länsimaisilla virkaveljillään, kiinalaisilla on ollut käytössään vesikellot, joiden ansiosta myös yöllä on kyetty tekemään paikanmäärityksiä tähtiä hyväksikäyttäen. Lisäksi kiinalaiset ovat käyttäneet maalle perustettuja havaintolavoja, jolloin lukemat on saatu hyvin tarkoiksi.

Yksityiskohtaiset kartat ovat suuritöisiä, sen tähden laivastoon on kuulunut useita aluksia.

Ei voida ajatella että esim. Magalhaesin salmen monimutkainen saaristo olisi voitu kartoittaa vain yhdellä nopealla läpipurjehduksella kuten Magalhaesin sanotaan tehneen.

Kiinalaiset ovat myös laatineet tähtitaulukot jotka on painettu kirjapainotekniikkaa hyödyntäen, vaikka kirjapaino keksittiin väitteen mukaan paljon myöhemmin Euroopassa.

Se, että kiinalainen (tai teoriassa joku muu) on kyennyt purjehtimaan Koillisväylän keskiajan lopulla, todistaa harvinaisen hyvin, että nykyinen lämpeneminen on pientä verrattuna keskiaikaiseen.

Ja että ei tarvittaisi paljoa lämpenemistä, niin Koillisväylästä voisi tullakin todellinen vaihtoehto.  Ilmakehä on lupultakin hyvin häilyvä ilmiö.

Nykyinen ilmastonmuutosoppi tekee jo siinä virheen, kun ryhtyy seuraamaan niin häilyvää ilmiötä kuin ilmasto, joka on lopulta vain yhteenlaskettu säiden joukko.  Sellaisesta ja sen seuraamisesta ei kannattaisi vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Ja mitä kartoituksen jälkeen tapahtui

Kun laivasto palasi Kiinaan, oli tapahtunut suuria muutoksia.  Matkan jälkeen myös matkailusta kiinnostunut keisari menehtyi ja tuli ruttoepidemia, paha sellainen.  Laivasto mätäni (suurimmat kymmenmastoisia dzhonkkeja, jotka olivat jopa osastoidut; osastointiin päästiin länsimaissa vasta 1800-luvulla).

Kiinalaiset totesivat että ulkomaailmalla ei ole mitään annettavaa Kiinalle.  (Kiinalainen versio happamista pihlajanmarjoista).

Kartat kuitenkin jäivät ja ne olivat länsimaisille kävijöille hyvin kiinnostavia ja niistä tuli tärkeitä sotasalaisuuksia, kun niitä myöhemmin saatiin muilutetttua länsimaihin.  On lukuisia viitteitä siitä, että ensimmäisillä löytöretkeilijöillä oli tietoa jota oli saatu kiinalaisten kartoista.

Yksi kiinalaisten karttojen pohjalta piirretty uusiokartta on Piri reis-kartta vuodelta 1521.  Siinä näkyy selvästi Siperian rannikko oikein piirrettynä.  Siis aikana jolloin sen ei olisi pitänyt vielä olla kartoitettuna.

+15

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu