Sähkön hinta: Oomi teki korjausliikkeen, mutta Helen ei noudata edelleenkään lakia

Oomi on lähettänyt asiakkailleen, ainakin pääkaupunkiseudun asiakkailleen hinnanalennuskirjeen, jossa ilmoittaa laskevansa sähkön hintaa asiakkailleen jotka ovat oikeutettuja velvoitesähköön.

Tämä on mielestäni lain mukainen toimenpide ja lopettaa laittoman toiminnan.  Oomista olisi syntynyt aika sotkuinen tilanne kun lainoppineet olisivat pitkään tutkineet kysymystä, voiko vastuun velvoitesähkön tuotannosta siirtää markkinointiorganisaatiolle.

Ja voiko myyntiorganisaatio sivuuttaa laissa mainitun velvoitteen.   Oomi on Vantaan energian myyntiorganisaatio ja Oomiin kuuluu jokunen muukin energiaa myyvä yhtiö.

Helen, Helsingin energiayhtiö, on sitten toista maata.

Helenin omistajanohjaus on sekaisin

Itse asiassa kaikessa Helsingin kaupungin toiminnassa on farssin aineksia.  Palkkajärjestelmä ei toimi ja kaupungin johto ei selvästikään ole tehtäviensä tasalla.  Kaupungin velkaantuminen on suuriruhtinaallista ja ylittää jopa kaupungin ruhtinaalliset tulot.

Edes lakia ei osata lukea, vaikka asiantuntemustakin pitäisi siitä organisaatiosta löytyä.

Keskeinen ongelma

Lain mukaan velvoitesähkö pitää myydä asiakkaille kohtuullisella hinnalla.  Näin ei nyt tapahdu.  Hinta pitäisi noin puolittaa kuten Oomi teki, jotta hintaa voisi pitää kohtuullisena.  Nyt Helenin velvoitesähkö on kuusinkertaista hinnaltaan verrattuna Helenin itsensä aiemmin tekemiin sopimuksiin.  Helen ei suurena yhtiönä voi toimia niin lyhytnäköisesti että dumppaa resurssinsa alihinnalla ja sitten nostaa velvoitehinnan kattoon.

Virheellinen ratkaisu

Kaupungin johto on yrittänyt ratkaista ongelmaa mutta virheellisesti.  Kaupunki on todennut että kaikkien asiakkaiden pitää olla samalla viivalla.  70% Helenin asiakkaista ei ole oikeutettu velvoitesähköön.  Mutta samat edut halutaan tarjota silti kaikille?  Aika hullua ajattelua.  Ja ohittaa sen mitä laissa sanotaan.  Kaiken lisäksi sillä 70%:lla asiakkaista on eri tavoin hintadumpattuja sopimuksia ja vain se 30% , ne ”oikeutetut” maksavat toppiin nostettuja velvoitehintoja.

Virheellinen peruste

Kaupungin johtajistoon kuuluva Nazima Razmyar on lausunut että sen sijaan että tarjottaisiin velvoitesähköä kohtuulliseen hintaan, kaupunki haluaa tukea muilla keinoin kunnan vähävaraisia, eikä sähkön hinnan kohtuullisuus ole se keino mikä valitaan.

Ettäkö kaupungilla olisi valta ohittaa lain määräys ja päättää itse mitä ja keitä tukee sähkön hinnalla?
Tämä ajattelu ei ole lain mukaista.

Julkisuustemppu

Helen tuli julkisuuteen ilmoittamalla että sähkön hintaa on kohtuullistettu.  Tämä ei valitettavasti pidä paikkaansa.  Helen on luonut erilaisia sopimusmalleja, joiden edes keskinäistä edullisuutta on vaikeaa mitata.  On kalliimpaa hintaa lyhyemmälle sopimusajalle ja matalampaa hintaa kahden vuoden sopimukselle.  Näistä on vaikeaa valita ja sanotaanko laissa että velvoitesähkön toimittamisen saa muuttaa arpajaisiksi?

Pitääkö velvoitesähköä saadakseen muka sitoutua pitkiin sopimuksiin joiden hyödyllisyyttä ei voi kuin arvailla?
Yrityksille ei ole tarjolla kuin pörssisähköä tai velvoitesähköä entiseen kohtuuttomaan hintaan.  Luodut sopimusmallit koskevat vain yksityistalouksia eivätkä mielestäni nekään toteuta lain tarkoittamaa kohtuullista hinnoittelua.

Velvoitesähkö on edelleen yhtä kallista kuin ennen julkisuustemppua.

Nyt järki käteen, Helen

Olen sitä mieltä että Helenin olisi alettava noudattaa lakia ja että Helenillä on velvollisuus alkaa toimittaa velvoitesähköä kohtuulliseen hintaan kaikille niille jotka ovat oikeutettuja velvoitesähköön.  Omatekoiset vedätykset yrittää niputtaa kaikki asiakkaat samaan veneeseen ei ole lain mukaista.

Laki ei toteudu siltäkään osin kun Helen edelleen diskriminoi velvoitesähköön oikeutettuja yrityksiä.  Ei tarjoa näille kuin pörssisähköä tai velvoitesähköä kohtuuttomaan hintaan.

Jos Helenissä ei ole järkeä, omistajan ohjauksen pitäisi takoa järkeä Helenin päähän.

Jos taas omistajanohjauksessa tehdään pahoja virheitä, Helenin pitäisi huomauttaa omistajalle, että yhtiötä sitoo lain määräys eikä sooloilu ole mahdollista.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu