Eihän ylioppilastutkintoLTK aseta abien teologisesti arvioitavaksi tekstiä, jos se pitäisi tekstiä kiihottamisena kansanryhmää vastaan

Ylioppilaskokeessa kysyttiin seuraavaa:

Helsinki Pride on Suomen suurin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tapahtuma. Kansanedustaja Päivi Räsäsen tapahtumaa koskeva kirjoitus Twitterissä aiheutti kohun kesällä 2019. Pohdi kansanedustaja Päivi Räsäsen twiittiä (aineisto 6. A) luterilaisen opin ja luterilaisen etiikan kannalta.

Päivi Räsäsen twiitti oli tällainen:

#kirkko on ilmoittanut olevansa #setan #Pride2019 virallinen partneri. Miten kirkon oppiperusta, #raamattu sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi? (lisänä kuva Roomalaiskirjeen luvusta 1).

Miettiä voi sitä, että eihän ylioppilastutkintolautakunta ota teologisen pohdinnan kohteeksi sellaista, joka olisi selvästi rikos. Selvää rikosta olisi järkyttävää pohtia teologisesti. Vastaus olisi hyvin yksinkertainen: kirjoitettu twiitti on jo maallisen lain kannalta rikos ja myös Raamatun ”Älä sano väärää todistusta lähimmäisestä” -käskyn vastainen. Tällaisesta ei kehkeytyisi kunnollista koekysymystä.

Ei lautakunta ota teologisesti arvioitavaksi Hitlerin tai Isisin tekstejä. Joka tapauksessa jos ottaisi, Hitler on jo niin selvästi tuomittu ihmisten mielessä, että vastaus ei liikkuisi pelkän teologian alueella.

En oikein usko, että jos liikuttaisiin selvästi harmaalla vyöhykkeellä, että silloinkaan ylioppilastutkintolautakunta ottaisi kysymyksen aiheeksi twiittiä, josta on esitetty, että siinä syyllistyttiin rikokseen.

Miksi lautakunta – halutessaan herättää keskustelua homoudesta Raamatun valossa (arvioida abien tietoja eri näkemyksistä ja kykyä argumentoida) – valitsi juuri Päivi Räsäsen tekstin eikä jotain kirkollis- tai piispainkokouksen puheenvuoroja? Siksi, että Päivi Räsäsen teksti oli ollut julkisuudessa eikä lautakunnalle tullut mieleen, että siinä olisi kyse rikoksesta, vaan uskonnonvapauden piiriin kuuluvasta mielipiteen esittämisestä samalla tavalla kuin kirkollis- tai piispainkokouksen kannoissakin! [Mielipide oli esitetty vieläpä kysymyksen muodossa.]

Lopputulos: Mielestäni valtakunnansyyttäjän päätös jatkaa esitutkintaa tämän twiitin osalta joutuu koomiseen tilanteeseen.

___________________________

Mallivastaukset, sivu 13

6. Kansanedustajan twiitti (20 p.)
Vastauksessa arvioidaan sitä, miten monipuolisesti ja jäsentyneesti kokelas pohtii aineistoa 6. A luterilaisen
opin ja luterilaisen etiikan kannalta.
Hyvässä vastauksessa (10 p.) kokelas tuo esiin vähintään kolme olennaista näkökohtaa. Vastauksessa
otetaan huomioon se, että luterilaisuuden piirissä esiintyy erilaisia näkökantoja siihen, miten seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöihin tulisi kristillisen opetuksen pohjalta suhtautua.
Kiitettävässä vastauksessa (16 p.) kokelas pohtii twiittiä monipuolisesti ja jäsentyneesti. Hän tuo esiin useita
näkökohtia. Kokelas kiinnittää huomiota Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan ja kansanedustaja
Räsäsen esittämän kannan ristiriitaan ja taustoittaa tätä pohtimalla luterilaista oppia ja luterilaista etiikkaa.
Vastaus voi sisältää esimerkiksi seuraavia näkökohtia:
• Raamattu on kristinuskon ja luterilaisen kirkon pyhä kirja ja opin perusta.
• Raamatuntulkintatapoja on monia, mm. allegorinen, fundamentalistinen ja pelastushistoriallinen.
• Luterilaisuudessa olennaista on Raamatun pelastushistoriallinen eli kristuskeskeinen lukutapa.
• Kristillisen luomisopin mukaan jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, ja siksi hän on
ainutlaatuinen ja arvokas. Ihmisen arvo ei ole sukupuoleen tai seksuaalisuuteen sidottua.
• Luterilaisen opin mukaan ihminen on perisynnin alainen ja taipuvainen tekemään syntiä.
• Kuten kristinuskossa laajemminkin, luterilaisessa kirkossa on eri näkemyksiä siitä, puhuuko
Raamattu homoseksuaalisuudesta siinä merkityksessä kuin tiede sen nykyään ymmärtää.
• Kristillisessä etiikassa keskeistä on lähimmäisenrakkaus (esim. kultainen sääntö ja rakkauden
kaksoiskäsky).
• Luterilaisuudessa painotetaan myös luonnollista moraalilakia, jonka mukaan jokaisella ihmisellä on
uskonnollisesta suuntautumisesta riippumatta käsitys hyvästä ja pahasta.
• Luterilaisuudessa korostetaan omantunnon ja järjen käyttöä eettisissä kysymyksissä.
• Eettisissä kysymyksissä sovelletaan myös Lutherin oppia kahdesta regimentistä, hengellisestä ja
maallisesta. Päivi Räsäsen tausta on viidesläisessä herätysliikkeessä, jossa korostetaan Raamatun
arvovaltaa ja erehtymättömyyttä. Erityisansio on huomata, että Päivi Räsänen ei käytä twiitissään
uusinta suomenkielistä raamatunkäännöstä vuodelta 1992, vaan vuonna 1938 valmistunutta
käännöstä.

_______________________________

eskotnurminen

Varatuomari. Ollut pankkialalla 30 vuotta (1987 - 2016). Olen 57-vuotias. Vuonna 2016 alkaneen nousukauden huippu saavutettiin jo 2018. Sinä aikanakin käytännössä joka vuosi otettiin uutta velkaa. Realismia on, että nykymenon jatkuessa Suomi ei lyhennä velkaansa ollenkaan, vaan tulee ylittämään EU:n 60 %:n rajan. Ekonomistit ovat useamman kerran nytkin ennen syksyn 2018 budjettiriihtä sanoneet, että nyt on aika kerätä puskureita. Se tarkoittaa velan lyhentämistä. Mutta puuttuu poliittinen rohkeus tehdä tarvittavat päätökset. Valtionvelkaa tulisi lyhentää neljä miljardia vuodessa. Suomi ei tullut eikä tule kuntoon kuin solidaarisuudella, jossa kaikki laitetaan maksamaan. Se tarkoittaa ennen kaikkea niitä, joilla on maksukykyä. Osingot kattavammin verolle ym. Solidaarisuus tarkoittaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Se ei toteudu, jos jokainen ajaa puolueensa etua. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on paras lääke torjumaan syrjäytymistä ja eriarvoistumista. Ajatuksiani voit lukea näistä Puheenvuoro-kirjoituksista, aiheina: valtion velka, sijoittamisen verotus, sisäilmaongelmat, sote, hävittäjähankinta, opiskelurauha kouluihin, työkyvyttömyyseläkeratkaisut, sokerivero, maahanmuuttajien sosiaaliturva voisi olla alempi alkuun; keinoista estää nettisaalistusta (Oulun ja Helsingin tapaukset). Vain solidaarisuudella voidaan ratkaista Suomen haasteet: sairaiden hoito, vanhusten huolto, nuorten syrjäytyminen, työttömyys, koulutus, energian saatavuus ja hinta, ilmastonmuutos, köyhyys, valtion velka, sekä alueiden kehityserot. Sisäilmaongelmiin olen ehdottanut uutta virkaa: sisäilmavaltuutettu. Nämä ongelmat koskettavat jopa 800.000:ta ihmistä. Tasoristeykset: puomit 200.000 euroa per risteys. Vaarallisimpien 140 risteyksen puomittaminen maksaisi 28 miljoonaa eli ei liian paljon. esko.t.nurminen at gmail.com

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu