Käännytyslaki / Hyvä tuomari on parempi kuin huono laki (tai pakolaissopimus)

”Hyvä tuomari on parempi kuin hyvä laki”, siis varmasti parempi myös kuin huono laki, sanoo Olaus Petrin tuomarinohje 1600-luvulta.

Pakolaissopimusta täytyy osata soveltaa viisaasti.

Tuomarinohjeet ovat yhä lakikirjan alussa.

Tätä tuomarin ohjetta en siis tarjoa eduskunnan nyt säädettävän välineellistetyn maahantulon torjumislain hyvyyden tai huonouden arviointiin myöhemmin sitä sovellettaessa (HE 53/2024), vaan siihen, miten tähän asti säädetyt lait ja kansainväliset sopimukset vaikuttavat.

Tuomarinohjeet sanovat myös: ”Suurin oikeus on suurin vääryys”. Se soveltuu professorien innokkuuteen pilkuntarkasti noudattaa ihmisoikeuspykäliä, mutta he eivät näe kokonaiskuvaa ja tärkeysjärjestystä.

Huono laki on laki, joka ei sovellu jokaiseen käytännön tilanteeseen.

Koskaan ei päästäkään ideaalitilanteeseen, että laeissa olisi soveltuva säännös kaikkiin tilanteisiin.

Kun on tehty pakolaissopimus, on päätetty osallistumisesta taakanjakoon.

Jos Suomi säätää käännytyslain, tuleeko sen jälkeen esim. Kreikka sanomaan Suomelle, että nyt teidän käännyttämät henkilöt tulivat Kreikkaan hakemaan turvapaikkaa, tämä ei ole oikein.

Ei tule sanomaan.

Oikeuskansleri lähempänä käytännön työtä ja hän ei asetu ehdottomasti vastustamaan

HS 25.3.2024:

Muun muassa oikeuskansleri Tuomas Pöysti edellyttää luonnokseen useita tarkennuksia lausunnossaan.

Hän arvioi kuitenkin, että täsmennysten jälkeen laki voidaan säätää, jos se on ehdottoman välttämätöntä.

Professori Martin Scheinin ”kirkasotsainen” ihmisoikeuskiihkoilija, mutta ei esitä vaihtoehtoa, mitä voidaan tehdä

Scheininin lausunto 18.3.2024:

Nähdäkseni valtioneuvoston viime kuukausien rajapäätösten ja nyt arvioitavana olevan lainsäädäntöhankkeen vaikuttimiin kuuluu Suomen kansallista turvallisuutta ja yleistä järjestystä koskevan aidon huolen ohella myös ulkomaalaispelko ja sen hyödyntäminen viestinnässä kotimaisessa politiikassa.

– Kommenttini: On hyvin erikoista väittää vaikuttimena olevan myös ulkomaalaispelon.

Rajavartijoiden suojaaminen vastuulta

Scheininin mukaan (HS 30.3.2024) rajavartijoita suojaa vain, jos säädetään rajavartijalle velvollisuus olla piittaamatta ihmisoikeuksista.

Mielestäni laissa tulisi säätää tarkasti rajavartijan harkinnan perusteista. Siis siitä, että hänellä ei ole velvollisuutta laissa säädettyä laajemmin ottaa huomioon maahanpyrkijän mahdollisia olosuhteita.

Ei tavalliselle virkamiehelle tule käytännön tilanteeseen asettaa velvollisuutta punnita ihmisoikeusintressejä (toisin kuin Sakari Melander, HS 14.6.2024).

Rikosvastuu tulisi nimenomaisesti poistaa, vaikka Scheinin saisi siitä hepulin.

Maata puolustavan ei ole kohtuullista joutua tekemään työtään rikosvastuun pelossa.

Vertailu: Mitä sanoo sopimusoikeus?

1) Laissa on monessa kohdassa säädetty, että sitoumuksen sanamuotoon ei voi vedota, jos vaatiminen olisi kohtuutonta. Oikeustoimilaki 36 §

2) Muuttuneet olosuhteet (sopimuksen teon jälkeen) on kriteeri, että osapuoli ei ole enää samalla tavalla sidottu (esim. KKO:1991:182).

3) Oikeuden väärinkäyttö.

Onko syytä antaa maahantulijalle valitusoikeus?

Päästäänkö sillä lähemmäksi professorien hyväksyntää?

Olaus Petrin tuomarinohjeet

8) Hyvä ja älykäs tuomari on parempi kuin hyvä laki, sillä hän voipi kaikki asetella kohtuuden mukaan.

[Kommenttini: Näin ollen hyvä tuomari on toki parempi myös kuin huono laki, joka on sähköpostin otsikossa oleva lause.]

 

9) Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan.

10) Kaikkea lakia on älyllä käytettävä, sillä suurin oikeus on suurin vääryys, ja oikeudessa pitää olla armo mukana.

7)  … sentähden kun laki tulee vahingolliseksi, ei se enään ole laki, vaan vääryys, ja on hylättävä.

[Kommenttini: Siis pakolaissopimuksen soveltumattomuus välineellistettyyn maahantuloon.]

13) Yhteisen kansan hyöty on paras laki; ja sentähden mikä havaitaan yhteiselle kansalle hyödylliseksi, se pidettäköön lakina, vaikka säädetyn lain sanat näyttäisivät toisin käskevän.

[Kommenttini: Eihän tämä tänä päivänä oikeuta olemaan muuttamatta ensin huonoja säädöksiä, mutta antaa ohjeen tuomarille olla tuomitsematta sakkoja, jos Suomi käännyttää maahantulijan.]

Esko Nurminen varatuomari Espoo

Puheenvuoro 14.6.2024

HS 27.3.2024: Stubb puolusti ”käännytyslakia”: ”Ei voida seistä tumput suorina”

eskotnurminen
Sitoutumaton

Varatuomari. Ollut pankkialalla 30 vuotta (1987 - 2016).
Olen 61-vuotias.
Vuonna 2016 alkaneen nousukauden huippu saavutettiin jo 2018. Sinä aikanakin käytännössä joka vuosi otettiin uutta velkaa.
Realismia on, että nykymenon jatkuessa Suomi ei lyhennä velkaansa ollenkaan, vaan tulee ylittämään EU:n 60 %:n rajan.
Ekonomistit ovat useamman kerran nytkin ennen syksyn 2018 budjettiriihtä sanoneet, että nyt on aika kerätä puskureita. Se tarkoittaa velan lyhentämistä. Mutta puuttuu poliittinen rohkeus tehdä tarvittavat päätökset.
Valtionvelkaa tulisi lyhentää neljä miljardia vuodessa.
Suomi ei tullut eikä tule kuntoon kuin solidaarisuudella, jossa kaikki laitetaan maksamaan. Se tarkoittaa ennen kaikkea niitä, joilla on maksukykyä. Osingot kattavammin verolle ym. Solidaarisuus tarkoittaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Se ei toteudu, jos jokainen ajaa puolueensa etua. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on paras lääke torjumaan syrjäytymistä ja eriarvoistumista.
Ajatuksiani voit lukea näistä Puheenvuoro-kirjoituksista, aiheina: valtion velka, sijoittamisen verotus, sisäilmaongelmat, sote, hävittäjähankinta, opiskelurauha kouluihin, työkyvyttömyyseläkeratkaisut, sokerivero, maahanmuuttajien sosiaaliturva voisi olla alempi alkuun; keinoista estää nettisaalistusta (Oulun ja Helsingin tapaukset).
Vain solidaarisuudella voidaan ratkaista Suomen haasteet: sairaiden hoito, vanhusten huolto, nuorten syrjäytyminen, työttömyys, koulutus, energian saatavuus ja hinta, ilmastonmuutos, köyhyys, valtion velka, sekä alueiden kehityserot.
Sisäilmaongelmiin olen ehdottanut uutta virkaa: sisäilmavaltuutettu. Sisäilmaongelmat koskettavat jopa 800.000 ihmistä.
Tasoristeykset: puomit 200.000 euroa per risteys. Vaarallisimpien 140 risteyksen puomittaminen maksaisi 28 miljoonaa eli ei liian paljon.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu