Ei suomalaiset rakasta veroja

Sitten Kaisa Raatikaisen  vasemmisto on julistanut mantraa ”suomalaiset rakastavat veroja”. Tällä pyritään pohjustamaan ajatusta tulevista veronkorotuksista, jotta voidaan lunastaa lupaukset kunkin vaalitapahtuman vappusatasista. Haetaan ikäänkuin legitimiteettiä veronkorotuksille. Käytännössä ostetaan ääniä menestyvien rahoilla ja jaetaan potista vähän omillekin mm. hyvinä työpaikkoina hallinnossa. Yksityisellä puolella eivät vasemmistolaiset tunnetusti pärjää.  Viimeisin julkitulo verojen rakastamisessa oli YLE:n julkaisema  professori Anu Kantolan tutkimus asiasta. Mailmassa totta on vain matematiikka ja sekin nykyisen tietämyksemme perusteella. Kaikissa muissa tieteissä on ihmisen asettamia ehtoja, oletuksia asioiden/teorioiden toteutumiselle. Tätä mieltä on suomalainen ydinfyysikko. Anu Kantolan tutkimus pitäisi arvioida kokonaisuudessaan, miten ja missä näkyy inhimilliset oletukset ja johtopäätökset. Eräs näistä on se, jota julkaisemisen yhteydessä ei käsitelty ollenkaan, on professori Anu Kantola itse. Hän on tutkimuksen tehnyt ja tulkinnut tulokset. Suurin tavoitteeseen johtamisen kohta on yleensä tutkimustulosten tulkitseminen. Siinä näkyy tutkijan mailmankatsomus. Tämän vuoksi tutkimusten julkaisemisen yhteydessä se tulisi kertoa,  jotta lukija voi arvioida mailmankatsomuksen vaikutusta tulkittuihin tutkimustuloksiin. Itse tutkimuksessa tässä tapauksessa huomio kohdistuu kysmyksen, saan vastinetta veroista jonkin verran, vastauksiin. Kysytyistä 48% oli valinnut tämän kohdan. Tutkija oli vetänyt siitä johtopäätöksen yhdessä kysymyksen saan reilusti vastinetta, 35 %, kanssa, että 83 % suomalaisista rakastaa veroja. Jos tarkastelemme kysymystä jonkin verran kysymystä kysymykseeen en juurikaan, 13 %, vasten, niin missä kulkee raja näiden välillä? Jos ajatellaan , että kysymykseen ei juurikaan valinnut ajattelee saavan korkeitaan 10-15 % vastinetta veroilleen, silloin ne, jotka ajattelevat saavansa 15-49% vastinetta veroilleen ovat valinneet saavansa vastinetta veroilleen jonkin verran. Voidaanko tällaisista vastauksista vetää johtopäätös, että nuo vastanneet rakastavat veroja? Mielestäni ei, koska saavat suhteellisesti vähemmmän vastinetta yhteiskunnalta kuin maksavat sille veroja. Kysymyksen asettelu on tavoitehakuinen ja epämääräinen. Se mahdollistaa vastakkaisetkin tulkinnat. Tutkimuksisessa olisi ollut hyödyllisempää selvittää miksi valitsi vaihtoehdon. Puoluekannan selvitys palvelee vain puoluepoliittisia tarpeita. Ehkäpä koko tutkimuksen tavoitekin oli puoluepoliittinen!

Erään kotimaisen tutkimuksen (tilastokeskus? verottaja?) mukaan n. 70 % suomalaisista saa enemmän yhteiskunnalta kuin maksaa veroja ja maksuja yhteiskunnalle. Toisin sanoen loppu 30% maksaa lystin. Tuo ryhmä maksaa n. 75% veroista. Nettomaksajien rasitusta pyrkii vasemmisto edelleen lisäämään mainituilla vappusatasilla. Eli kuten todettu, ostamalla ääniä. Lupaukset toteutvat usein vain osittain, realiteettien asettaessa rajat. Käytännössä vasemmisto haluaa toteuttaa enemmistön diktatuuria. Se väittää noudattavansa ihmisoikeuksien julistuksen periaatteita ja vastustavansa eriarvoisuutta, joka on sinänsä hämäävä termi suomenkielessä. Mutta vasemmiston todellisen politiikan mukaan menestyvät eli ne jotka maksavat valtaosan yhteiskunnan menoista, eivät saisi nauttia työnsä tuloksista. Päinvastoin heidän tulee tehdä yhä enemmän työtä vastikkeetta etuja saavien puolesta. Tämä silläkin edellytyksellä, että menestyvien perhelämä kärsii vähentyneestä ajasta perheelle. Toisaalta ihmiset, jotka saavat etuudet vastikkeetta, ovat tyytyväisiä vain sen hetken, kun saavat uuden tai lisätyn etuuden ensi kerran. Sen jälkeen tyytymättömyys palaa ja vaaditaan lisää etuisuuksia. Tuo politiikka passivoittaa ihmiset ja vaikeuttaa runsaasti omaan tekemiseen perustuvan tyytyväisyyden elämään saavuttamisen. Mutta tilanne on sopiva enemmmistön diktatuurille, koska lystin maksavat muut kuin vasemmiston kannattajat. Kysymys kuuluu, kuinka kauan?

Jatkuva muiden vastuun kasvattamisen politiikka on vaarallinen tie. Ajan kanssa siinä jää pää vetävän käteen. Ihmisellä on luonnostaann tarve  oman hyvinvoinnin tavoitteluun. Tuo hyvinvoinnin tavoittelu yhdessä muiden vastaavahenkisten kanssa vie yhteiskuntaa eteenpäin. Ei kannata katkaista kamelilta selkää tai tappaa lypsävää lehmää. Suomessa ollaan lähellä tuota pistettä. Nykyinen hallitus on covid-19 epidemian varjossa kylvänyt rahaa omiin ideologiapohjaisiin projekteihinsa, jotka vain lisäävät kansakunnan talouden rasitusta. Se tarkoittaa lisää veroja ja kuten kerrottu, menestyvien tulee ne maksaa. Kun covid-19 pandemia on voitettu ja laskun maksun aika alkaa, moni menestyvä harkitsee, onko tässä mitään järkeä! Minun pitää maksaa niillekin, jotka eivät tee mitään. Onko jossain muualla olemassa maa, jossa saa nauttia omasta onnistumisestaan edes jonkin verran! Kun tähän lisätään yksityisen omaisuuden kansallistamisaikeet, olemme saavuttaneet käytännössä kommunismin. Miksi siihen pyritään, kun tiedetään, miten siinä käy!

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu