Mitä on pääministeri Marinin bilekohun taustalla

Pääministeri Marinin bilekohu on rauhoittunut. Vaalibudjetin teko on syrjäyttänyt kohun medioissa ja energiamarkkinoilla kuohuu. Bilekohun tavoite on nähtävästi saavutettu ja miljoonan tykkäyksen raja ylitetty. On saatu maailmanlaajuista huomiota. Kuvaa uuden ajan Jeanne D´Arcista rakennetaan. Demarit tarvitsevat nuoria kannattajia. Nuorehko kaunis nainen haluaa särkeä miesboomereiden valtarakennelmia. Mutta, edistääkö tällainen operaatioa Suomen olosuhteiden tasa-arvoista paranemista? Annettiinko operaatiolla aseita vihamielisiin käsiin, jotka haluavat horjuttaa Suomalaisen yhteiskunnan yhtenäisyyttä ja luoda vastakkainasettelua eri ihmisryhmien välille? Itse pääministerin bilettämisessä ei liene ongelmaa. Mutta se tulee tehdä omalla ajalla, mieluummin julkisuudesta piilossa ja siten, ettei se aiheuta muuten ongelmia yhteiskunnassamme. Medioissa ei mainittuja asioita juurikaan käsitelty, vaan sitä miten ja ketkä bilettivät. Lyhyesti sanottuna keskityttiin ilmiöiden kuvailemiseen. Operaatio päättyikin pääministerin liikutukseen ja toteamukseen, että hänkin on ihminen. Uhriutuminen syntyi. Brändioperaatio onnistui medioissa.

Operaatio saatettiin loppuun USA:ssa. Presidentti Tarja Halonen syyllisti New Yorkissa suomalaiset boomerimiehet. Tällä tavalla pääministeri Marinin uhriutuminen medioissa sai sinetin.

Brändin rakentamisen taustalla on hyvä ja kansainväliset suhteet ja kanavat omaava mediakonsultti. Tuollainen taho ei ole halpa. Asian juurille pääsee, jos pystyy selvittämään, kuka maksaa laskun. Lopulta lasku tullee epäsuorasti suomalaisten veronmaksajien maksettavaksi.

Operaatiossa on vasemmistolaisten ideologisten perusoppien mukaan haettu vastaikkainasettelua. Ranskalainen vasemmistolainen filosofi Mouffetin mukaan vallan legitimiteettiä ei haeta vaalien kautta vaan vastakkainasettelun ja sitä seuraavan luokkataistelun kautta. Herää kysymys, pyritäänkö luomaan perusteetonta vastakkainasettelua pelkästään ilmiöiden perusteella, itse asiaa kuitenkaan käsittelemättä. Naisten asema Suomessa on hyvä kansainvälisessä vertailussa. Ulla Appelsinin kommentista IS:ssa 30.08.2022 kävi selkeästi ilmi, että suomalaisten naisten asema on ja on ollut selkeästi USA:n naisten asemaa parempi. Siellä bilekohu tuntuu osalta naisten vapaus- ja tasa-arvotaistelua. Siksi presidentti Tarja  Halosen lausnto julkaistiin juuri New Yorkissa. Tiedettiin, ettei USA:ssa tunneta Suomen naisten asemaa. Sitä käytettiin hyväksi. Miehet ja naiset ovat biologisesti erilaisia. Eikö olisi totuudenmukaista kunnioittaa tuota erilaisuutta ja niistä johtuvia asioita! Sitä ovat useimmat naisetkin pitäneet hyvänä. Biologinen erilaisuus ei tietenkään tarkoita epätasa-arvoa miesten ja naisten kesken. Mutta se voi johtaa erilaisiin soveltuvuuksiin.

Pääministeri Marinin edustama ideologia sanoo pyrkivänsä eriarvoisuuden poistamiseen. Käsitteenä eriarvoisuus on epämääräinen ja ilmiön suomenkielinen sana on osittain harhaanjohtava. Jos pääministeri lehtitietojen mukaan laulaa bileporukkansa kanssa boomereista, jota nimitystä pidetään vanhempia ihmisiä halventavana, onko se eriarvoisuutta vähentävä? Pääministerin painoarvolla lanseerattiin tuon sanan käyttö. Tarvitaan aitoa empatiaa vanhojen hoitoa tarvitsevien ihmisten olojen parantamiseen. Hallinnolliset päätökset, joita ei voi käytännössä toteuttaa, ovat äänten ostoa ja vanhusten pettämistä. Toivottavasti boomerit eivät anna harhauttaa itseään. Moni demarikin kuuluu tuohon porukkaan.

Mistä siis on kysymys. Kysymys on vallasta ja miten sitä voi lisätä. Medioissa on syntynyt kuva , että pääministeri Marin on hyvin päämäärätietoinen ja vallanhaluinen. Hän on valmis työskentelemään valtansa eteen monin tavoin ja keinoin. Pääministerikautta ovat leimanneet pääministerin ulkoiseen olemukseen liittyvät brändin rakennusoperaatiot. Suomen kokonaistilannetta parantavat toimet ovat jääneet häneltä vähemmälle. On toivottavaa, että Suomen pääministeriä ei nyt eikä tulevaisuudessakaan valita Twittertykäysten lukumäärän mukaan tai muulla tavoin sosiaalisessa mediassa. Se on alue, jossa asiapohjainen viestintä on käytännössä mahdotonta. Kyseessä on mielikuvaviestintää. Yhteisten asioidemme hoitajat tulisi valita asioiden osaamisen ei ulkoiten tunnusmerkkien (nahkatakki, pridemekko, Voguen kansikuva jne) perusteella. Valinnan tulee olla myös suomalasissa käsissä.

Hallituksen tulisi muistaa, että Suomi elää kriistilanteessa. Henkilökohtaisen brändin rakentamisella on pyritty häivyttämään kyvyttömyys ratkaista poliitikon äänisaaliille ikäviä asioita, jotka kuitenkin olisivat välttämättömiä.  Hallitus ei ole toimissaan huomioinut muuttuneita olosuhteita, vaan ohjelmansa lisäksi toteuttanut kriisien aiheuttamia pakollisia toimenpiteitä. Olosuhteet eivät näköjään vaikuta nykyiseen hallitukseemme. Se ei ole kriisiajan hallitus. Se ei ota käyttöön maamme potentiaalia, vaan itseriittoisesti pitäytyy olosuhteiden muutoksista huolimatta omassa osan kansaa unohtavissa suunnitelmassaan ja omissa, usein riittämättömissä resursseissaan. Tulevat hallitukset joutuvat korjaamaan asiat ja laskun maksavat tulevat sukupolvet. Suomi ei ole houkutteleva maa, koska menestymisestä, politiikkaa lukuunottamatta, sakotetaan. Suomen asema heikkeneminen viiteryhmässämme jatkuu kiihtyvällä vauhdilla. Mielikuvilla ei maamme asemaa paranneta.

Toivottavasti brändinrakennusoperaatioita ei enää nähdä.

+14

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu