Ilmastonmuutos rauhan asialla?

Tämä olikin ihan uusi veto.

Nyt siis myös rauhan asialla.

On totta, että monet tutkjat ovat sitä meltä, että esim. puhtaan (makean) veden saamisesta  voi tulevaisuudessa tulla monien konfliktien syy; pintavesitasot laskevat globaalisti ja väestönräjähdys taas lisää kysyntää/tarvetta radikaalisti.

Ratkaisuksi asiaan mm. Björn ”Nalle” Wahlroos on esittänyt makean veden resurssien yksityistämistä (kustannustehokkuuden tähden[?])

Viime suununtain HS pääkirjoitustoimittaja taas ehdotti maailman metsävarojen ”ekososialisoimista” yhteisen edun tähden. (linkki alla).

Financial Times peräänkuuluttaa kaptilalismin ”päivittämistä” osittain ”yleisten syiden tähden”. 

Se ei mielestäni  kuitenkaan ole tarpeellista; riittäisi jos vuosittain Davosissa kokoontuva maaiman rikkaimmista koostuva 1%(tai 0,01% laskentatavasta riippuen) itse ehdottaisi globaalia tasaveroa pääomatuloille (vaikkapa 60%).

Nämä varat voisi sitten ohjata AGENDA 2030 ehdottamalla tavalla oikein kohdistetusti ja globaali sosiaalinen tulonsiirto-ongelma olisi sillä ratkaistu,

eikä muuttotarvetta köyhimmistä maista (Afrikka) esim. Eurooppaan olisi enää (niin) tarpeellista.

 

Mutta takaisin – näin ilmastopäivänä – ilmastoon ja tuohon HS mielipidekirjoituksen kehoitukseen.

 

llmasto on erittäin monimutkainen järjestelmä, eikä edes suljettu sellainen, joten yhden muuttujan perusteella ei voida sanoa vielä mitään. Vaikka korrelaatio (samansuuntaiset muutokset yhtä aikaa) ei tarkoitakaan kausaliteettia (syy-seuraus-suhdetta), niin esimerkiksi auringon aktiivisuus korreloi selvästi voimakkaammin maailman lämpötilojen kanssa kuin hiilidioksidin määrä ilmakehässä.   

Kuvan kuvausta ei ole saatavilla.

VIILENEEKÖ MAAPALLO?
– Kuva kertoo meille ilmastonmuutoksesta: Tällä hetkellä mittaustulosten mukaan maapallon lämpötila laskee (sininen käyrä). Kuva siis paljastaa, että vuoden 2018 globaali lämpötila on selvästi kylmempi kuin lämpötila oli vuonna 2017, 2016 tai 2015. Yhtä lailla kiintoistaa on, että ilmakehän lämpötilan ja hiilidioksidipitoisuuden välillä ei ole korrelaatiota (punainen käyrä). (Lähde: Global Warming Policy Forum. Lämpötilatiedot HadCRUT4: stä, UK Met Office)Anna

 

Lauri Heimonen kirjoittaa aiemmin ilmestyneessä blogissaan:

” Näyttöä todellisuudesta ei ole olemassa, minkä mukaan fossiilisten polttoaineiden aiheuttama ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu uhkaavaksi uskottua ilmaston lämpenemistä aiheuttaisi – eikä sitä ole ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden viimeaikaisen kokonaisnousunkaan todettu aiheuttavan.

 

1) Ensinnäkin luonnonlakien mukaan viimeaikaisessa ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousussa fossiilisten polttoaineiden osuus on korkeintaan luokkaa 5 %. Sen sijaan IPCC:n omaksumissa ilmastomallilaskelmissa on perusteettomasti oletettu ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden viimeaikaisen nousun olevan kokonaan ihmisperäisistä.

 

2) Toiseksi ei ole näyttöä siitä, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kokonaisnousukaan uhkaavaa lämpenemistä aiheuttaisi. Esimerkiksi sateliitittimittaukset osoittavat, että viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana ilmaston lämpötilan ei ole todettu havaittavasti nouseen, vaikka ilmakehän hiilidioksidipitoisuus onkin noussut. Sen, mitä lämpötila on sinä aikana noussut on todettu johtuvan auringon aktiivisuusmuutoksiin liittyvistä El Niño -ilmiöistä.

 

3) Kolmanneksi on todettavissa, että valtamerien pintavesien lämpötilamuutokset illmakehän hiilidioksidipitoisuuden muutoksia hallitsevat. Vaikka aurinko maapallon lämpötilaa hallitsevasti ylläpitääkin.”

 

Tämänpäiväisessä HS mielipidekirjoituksessaan (näin kansainvälisenä ilmastopäivänä) Connie Hedegaard (entinen EU:n ilmastokomissaari) kirjoittaa, että

Suomi voisi nyt nousta EU:n ilmastojohtajaksi 

Suomalaiset voivat myös omalla esimerkillään osoittaa, miten ilmastonmuutosta voidaan torjua tehokkaasti.

 

Mutta Euroopan on oltava hiilivapaa 2030 (tai ainakin Suomen) mennessä?                             

 

Tämä siis siitä huolimatta, vaikka Saksan ”Energiewenden” tehottomuudesta on jo tutkittua tietoa https://www.instituteforenergyresearch.org/renewable/study-wind-power-increases-dependence-fossil-fuels-eu-germany-must-soon-begin-scrap-wind-units-new-costly-environmental-issue/?) ; tuulivoiman lisääminen lisää paradoksaalisesti C02 päästöjä koska tuulivoimaa joudutaan ”paikkaamaan” fossilisilla energiamuodoilla – samaan aikaan kun maa on luopumassa ydinvoimasta(siis päästöttömästä energiasta.)  https://www.spiegel.de/international/germany/german-failure-on-the-road-to-a-renewable-future-a-1266586.html

 

Ja Suomi sitten.

Lue tämä jos kansantaloutemme (ja Euroopan) kilpailukyky kiinnostaa.

” Kiinalla on lupa kasvattaa päästöjään vuoteen 2030 asti samalla kun leikkaukset ja maksut lankeavat Euroopalle.

”Kiinan voimala-alan vaikutusvaltainen etujärjestö esitti, että Kiina kasvattaisi hiilivoimalakapasiteettinsa 1 300 gigawattiin vuoteen 2030 mennessä.

Tämä olisi peräti 30 prosentin lisäys nykykapasiteettiin verrattuna. Lisäys olisi suurempi kuin koko Yhdysvaltain nykyinen hiilivoimalakapasiteetti.”

Mutta Suomi sitten: Hanasaaren hiilivoimala on päätetty sulkea jotta ”ilmasto pelastuu”(??!!!)

 

EUssa on 468 hiilivoimalaa ja rakenteilla on 27 lisää.

Turkilla on 56 hiilivoimalaa ja rakenteilla 93 lisää.     

Etelä-Afrikalle on 79 ja rakenteilla 24 uutta.

Intialla on 589 ja rakenteilla 446 uutta hiilivoimalaa.

 

Filippiineillä on 19 ja rakenteilla 60 uutta.

Etelä-Korealla on 58 ja 26 rakenteilla.

Japanilla on 90 ja rakenteilla 45 uutta.

Kiinassa on 2623 hiilivoimalaa ja rakenteilla 1171 uutta.

 

  • Mainittakoon Hanasaareesta vielä että VTT:n mittausten mukaan hiilivoimalan savukaasuista ei löydy edes niitä pienhiukkasia, mitä Helsingin kaupunki-ilma sisältää ja joita voimala vetää tuloilmassa polttotilaan.

 

Lakkautettavaksi määrätty Hanasaaren voimalaitos puhdistaa siis kaupunki-ilmaa 700 000 kuutiota tunnissa.(!!)”

 

Ihmisen tuottama hiilidioksidi voi siis hieman vaikuttaa ilmastonvaihteluun, mutta se ei sitä yksin aiheuta. historiallisen aineiston mukaan maapallolla on myös usein vallinnut tilanne, jossa lämpötilat ovat olleet nykyistä korkeampia, vaikka hiilidioksidipitoisuus on ollut alempi, ja päinvastoin.”            Kuvahaun tulos haulle IPCc political cartoon

 

Ilmasto aina alituisessa muutostilassa; se muuttuu kuten se on aina muuttunut – joko kylmempään tai lämpimämpään suuntaan (Esimerkiksi ns. Pieni jääkausi eli pikku jääkausi oli ilmastollisesti keskimäärin normaalia kylmempi kausi noin vuosina 1450–1850. Kausi ei ollut yhtenäinen maapallon kattava oikeajääkausi, vaan ajanjakson aikana ilmastolliset olosuhteet vaihtelivat suuresti eri puolilla maapalloa.)

 

Nykyinen CO2 määrä ei ole syynä maapallon (tilapäiseen) lämpenemiseen, vaan siihen on syynä auringon suurempi aktiivisuus joka on lämmittänyt merivesien (valtameret peittävät noin 71% maapallon pinta-alasta) pintalämpötilaa tilapäisesti korkeammaksi ja siten aiheuttanut (marginaalisen) c02 päästön ilmakehässämme.   

 

 

Päinvastoin kuin valtamediassa kaiken huomion saaneet ns ”ilmastoalarmistit” väittävät; ensin  tulee (pääosin auringon kasvaneesta aktiviteetista sekä maapallon akselin kallistumiskulmasta johtuen) maapallon (ja merien pintalämpötilan) lämpiäminen ja tämän seurauksena sitten kohonnut C02 pitoisuus. eli marginaalinen hiilidioksiidin kasvu ei ole syyllinen maapallon tilapäiseen lämpiämiseen vaan päinvastoin.
Kun Aurinko oli viime vuosisadalla hyvin aktiivisessa tilassa (”Modern Maximum”) niin hiilidioksidia nousi ilmakehään entistä runsaammin.
Kohonnut CO2-pitoisuus tehostaa kasvien yhteytystä.           

 

Eli tämän hetkisen tiedon mukaan mitään syytä huoleen, syyllisyyteen saatikka ilmasto-hysteriaan ei ole.

 

Ihmiskunnan hiilidioksidituoton osuus kokonaisuudesta on noin 4%  Luonnollisten päästöjen osuus on 96 %. Pelkästään termiitit tuottavat kaksi kertaa enemmän hiilidioksidia niiden suuren biomassan vuoksi. Nyt meitä syytetään siitä, että tuo 4 % olisi mukamas ratkaiseva osuus kokonaisuudesta vaikka tiedetään, että Ilmakehän lämpötilaan vaikuttavat monet muutkin seikat, mm. auringon säteilytason muutokset, maan radan ja asennon vaihtelut, merivirtojen syklit, pilvisyyden muutokset jne. Pelkästään vesihöyry, jota on ilmassa noin sata kertaa enemmän kuin hiilidioksidia, on voimakkaampi kasvihuonekaasu

 

 

 

 

 

O tempora, O mores.

”Religions” destroy, but Christian spirituality creates and perseveres.

 

 

 

Lähteinä mm.

https://vartiopaikalla.org/

Ossi Tiihonen: Kylmiä tosiasioita hiilidioksidista CO2

EskoHanelius

Kai jonkin sortin kansalaisjournalisti.
Yhteiskuntavaikuttaja?
And in english:
" I have had studies in Political science, Political history, Media and communication and Social politics in the Faculty of Social Sciences at the University of Helsinki.
I have also had studies in Film-making and Theater art(science).
Art, history and cultural activities (incl. painting, drawing, short films(= at the moment short GIF´s) and photographing) are mine favourite keen of interests, but above all is my faith in Lord Jesus and to the word of God, the Bible.
I also believe that creativity is a gift from God which is meant to be used and enjoyed with pleasure.
Talents are given to be used – that means also our mind and understanding.
More my thoughts here https://vartiopaikalla.org/

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu