Alkeellista journalismia Yleltä: Henkilötunnusten riittävyys helppo toteuttaa kirjaimia käyttämällä

Ylen artikkeli 5.10.2020: Sinun henkilötunnuksesi voi vaihtua: katso tästä, miltä uusi hetu näyttää ja lue parhaat perustelut uudistuksen puolesta ja vastaan

Syitä henkilötunnuksen uudistamiselle on esitetty julkisuudessa monia, mutta tässä niistä kolme suosituinta.

    • Henkilötunnuksen muodosta johtuen tunnuksia on tarjolla rajallinen määrä, mikä voi aiheuttaa ongelmia niiden riittävyydelle.
    • Nykyisen henkilötunnuksen mahdollistama identiteettivarkauksien kohtuullisen helppo toteuttaminen.
    • Sukupuolimerkinnän poistaminen lisäisi myös transihmisten ja intersukupuolisten yksityisyydensuojaa. Sukupuolen vahvistamisen yhteydessä uutta henkilötunnusta ei tarvittaisi.

– Ulkomailta tullaan opiskelemaan, töihin, myymään palveluita tai perustamaan yritys. Tulevaisuudessa voi olla, että he eivät astu jalallakaan tänne, mutta me silti haluamme heidät Suomi Oy:n asiakkaiksi. Jos meillä on tälläinen este, että järjestelmistä loppuvat tunnukset, se on teknisesti hirvittävän pöhkö syy kieltäytyä ottamasta tällaisia ihmisiä Suomeen, väitöskirjatutkija Juha Lemmetti sanoo.

Kommenttini:

1) Artikkelissa sivuutetaan vain yhdellä lauseella, että Keskusta torppasi hetu-uudistuksen 24.9.2020.

Yle: Henkilötunnus voi vaihtua meillä kaikilla lähivuosina. Uudenlaisessa tunnuksessa ei kävisi ilmi henkilön ikää, syntymäaikaa tai sukupuolta.

2) Muutosvaatimukseni Ylelle: Henkilötunnukset eivät todellakaan lopu. Se voidaan yksinkertaisesti ja halvalla toteuttaa nykyisenmuotoisessa hetussa niin, että hetun nelimerkkisen loppuosan kolmesta ensimmäisestä merkistä kahdessa aletaan käyttää kirjaimia numeroiden ohella.

Sellaisen instituution kuin Ylen ei ole hyvä levittää näin harhaanjohtavaa, karkean puutteellista ja yksinkertaista tietoa. Ja saada sillä ihmisiä luulemaan, vieläpä jotakin tutkijaa haastatellen, että tunnusten loppuminen olisi pakottava tai painava peruste muutokselle.

Yst Esko Nurminen varatuomari Espoo 

Tunnusten riittävyys yksinkertaista ratkaista käyttämällä kirjaimia numeroiden ohella

Jossain määrin on ilmennyt ongelmaa henkilötunnusten riittävyydessä. Nykyinen tunnusosa mahdollistaa 999 eri tunnusta samalle syntymäpäivälle. Helpoin ratkaisu olisi se, että kahdessa ensimmäisessä merkissä siirryttäisiin alfanumeerisuuteen (Norjassa tehty ehdotus), esim 290219-A110.

Henkilötunnuksen uudistamista koskevan työryhmän johtoryhmän väliraportti 21.12.2018, sivu 17: Norjassa on juuri selvitetty F- ja D-numeroiden muodon uudistamista. Selvityksessä esittämistä vaihtoehdoista hallitus on päättänyt edistää sitä, jossa toiseksi viimeisen numeron tarkistusmerkkifunktiosta luovutaan, ja siitä tehdään osa yksilönumeroa. Lisäksi yksilönumeron sukupuolisidonnaisuudesta luovutaan. Muutos tehtäisiin vuonna 2032, tai viimeistään vuonna 2036. Nykymuotoisen tunnuksen saaneille ei annettaisi uudenmuotoisia tunnuksia. Muita selvityksessä harkittuja vaihtoehtoja olivat kirjainten käyttö muutoin nykymuotoisen tunnuksen yksilönumerossa, sekä kokonaan sattumanvaraisen numeerisen tai alfanumeerisen tunnuksen käyttöönotto.

Kullekin kirjaimelle annettaisiin numeroarvo, jolloin neljäntenä merkkinä olevan tarkistusmerkin laskenta sujuisi vastaavasti kuten nykyään. Jos jätetään sekoittuvat kirjaimet (I, O, Q, W, Å, Ä, Ö) pois, kirjaimia on käytössä 22.

Vaihtoehtojen määrä lisääntyy: 32 × 32 × 10 = 10.240:een. Riittää varmasti.

Tarkistusmerkin laskenta näissä uusimuotoisissa tunnuksissa: syntymäajan ja kolmemerkkisen yksilötunnisteen muodostama kymmenennumeroinen luku (kirjainten lukuarvot olisivat 11–32) jaetaan 31:llä. Jakojäännös määrittäisi neljännen tarkistusmerkin nykyisen taulukon perusteella.

Ulkomaalta Suomeen tulleella, jonka syntymäpäivää ei pystytä varmistamaan, voisi olla tunnus muotoa: A10172-____, josta näkyisi, että syntymäpäivä ei ole varma. Tällaisessa tapauksissa ikätietoa tarvitsevan tulisi tehdä kysely väestörekisteriin, jonne voitaisiin kirjata, jos tieto syntymäpäivästä varmistuu. Syntymäajan muuttuminen ei aiheuttaisi tarvetta muuttaa henkilötunnusta.

Eri vuosisadalla syntyneet voidaan myös erotella, koska syntymäajan jälkeen voidaan käyttää viivaa, plussaa tai kirjaimia.

 

Ei ollut ehkä oikein huolellista ja kansalaisaktiivisuutta kannustavaa, kun VM:n edustaja valitsi yksityishenkilöiden lausuntoja Hanke-sivulle.

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM068:00/2017

Vain kaksi yksityishenkilön lausuntoa oli valittu:

 

 

Veijo Vainiopään lausunto oli kaksi sivua pitkä, 14 riviä. Se päätyi tähän: ”Käytännössä henkilön ikä tai syntymäaika on kuitenkin niin merkityksellinen tieto, että ehdotuksen mukaisen syntymäaikaneutraalin henkilötunnuksen yhteydessä täytyy kuitenkin toimittaa henkilön syntymäaika, mistä johtuen syntymäaikaneutraalius on aivan absurdi ehdotus.”

Minun lausuntoni 25.5.2020:

LAUSUNTO

Loppuraportti 2020:20:

Sivu 22 (pdf:n sivu 24): Koska tämän kaiken muuttaminen nykyiseen henkilötunnukseen perustuvaan tietojärjestelmien muodostamaan ”ekosysteemiin” on joko mahdotonta tai tulisi ennakoimattoman kalliiksi, esitettävä uudistus edellyttää kokonaan uuden tunnusjärjestelmän luomista nykyisen henkilötunnuksen rinnalle.

EHDOTUS ON TÄLLAINEN:

Uuden henkilötunnuksen pituus ja rakenne vastaisi nykyistä, mutta tunnuksen alkuosa ei muodostaisi mitään henkilöön liittyvää päivämäärää eikä loppuosan parillisuudesta tai parittomuudesta voisi tehdä enää päätelmiä henkilön sukupuolesta. Tunnus voitaisiin siis muodostaa satunnaisesta numeroavaruudesta.

Sivu 23 (pdf:n sivu 25)

3 Työryhmän ehdotus

Työryhmä ehdottaa uudenmuotoisen henkilötunnuksen käyttöönottoa.

Tällä tunnuksella on seuraavat ominaisuudet:

− sukupuoli- ja syntymäaikaneutraalius

− henkilötunnuksen saanti mahdollistetaan nykyistä laajemmalle henkilöryhmälle,

− lisäksi väestötietojärjestelmään tallennetaan uutta tietosisältöä henkilön tunnistamisen tavasta sekä henkilöstä talletettujen henkilötietojen lähteestä

Muutos toteutetaan siirtymäajan puitteissa, jonka tulee olla riittävän pitkä niin, että kaikki yhteiskunnan toimijat, jotka tarvitsevat henkilötunnusta henkilöiden yksilöintiin, voivat muuttaa järjestelmänsä tukemaan lopullisen mallin mukaista henkilötiedoista riippumatonta henkilötunnusta. Siirtymäaikana laajennetaan henkilötunnuksen saajien piiriä, mikä edellyttää väestötietojärjestelmään toteutettavaa henkilön tunnistamisen tavan sekä henkilötietojen lähteen merkitsemismahdollisuutta. Siirtymäajan päättyessä lopputuloksena on kaikilla edellä mainituilla ominaisuuksilla varustettu uusi henkilötunnusjärjestelmä.

Sivu 11 (pdf:n sivu 13:

Henkilötunnuksen nykyinen muodostamismalli ja muoto aiheuttavat sen, että henkilötunnuksia on päivä- ja sukupuolikohtaisesti käytössä rajallinen määrä. Koska tunnuksia tarvitaan lukuisille muillekin kuin vain suomessa syntyville, henkilötunnuksen uudistamiseen tulee varautua, jotta vaaraa tunnusten loppumisesta ei ole. Toisaalta henkilötunnuksesta ilmenee henkilön syntymäaika ja sukupuoli. Monissa asiointitilanteissa näiden tietojen paljastuminen suoraan henkilötunnuksesta on tarpeetonta, mistä syystä tunnisteen muodon ja sisällön uudistamista on myös syytä arvioida. Henkilötunnuksen laajalle levinnyt hyödyntäminen tietojärjestelmissä henkilötietojen sitovana avaimena asettaa rajoituksia henkilötunnuksen muodon muuttamiselle. Olennaista itseasiassa ei kuitenkaan ole tunnuksen muoto, vaan mitä tunnuksen sisällöstä on mahdollista saada selville silloin, kun sitä käytetään muuhun kuin yksilöivänä avaimena tietojen yhdistämiseen eri rekisterien välillä.

Samalla nykyinen järjestelmä mahdollistaa esimerkiksi kadonneista henkilöllisyysasiakirjoista löytyneiden henkilöiden identiteettien hyödyntämisen.

Sivu 21 (pdf:n sivu 23):

Siksi myös henkilötunnusten riittävyys on varmistettava tarvittavilla muutoksilla henkilötunnuksen merkkiavaruuteen, koska nykyisiä henkilötunnuksia on myönnettävissä ainoastaan 897 kappaletta päivässä kaikille käytössä oleville vuosisadoille (1800-, 1900- ja 2000 luvuilla syntyneille).

Kommentit yllä olevaan:

HENKILÖTUNNUSTEN RIITTÄVYYS ON HELPOSTI JA HALVALLA RATKAISTAVISSA:

Tunnuksen lopun nelimerkkiseen tunnusosaan laitetaan kirjain kolmanneksi merkiksi. Saadaan 23 merkkiä, eli 23 mahdollisuutta lisää (kirjaimet I, Q, Å, Ä ja Ö jätetty pois).

Siis esim -00A_ (viimeinen, alleviivattu merkki on tarkistusmerkki)

-01A_

Kukin kirjain tuottaa 100 lisävaihtoehtoa.

23 tuottaa yhteensä 2300 per tietty syntymäpäivä. Silloin riittää taatusti maahanmuuttajillekin ja satunnaisesti maassa oleskeleville.

Ei ole ongelma muuttaa pankkien ynnä muiden tietojärjestelmät tähän sopiviksi.

Kirjaimille annetaan numeroarvot, jolloin neljännen merkin, tarkistusmerkin, laskenta toimii kuten nykyäänkin, esim. näin:

A = 11. Siinä tapauksessa numero, joka jaetaan 31:llä, olisikin 10 numeron pituinen, tavallisen 9:n sijasta.

T on tarkistusmerkki (eli eräänlainen tiiviste). Se saadaan jakamalla syntymäajan ja yksilönumeron muodostama 9-numeroinen luku (ppkkvvnnn) 31:llä. Jakojäännös, joka on tällöin kokonaisluku väliltä 0–30, muunnetaan tarkistusmerkiksi alla olevan taulukon mukaisesti:

Edelleenkin parillinen ja pariton ovat erotettavissa, vaikka kirjaimia otettaisiin käyttöön tunnusosan kolmeen ensimmäiseen merkkiin.

Lisää kapasiteettia saadaan ottamalla kirjain myös tunnusosan toiseksi merkiksi. Taas tulee lisää 23 x 23 x 10 = 5.290 vaihtoehtoa per tietty syntymäpäivä. Edelleenkin parillinen ja pariton ovat erotettavissa.

– US Puheenvuoro 18.9.2019 https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/eskotnurminen/onko-sukupuolen-ilmeneminen-hetusta-ongelma/

Jossain määrin on ilmennyt ongelmaa henkilötunnusten riittävyydessä. Nykyinen tunnusosa mahdollistaa 999 eri tunnusta samalle syntymäpäivälle. Helpoin ratkaisu olisi se, että kahdessa ensimmäisessä merkissä siirryttäisiin alfanumeerisuuteen (Norjassa tehty ehdotus), esim 290219-A110. Myös kolmas merkki olisi alfanumeerinen, jos päädytään sukupuolen häivyttämiseen.

Ulkomaalta Suomeen tulleella, jonka syntymäpäivää ei pystytä varmistamaan, voisi olla tunnus muotoa: A10172-____, josta näkyisi, että syntymäpäivä ei ole varma. Tällaisessa tapauksissa ikätietoa tarvitsevan tulisi tehdä kysely väestörekisteriin, jonne voitaisiin kirjata, jos tieto syntymäpäivästä varmistuu. Syntymäajan muuttuminen ei aiheuttaisi tarvetta muuttaa henkilötunnusta.

26.9.2019 saamani vastaus:

Pahoittelut viivästyneestä vastauksesta.

Kiitos palautteesta. Välitän eteenpäin asiantuntijaryhmän suuntaan ja varmistelen samalla, että ajatus on tullut huomioiduksi selvitystyön aikana.

Ystävällisin terveisin

Kimmo Mäkinen

– Miksi antamaani palautetta helposta tavasta kirjaimilla lisätä henkilötunnusten määrää ei ole huomioitu? Joko en löydä sitä tai kyse on huonosta lainvalmistelusta.

[ – –  ]

MIKÄ ON PERUSTE TARPEELLE HÄIVYTTÄÄ SYNTYMÄAIKA? EI OLE ESITETTY RIIITTÄVIÄ PERUSTEITA.

Joka tapauksessa ikä tulisi ilmetä henkilötodistuksesta, alkoholin ostamistilanteita ym. varten.

Identiteettivarkauksien estoon olisi helppo ja kustannustehokas tapa:

Poliisin hallussa oleva kuva tulisi lisätä väestörekisterin tietoihin. Silloin pankkiin tulevan huijarin yrittäessä avata asiakkuuden ja saada verkkopankkitunnukset hän ei pystyisikään tekemään sitä, koska pankki näkisi, että henkilö on eri näköinen kuin virallisessa rekisterissä olevan kuvan henkilö.

Ja lisää turvaa saataisiin, kun ihminen käyttäisi henkilötodistuksen  myöntönumerotietoa ikään kuin pin-numerona. Se ei estäisi kadonneen henkilötodistuksen väärin käyttöä, mutta nykyinen henkilötunnuksen antaminen verkkoasioinnissa tulisi turvallisemmaksi, kun lisäksi kysyttäisiin – ainakin suuremmissa ostoksissa – täytettävissä tiedoissa henkilötodistuksen myöntönumero.

Väliraportti sivu 13: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162162/Liite3%20Henkilotunnuksen_uudistaminen_johtoryhma_valiraportti.pdf?sequence=6&isAllowed=y

”Ikää koskeva tieto voi tietyissä tapauksissa johtaa ns. ikäsyrjintään, mutta erityisen ongelmallista iän käyttäminen henkilötunnuksessa on kuitenkin henkilöille, jotka saapuvat Suomeen sellaisista maista, joissa syntymäaikaa ei rekisteröidä tarkalla tasolla, tai joiden ei ole mahdollista saada henkilöllisyysasiakirjoja lähtömaansa viranomaisilta. Koska henkilötunnus edellyttää iän merkitsemistä tarkalla tasolla, joudutaan näille henkilöille Suomessa keinotekoisesti luomaan täsmällinen syntymäaika. Joissakin tapauksissa viranomainen myös käyttää tiettyjä päiviä tällaisille henkilöille niin, että paikkansapitämätön päivämäärä voidaan jälkikäteen tunnistaa. Tällaiset käytännöt eivät kuitenkaan ole laajasti yhteiskunnassa tiedossa, eikä mikään tunnuksessa ilmaise, että kyse ei ole oikeasta syntymäajasta. Tarkan syntymäajan vaatimus johtaa usein myös tunnuksen korjaamiseen, jos tieto on asiakirjoissa ollut virheellinen tai luotu syntymäaika voidaan myöhemmin saatujen asiakirjojen perusteella korvata todellisella syntymäajalla. Henkilötunnuksen laajan käytön vuoksi tämä tarkoittaa myös erinäisten henkilöllisyyspapereiden ja asiakirjojen muuttamista.

Kommentti: Ikä täytyy määritellä, vaikka lähde ei olisi luotettava, koska henkilön oikeudet sosiaalietuuksiin riippuvat iästä. Samoin täysivaltaisuus.

Oppivelvollisuus. Samoin oikeus äänestää. Samoin rikosoikeudellinen vastuu ja seuraamukset.

MITÄ ONGELMIA EHDOTUS SYNTYMÄAJAN HÄIVYTTÄMISESTÄ AIHEUTTAA:

1) Kun nuori henkilö ostaa kaupasta alkoholipitoista tuotetta tai tupakkaa, hänen tulee todistaa ikänsä:

hänen tulee esittää henkilötodistus. Mitä erityistä hyötyä sillä saavutetaan, että henkilötodistuksessa on mitään kertomaton numerosarja (hetu) ja sen lisäksi syntymäaika eri kentässä.

Jos taas syntymäaikaa ei olisi henkilötodistuksessa, yhteen ja toiseen paikkaan (mm. kaupan kassoille) pitäisi luoda yhteydet väestörekisteriin ja kustannus olisi suuren suuri.

2) Henkilö menee elokuviin. Pitää todistaa ikänsä. Sama kuin edellä.

3) Nainen liittyy puolueeseen. Se tapahtuu säännönmukaisesti sähköisenä viestinä puoluetoimistoon, vaikka olisi paikan päällä rekrytoitu ja lupauduttu. Naisia varten puolueissa on naisjärjestöjä. Niille budjettilakien mukaan pitää varata 5 % puoluetuesta erityiskohdistuksena tukemaan naisten tasavertaisia mahdollisuuksia.

Puolueen täytyy voida päätellä puolueen jäsenen sukupuoli, ettei tarjoa miehelle jäsenyyttä naisjärjestöön.

Jos sukupuolen ilmeneminen olisi niin kauhea asia (eikä luonnollinen asia), valtioneuvoston asettaman työryhmän tulisi aloittaa esittämällä sellaisten budjettilakien ja käytäntöjen kumoamista, jotka erottelevat naisjäsenet muista.

https://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2020&lang=fi&maindoc=/2020/aky/aky.xml&opennode=0:1:11:263:323:351:

4) Asianajaja tarvitsee todistajan testamenttiin. Todistajan tulee olla vähintään 15 vuoden ikäinen (PK 10:4 §). Asianajaja pyytää ottamaan henkilötodistuksen mukaan. Mitä se hyödyttää, että olisi mitään sanomaton numerosarja mutta ikä ilmenisi kuitenkin eri kentästä henkilötodistuksesta.

5) Todistajana oikeudenkäynnissä. OK 17:30, onko täyttänyt 15 vuotta.

6) Kaupanvahvistajan tulee tarkistaa, että myyjä ja ostaja ovat täysivaltaisia. Muuten tulee olla edunvalvoja paikalla.

7) Työnhaussa ei voi ajatella ikäsyrjinnän estämistä ikätiedon piilottamisella, koska työnantajan intressissä on tietää, alkaako kouluttaa kalliisti (paperikonemieheksi, lentäjäksi) 40-vuotiasta vai 50-vuotiasta.

TÄYTYYKÖ NIMENKÄÄN ILMETÄ?

Yhtä hyvin voisi sanoa, että tarvitseeko esim. vakuutusyhtiön tietää vakuutusta ottavan henkilön nimi.

Kun tietää nimen, voi virkailijalle syntyä uteliaisuus seurailla henkilön yksityiselämää ja sukulaisuussuhteita lehdistä ja muusta mediasta. Jos olisi vain numerosarja, nimen urkkiminen järjestelmästä voisi olla kiellettyä. Sopimussuhde olisi steriilimpi, mutta kuivempi, epäinhimillisempi.

Espoossa toukokuun 25. päivänä 2020

Kunnioittavasti, Esko Nurminen, varatuomari

_______________________________________

Liite 4 HETU-uudistus työryhmän vertailemat ratkaisuvaihtoehdot nykyiselle henkilötunnukselle

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162162/Liite4%20HETU-uudistus%20tyoryhman%20vertailemat%20ratkaisuvaihtoehdot.pdf?sequence=7&isAllowed=y

Toisaalta taas Verrokki B1 toteuttaisi vain tunnuksen sukupuolineutraaliuden, mikä olisi ratkaisu vain yhteen tunnistettuun haasteeseen. Henkilötunnuksen muuttaminen ainoastaan

3 (4)    sukupuolineutraaliksi ilman muita toimenpiteitä olisi myös suhteettoman kallis uudistus, joten tarkoituksenmukaista ja perusteltua oli lähteä etsimään ratkaisua, jolla voitaisiin ratkaista muitakin nykytilan ongelmia. Verrokki B1 jätettiin näin ollen minimiratkaisuksi, jota voidaan verrata muihin ratkaisumalleihin.

Työryhmä otti vielä uusi vaihtoehtoja pohdittavakseen, joista yksi on tämä:

(3) Puhdas HETU+ -ratkaisu eli vaiheistettu Hetu-pohjainen ratkaisu: Nykyistä henkilötunnusta kehitettäisiin vaiheittain. Muutetaan ensin ohjeistusta tunnuksen antamisesta, kun tarkka päivä ei tiedossa (2020) > lisätään Hetu:un luotettavuustasomerkinnät ja aloitetaan tunnuksen saavien henkilöiden piirin laajentaminen (2023) > poistetaan tunnusten sukupuoliriippuvuus (2026) ja poistetaan tunnusten syntymäaikariippuvuus (2030) (ja/ tai otetaan tunnuksen välimerkki merkitseväksi merkiksi).

Hallitusohjelman tavoitteen mukaisesti henkilötunnusten sukupuolineutraalius toteutettaisiin jo nykyisiin henkilötunnuksiin heti uudistuksen alkuvaiheessa.

eskotnurminen

Varatuomari. Ollut pankkialalla 30 vuotta (1987 - 2016). Olen 57-vuotias. Vuonna 2016 alkaneen nousukauden huippu saavutettiin jo 2018. Sinä aikanakin käytännössä joka vuosi otettiin uutta velkaa. Realismia on, että nykymenon jatkuessa Suomi ei lyhennä velkaansa ollenkaan, vaan tulee ylittämään EU:n 60 %:n rajan. Ekonomistit ovat useamman kerran nytkin ennen syksyn 2018 budjettiriihtä sanoneet, että nyt on aika kerätä puskureita. Se tarkoittaa velan lyhentämistä. Mutta puuttuu poliittinen rohkeus tehdä tarvittavat päätökset. Valtionvelkaa tulisi lyhentää neljä miljardia vuodessa. Suomi ei tullut eikä tule kuntoon kuin solidaarisuudella, jossa kaikki laitetaan maksamaan. Se tarkoittaa ennen kaikkea niitä, joilla on maksukykyä. Osingot kattavammin verolle ym. Solidaarisuus tarkoittaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Se ei toteudu, jos jokainen ajaa puolueensa etua. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on paras lääke torjumaan syrjäytymistä ja eriarvoistumista. Ajatuksiani voit lukea näistä Puheenvuoro-kirjoituksista, aiheina: valtion velka, sijoittamisen verotus, sisäilmaongelmat, sote, hävittäjähankinta, opiskelurauha kouluihin, työkyvyttömyyseläkeratkaisut, sokerivero, maahanmuuttajien sosiaaliturva voisi olla alempi alkuun; keinoista estää nettisaalistusta (Oulun ja Helsingin tapaukset). Vain solidaarisuudella voidaan ratkaista Suomen haasteet: sairaiden hoito, vanhusten huolto, nuorten syrjäytyminen, työttömyys, koulutus, energian saatavuus ja hinta, ilmastonmuutos, köyhyys, valtion velka, sekä alueiden kehityserot. Sisäilmaongelmiin olen ehdottanut uutta virkaa: sisäilmavaltuutettu. Nämä ongelmat koskettavat jopa 800.000:ta ihmistä. Tasoristeykset: puomit 200.000 euroa per risteys. Vaarallisimpien 140 risteyksen puomittaminen maksaisi 28 miljoonaa eli ei liian paljon. esko.t.nurminen at gmail.com

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu