Antaako perustuslakivaliokunta aihetta uusiin riitoihin vai poistaako niitä? Translakiesitys

HE 189/2022, hallituksen esitys laiksi sukupuolen vahvistamisesta
– Perustuslakivaliokunta tekee häpeällisen teon, jos se esittää hyväksyttäväksi lain, jonka seurausvaikutukset on jätetty ratkaisematta aiheuttaen kansalaisten turvallisuuden ja yksityisyyden vaarantamisen ja oikeustajun loukkaamisen.
Se olisi häpeätahra perustuslakivaliokunnan maineelle.
Seurausvaikutuksista on huomautettu kansanedustaja Antero Laukkasen sekä Leena Meren ja Sanna Antikaisen eriävissä mielipiteissä lakivaliokunnan lausuntoon 1.12.2022.

Uimahallin puku- ja pesuhuone sekä sauna

Mikä ratkaisisi lain tultua voimaan sen, annetaanko henkilölle pääsy miesten vai naisten puolelle? Ilmeisesti asiakkaan oma kanta. Ei voida edes tarkistaa väestörekisteristä. Täytyy luottaa henkilön omaan ilmoitukseen riippumatta, onko hän edes muuttanut sukupuoltaan todellisuudessa. Esim.: Mitä jos hyväksikäyttäjä ja tiirailija hankkiutuu uimahallin pesuhuoneeseen ja saunaan, kun yläasteen tyttöjä on uimahallissa urheilutunnilla?
Joku voi sanoa, että sama tilannehan on jo nyt eikä ongelmia ole ilmaantunut. Ehkä ei olekaan, mutta nyt on jo nähty muissa maissa väärinkäytöksiä.
Ehdotukseni lakiesityksen täydennykseksi: Jolla on kikkeli, sen kuuluu mennä miesten puolelle, ihan riippumatta rekisteröidystä sukupuolesta. (Lakitekstissä sana kikkeli muutetaan sanaksi miehen sukupuolielin.)
Jos perustuslakivaliokunta päätyy erilaiseen kantaan, sen tulee kirjoittakaa se lausuntoonsa. Se ei ole ratkaisu olla ottamatta kantaa. Ei ole järkeä, että jossain tulevassa oikeusprosessissa punnitaan perusoikeuksia, toisaalta sukupuolensa naiseksi muuttaneen henkilön oikeutta elää sisäisen kokemuksensa mukaisesti ja toisaalta suuren ryhmän tyttöjä tai naisia oikeutta yksityisyyteen ja turvallisuuteen. Kumpi painaa enemmän? Perustuslakivaliokunnan tehtävä on olla ylin perustuslain tulkitsija Suomessa.
Jokaisella tytöllä täytyy vähintäänkin olla oikeus kieltäytyä olemasta puku- ja pesuhuoneessa ja saunassa, jos siellä liikkuu kikkelillä varustettu henkilö.
Kansanedustajien Leena Meren ja Sanna Antikaisen eriävästä mielipiteestä lakivaliokunnan lausuntoon:
Sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen puhtaasti subjektiivisin perustein ja erityisesti naisten oikeudet ovat joka tapauksessa ristiriidassa keskenään. Naisilla ja tytöillä – ja vastaavasti tietysti myös miehillä ja pojilla – on yhteisten ruumiillisten ja lisääntymisbiologisten ominaisuuksiensa vuoksi oikeus omiin tiloihin ja palveluihin turvallisuuden ja yksityisyyden takaamiseksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tytöillä ja naisilla on oltava oikeus miehistä vapaisiin tiloihin kuten vessoihin, pukuhuoneisiin ja pesutiloihin. Esimerkiksi Islannissa oikeudellisen sukupuolen itsemäärittely on valiokunnan saaman selvityksen mukaan kuitenkin johtanut muun muassa uimahalleissa käytäntöön, jonka mukaan ulkoiselta olemukseltaan biologisen miehen oletetaan olevan transnainen, jos hän on naisten suihkutiloissa, eikä tätä asiaa voida kyseenalaistaa. Norjassa on jopa asetettu ihmisiä syytteeseen tai poliisitutkinnan kohteeksi sen takia, että he ovat protestoineet biologisten miesten tunkeutumista naisille omistettuihin tiloihin.
Kiinnitämme tähän liittyen huomiota siihen, että hallituksen esityksessä tehty sukupuolivaikutusten arviointi on jäänyt hyvin suppeaksi, mistä myös useat valiokunnan kuulemat asiantuntijat ovat huomauttaneet.
Selvää on, että samanlainen vaara kuin Norjassa on olemassa myös Suomessa. Kuka uskaltaa loukata sukupuolensa naiseksi muuttaneen henkilön oikeutta olla muiden naisten kanssa uimahallin pukuhuoneessa, pesuhuoneessa ja saunassa, koska hänhän kokee itsensä naiseksi? Laitetaanko suuri määrä naisia kärsimään vai pitäisikö yhden joustaa (kunnes asiaa ymmärtävä hallitus tekee päätöksen pesutiloista neljälle eri ryhmälle…)? Kun on vaarana oikeusprosessi ja korvauksen maksaminen, ratkaisu on helposti, että suuri joukko kärsii ja ahdistuu.
MTV-uutiset 1.5.2022: Tunnettu väkivaltarikollinen pukeutuu naiseksi ja pitää itseään lesbona.

Kilpaurheilu

Jos mieheksi syntynyt rekisteröi itsensä naiseksi, hän on luultavasti ylivoimainen nyrkkeilyssä tai painonnostossa.

Ja useimmissa voimalajeissa (kuulantyöntö, keihäänheitto, juoksu), mutta ei sen sijaan rytmisessä voimistelussa eikä taitoluistelussa.

Mitä suuremmat palkinnot ovat, sitä suurempi miehellä voi olla kiusaus siirtyä naisten sarjaan.
Ehdotukseni lakiesityksen täydennykseksi: Ulkoisilta ominaisuuksiltaan (biologia) mieheksi syntynyt ei voi siirtyä naisten sarjaan, jos hänen fyysiset ominaisuutensa, esim. pituus, hemoglobiini tai luontainen lihasten koko, osoittavat hänen kuuluvan miesten sarjaan. Kohtalainenkin menestyminen miesten sarjassa ja sen  jälkeen siirtyminen naisten sarjaan voi olla jo hyvä indisio motiiveista.
Ehdotukseni avulla toteutuu  kilpaileminen vertaisten joukossa. Taaskaan ei perustuslakivaliokunta voi jättää ongelmaa muiden – urheiluorganisaatioiden – ratkaistavaksi, koska syntyisi vahingonkorvausoikeudenkäyntejä. Perustuslakivaliokunnalta riittää asiaa koskeva lausuma, pykälää ei tarvittane.

Otsikko: Uimari järkyttyi, kun kilpakumppani tuli samaan pukuhuoneeseen – ”Yhtäkkiä koko tila hiljeni”
– Sydämeni särkyi, Gaines sanoo nyt, kahdeksan kuukautta myöhemmin.
– Naiset olivat uhranneet koko elämänsä sille. Olimme viettäneet viisi ja puoli tuntia altaassa joka päivä. Miltä tuntuu, kun joku, joka vain vuotta aiemmin ei olisi edes päässyt tähän kisaan, vie sen pois? Se oli isku vasten kasvoja.

Vankilat

(Eriävästä mielipiteestä):
Kysymys voi olla myös siitä, että esimerkiksi naisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista tuomittu mieshenkilö hakee sukupuolensa vahvistamista naiseksi siinä tarkoituksessa, että hänet sijoitettaisiin naisvankilaan. Valiokunnan asiantuntijakuulemisissa kävi ilmi, että esimerkiksi Iso-Britanniassa transsukupuolisiksi kirjatuista vangeista lähes 60 % onkin nimenomaan seksuaalirikollisia. Kyse on valiokunnan saaman selvityksen mukaan biologisista miehistä, jotka eivät ole käyneet läpi sukupuoli-identiteetin tutkimuksia tai hoitoja. Skotlannissa puolet rikoksista tuomituista transsukupuolisista on valiokunnan asiantuntijakuulemisissa todetun mukaan vaihtanut sukupuolimerkintänsä vasta tuomion saamisen jälkeen. Siellä on myös havaittu, että vankilasta vapauduttuaan osa tällaisista henkilöistä vaihtaa sukupuolimerkintänsä välittömästi takaisin mieheksi.
Edellä mainitut huomiot viittaavatkin ennen muuta strategiseen motiiviin sukupuolimerkinnän vaihtamisen taustalla. Siten ei ole lainkaan epärealistista olettaa, että myös Suomessa osa miesvangeista tulisi hyväksikäyttämään sukupuolimerkinnän vaihtamisen mahdollisuutta päästäkseen naisvankilaan tai naisvangeille tarkoitetulle asunto-osastolle. Seurauksena olisi naisvankiloiden muuttuminen sekavankiloiksi ja naisvangeille tarkoitettujen asunto-osastojen muuttuminen sekaosastoiksi. Väkivaltaa kokeneet naisvangit kokisivat tilanteen todennäköisesti erittäin traumatisoivaksi. Valiokunnan asiantuntijakuulemisissa onkin tuotu esiin sukupuoltaan vaihtavien vankien aiheuttamia muiden vankien turvallisuuden ylläpitämiseen liittyviä vakavia haasteita. Iso-Britanniassa ja muissa maissa, joissa oikeudellinen sukupuoli määräytyy henkilön itse ilmoittaman sukupuoli-identiteetin pohjalta, on jo esiintynyt esimerkiksi tapauksia, joissa naiseksiitsensä ilmoittanut biologinen mies on tehnyt seksuaalista väkivaltaa naisvangeille sen jälkeen, kun hänet on siirretty naisvankilaan.
Tähän liittyen on todettava, että vangin vahvistetun sukupuolen mukaisesta sijoittelusta poikkeamisen kynnys on valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan asetettu hallituksen esityksessä suhteettoman korkeaksi, kun vahvistetun sukupuolen mukaisesta osastosijoittelusta voitaisiin poiketa ainoastaan, jos se olisi välttämätöntä vangin tai muun henkilön turvallisuuden suojelemiseksi. Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen onkin muistuttanut lakivaliokuntaa siitä, että esimerkiksi erillään asumisen ja varmuusosastolle sijoittamisen edellytyksenä on laissa välttämättömyyden sijasta ”perusteltu syy”. Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio puolestaan on esittänyt arviotavaksi, olisiko käsite ”tarpeellinen” tässä yhteydessä välttämättömyyttä parempi vaihtoehto. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Iso-Britanniassa taas on käynnistetty lakimuutoksen laatiminen, jotta miehen sukupuolielimet omaavia vankeja ei enää sijoitettaisi lainkaan
naisvankiloihin.

Raiskaajaksi epäilty transsukupuolinen pantiin naistenvankilaan Britanniassa: esitteli penistään ja ahdisteli seksuaalisesti useita.

______

Kuvituskuva: Eduskunnan Flickr-kuvat, välikysymys 8.12.2022 nuoriso- ja katujengirikollisuudesta

Hanne Salonen / Eduskunta

eskotnurminen
Sitoutumaton

Varatuomari. Ollut pankkialalla 30 vuotta (1987 - 2016).
Olen 59-vuotias.
Vuonna 2016 alkaneen nousukauden huippu saavutettiin jo 2018. Sinä aikanakin käytännössä joka vuosi otettiin uutta velkaa.
Realismia on, että nykymenon jatkuessa Suomi ei lyhennä velkaansa ollenkaan, vaan tulee ylittämään EU:n 60 %:n rajan.
Ekonomistit ovat useamman kerran nytkin ennen syksyn 2018 budjettiriihtä sanoneet, että nyt on aika kerätä puskureita. Se tarkoittaa velan lyhentämistä. Mutta puuttuu poliittinen rohkeus tehdä tarvittavat päätökset.
Valtionvelkaa tulisi lyhentää neljä miljardia vuodessa.
Suomi ei tullut eikä tule kuntoon kuin solidaarisuudella, jossa kaikki laitetaan maksamaan. Se tarkoittaa ennen kaikkea niitä, joilla on maksukykyä. Osingot kattavammin verolle ym. Solidaarisuus tarkoittaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Se ei toteudu, jos jokainen ajaa puolueensa etua. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on paras lääke torjumaan syrjäytymistä ja eriarvoistumista.
Ajatuksiani voit lukea näistä Puheenvuoro-kirjoituksista, aiheina: valtion velka, sijoittamisen verotus, sisäilmaongelmat, sote, hävittäjähankinta, opiskelurauha kouluihin, työkyvyttömyyseläkeratkaisut, sokerivero, maahanmuuttajien sosiaaliturva voisi olla alempi alkuun; keinoista estää nettisaalistusta (Oulun ja Helsingin tapaukset).
Vain solidaarisuudella voidaan ratkaista Suomen haasteet: sairaiden hoito, vanhusten huolto, nuorten syrjäytyminen, työttömyys, koulutus, energian saatavuus ja hinta, ilmastonmuutos, köyhyys, valtion velka, sekä alueiden kehityserot.
Sisäilmaongelmiin olen ehdottanut uutta virkaa: sisäilmavaltuutettu. Sisäilmaongelmat koskettavat jopa 800.000 ihmistä.
Tasoristeykset: puomit 200.000 euroa per risteys. Vaarallisimpien 140 risteyksen puomittaminen maksaisi 28 miljoonaa eli ei liian paljon.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu