CARPE DIEM

“To find out who rules over you
“Christ you know it ain’t easy
You know how hard it can be
The way things are going
They’re going to crucify me” -The Ballad of John and Yoko

 

 

 

  

 

 

 

Case study: Miten Hyvästä Tuli Parhaan Vihollinen  eli miten Arvoliberaalisesta  MonikulttuurisSensitiiviydestä tuli sivistyksen vihollinen.

 

ALUKSI

 

– Monikulttuurisuuden puolustajien kielenkäytössä sen yksi perusmerkitys on suvaitsevaisuus ja moninaisuuden ja erilaisuuden hyväksyminen.

Suomi ON JO NYT, ja on Aina ollut ”monikulttuurinen”; vaikutteita olemme saaneet niin idästä, lännestä kuin etelästäkin. Monikulttuurisuus oikein ymmärrettynä on hyvä, kannatettava ja yhteiskuntaa rikastuttava asia.

Mutta sinänsä hyvästä asiasta voi joskus tulla parhaan vihollinen.

 

Päivi Räsäsen joutuminen häpeällisesti poliisin virallisen esitutkinnan kohteeksi –  koska julkeasti uskalsi kutsua syntiä synniksi – paljastaa  ”poliittisesti korrektista” kulttuurisensitiivisyydestä kumpuavan raivon ja suvaitsevaisuutta ylistävästä arvoliberalismista voimansa ammentavan vainon niitä kohtaan, jotka uskaltavat nousta juutalaiskristiillistä arvopohjaa nakertavia voimia vastaan.

Kyse ei ole enää vain Päivi Räsäsestä, eikä vain vapaudesta opettaa ja julistaa Raamatun koko totuutta julkisesti, vaan mielipiteen, sanan ja uskonnonvapaudesta.

 

Loogisena – ja historian valossa väistämättömänä – päätelmänä edellämainitusta voisi nimittäin ajatella, että jos tänään suitsitaan raamatullista syntikäsitystä, niin mitä seuraavaksi?

Tuomitaan Marxin kirjoitukset luokkataistelusta vihapuheena?

Kaivetaan Kant ylös haudastaan koska on juljennut esittää ”Puhtaan Järjen Kritiikin”? Kai siitäkin joku ryhmä löytää jotain loukkaavaa?

Perustuslain laatijat siitä, että valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Sehän on enemmistön tyranniaa vähemmistöä kohtaan?

Ja tätä loogista päättelyketjua voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään.

Eli älkää meitä uskovia surkutelko; historian valossa you are next.

 

Suvaitsevaisuus tosiaan näyttäisi olevan rappeutuvan yhteiskunnan viimeinen ”hyve” so. kun arvoliberaalin suvaitsevaisuuden nimissä aletaan suitsimaan sanan- ja mielipiteenoikeutta ollaan tiellä, jolta voi olla vaikeata enää palata…

Seuraava lainaus on poimittu Iltalehden kommentti-osiosta: ” Mikäli Päivi Räsänen, joka siteeraa Raamattua, tuomitaan, siitä täytyy seurata että Raamattu täytyy vetää pois kirjakaupoista, kouluista, kirjastoista sekä kaikista muista yhteiskunnan ylläpitämistä laitoksista. Teoksen panna täytyy tällöin kestää niin pitkään, kunnes uuden painoksen tekstissä ei enää ilmene seikkoja joita siteeraamalla voi saada langettavan tuomion. Vastaavanlainen ilmaisun rajoittaminen täytyy ulottaa myös kaikkeen muuhun kirjallisuuteen, elokuviin, teatteriin jne…”

 

Väistämättä tulee mieleeni Ensin ne tulivat… (saks. Als die Nazis die Kommunisten holten…), saksalaisen teologin Martin Niemöllerin runo, jossa hän arvostelee älymystön pelkurimaisena pitämäänsä suhtautumista natsien eri ihmisryhmiin kohdistamiin vainoihin 1930-luvun Saksassa.

»Ensin ne tulivat hakemaan sosialistit, enkä puhunut mitään, koska en ollut sosialisti.
Sitten ne tulivat hakemaan parantumattomasti sairaat, enkä puhunut mitään, koska en ollut parantumattomasti sairas.
Sitten ne tulivat hakemaan juutalaiset, enkä puhunut mitään, koska en ollut juutalainen.
Sitten ne tulivat hakemaan minut, eikä ollut enää ketään, joka olisi puhunut puolestani.»

Saksalainen kirjailija Heinrich Heine kirjoitti enteellisesti vuonna 1821:

”Siellä, missä ensiksi poltetaan kirjoja, poltetaan seuraavaksi ihmisiä.”

Heinen sanat toteutuivat kouriintuntuvasti Natsi-Saksassa ensin toukokuussa 1933, kun Opernplatzilla poltettiin kirjoja ja myöhemmin keskitysleireillä…

 

  JA VIELÄ TARKEMMIN ARVOLIBERAALISTA KULTTUURISENSITIIVISYYDESTÄ

 

Helsingin Sanomien Heikki Aittokoski ja MustReadin Erkka Railo ovat tässä taannoinpohtineet kirjoituksissaan arvoliberaalin demokratian (ja vähän maailmanjärjestyksenkin) tilaa ja tulevaisuutta.

Itse näkisin alati kriisiytyvässä asetelmassa ns. ”kylvämisen ja niittämisen” periaatteen.

 

Edesmennyt David Wilkerson totesi aikoinaan USAn päättäjistä, että ”he vovat kyllä poistaa 10 käskyä koulujen ja oikeusistuimien seiniltä, mutta ei se Jumalan olemassaoloa maailmasta kuitenkaan poista.”

Arvoliberaalisuudesta on aivan kuin huomaamatta muodostunut universaali uskonnon muoto, joka suvaitsee kaiken muun paitsi kritiikin suvaitsevaisuuden ylivertaisuudesta ihmiskunnan eettismoraalisen evoluution huipennnuksena.

Ja näin nytkin; päättäjät vain eivät ymmärrä – kuten esim. EUn Komission uusi puheenjohtaja von der Leyen, joka linjapuheessaan Euroopan Parlamentille totesi ”Euroopan arvopohjan lepäävän Antikin filosofian ja Roomalaisen Oikeuden varassa (ei siis sanaakaan Euroopan kiistämättömistä juutalaiskristillisistä juurista) – että hävittämällä pala palalta juutalaiskristillisiä arvoja he tulevat kylväneeksi levottomuuksia ja laittomuuksia aikaansaavia siemeniä aikaamme.

Eettismoraaliset periaatteet ilman Raamattua synnyttävät kuminauhamaisia käsityksiä ja toimintaperiaatteita jotka venyvät ja oikeuttavat milloin mitäkin milloin minkäkin laisia – yleensä kullttuurissensitiivisen arvoliberaalisuuden nimissä – ”ihmisoikeus periaatteita”.

Puolustan siis tässä – jos se jäi joltakulta huomaamatta – mielipiteen, sanan ja uskonnonvapautta.

 

Kuvaavaa on, että The New York Times lakkasi julkaisemasta pilapiirroksia arvoliberaalinkulttuurisensitivisyyden tähden…

”Many of the values that once made the West a great civilization is now challenged BY AN AUTHORITARIAN LIBERAL EXTREMISM.                                                                                                                                                          THE TRAGEDY is how the West changed its value system, removed traditional values, went from respecting Christianity to despising it.”

 

              JA SITTEN VIELÄ HIEMAN SANANVAPAUDESTA

 

”Mediakonsentraatio helpottaa mielipideilmaston yksipuolistamista”

”Informaatiovaikuttamisessa ei sinänsä ole mitään uutta. Siihen kuuluvia toimintatapoja ja-menetelmiä on hyödynnetty kautta-aikain ja eri puolilla maailmaa”, meille muistutetaan. Itse asiassa kaikki kommunikaatio on informaatiovaikuttamista; puhuessamme me kuvailemme pyrkien herättämään tunnereaktion, me argumentoimme väittelyssä pyrkien kääntämään toisen osapuolen pään, näkemään niin kuin me näemme – tai haluamme toisen näkevän.

Informaatiovaikuttamisessa on aina enemmän osapuolia kuin kaksi, enemmän vaikutettavia kohteita kuin kaksi. Kaikki poliittinen puhe on informaatiovaikuttamista; valtiot pyrkivät vaikuttamaan omiin kansalaisiinsa. Vieraat valtiot pyrkivät vaikuttamaan omiin kansalaisiinsa sekä muiden maiden väestöön ja päättäjiin. Ministeriöt, hallitukset ja niiden armeijat, tiedustelupalvelut ja kansainväliset organisaatiot käyttävät mediaa jakaakseen omaa viestiään, toteuttaakseen laajamittaisia mielipiteenohjailuoperaatioita.

Mediakonsentraatio, median taloudellinen ja tuotannollinen keskittyminen (”synenergia- ja skaalaedut” ts. lukija saa saman sisällön kaikista kartellin medioista) on demokratian toimimisen kannalta huolestuttava ilmiö. Sanan ja mielipiteen vapaus on poliittisen vapauden edellytys. Median keskittymisestä on seurannut uutissisältöjen yksipuolistuminen ja yhdenmukaistuminen; kriittiset äänet, moniäänisyys, ovat jääneet marginaaliin, ja niitä on jopa pyritty vaientamaan sulkemalla median tarjoilemaa yhtenäisnarratiivia rikkovia keskustelun ulkopuolelle tai leimaamalla eri mieltä olevat valemedioiksi, Venäjän agenteiksi tai vihapuhujiksi.

Mediakonsentraatio mahdollistaa varsin kokonaisvaltaisen mielipiteen ohjailun.” https://vastavalkea.fi/2019/04/15/tietamattomyyden-demokratia-on-huono-j…

 

 

” As I have said many times, there is no long-term future for anyone who successfully challenges the leftist narrative on Silicon Valley-controlled social media sites. Until we see actual regulation, prepare accordingly.”       – Paul Joseph Watson

 

Paul Craig Roberts kirjoittaa artikkelissaan ”The Propaganda Ministry Known as `the Free Press´” mm. seuraavasti:

”As I have reported on many occasions, the presstitutes constitute not a free press but a Ministry of Propaganda for the government and ruling oligarchic interests.

Ben Norton explains that the New York Times gets permission from Washington (Suomessa ”hybridi suurlähettiläs” Kinnunen/Mediapooli/Valtioneuvoston tiedotuskanslia?) before it prints a story:

Virtually all major US media outlets cooperated with the CIA, Carl Bernstein revealed, including ABC, NBC, the AP, UPI, Reuters, Newsweek, Hearst newspapers, the Miami Herald, the Saturday Evening Post, and the New York Herald‑Tribune. However, he added, “

By far the most valuable of these associations, according to CIA officials, have been with the New York Times, CBS and Time Inc.”

 

Udo Ulfkotte, an editor of the German newspaper, Frankfurter Allgemeine Zeitung, explained in his book, Gekaufte Journalisten (Bought Journalism),
THAT NO SIGNIFICANT JOURNALIST IN EUROPE IS FREE OF CIA INFLUENCE.(Suomessa NATOn hybridiosaamiskeskus?)

As I have often reported, IN THE “WESTERN DEMOCRACIES” TRUTH IS SUPPRESSED AND CONTROLLED EXPLANATIONS ARE PUT IN ITS PLACE.

WESTERN PEOPLES ARE LARGELY UNAWARE OF THE AGENDAS OF THE NATIONAL SECURITY STATE AND RULING ELITES.

PEOPLE IN ALL WALKS OF LIFE SERVE THESE AGENDAS WITHOUT KNOWING IT.

THOSE WHO TRY TO INFORM THEM ARE USUALLY DISMISSED AS “CONSPIRACY THEORISTS.” OBVIOUSLY, THERE CAN BE NO DEMOCRACY WHEN THE ELECTORATE IS KEPT IN THE DARK.”

 

”Consider Russiagate.

Here we have an alleged conspiracy between Trump and Russia that was the official prevailing explanation

. Yet, to believe in the Russiagate conspiracy did not make one a conspiracy theorist as this conspiracy was the official prevailing explanation.”wink

 

”TRUTH IT´S THE NEW HATE SPEECH

               During times of universal deceit telling, the truth becomes a revolutionary act.”                                                                                                                                    – George Orwell                                                                                                                 

EskoHanelius

Kai jonkin sortin kansalaisjournalisti. Yhteiskuntavaikuttaja? And in english: " I have had studies in Political science, Political history, Media and communication and Social politics in the Faculty of Social Sciences at the University of Helsinki. I have also had studies in Film-making and Theater art(science). Art, history and cultural activities (incl. painting, drawing, short films(= at the moment short GIF´s) and photographing) are mine favourite keen of interests, but above all is my faith in Lord Jesus and to the word of God, the Bible. I also believe that creativity is a gift from God which is meant to be used and enjoyed with pleasure. Talents are given to be used – that means also our mind and understanding. More my thoughts here https://vartiopaikalla.org/

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu