On tullut aika kieltää poikien rituaaliset ympärileikkaukset

Pojat ovat joutuneet valitettavasti sivustakatsojan rooliin, kun ympärileikkauksiin liittyvät lakimuutokset ovat ottaneet Suomessa viime kuukausina kauan odotettuja harppauksia kohti lakiin kirjattavaa erilliskieltoa. Vaikka pojat on jätetty lakiuudistuksessa sivuosaan, tosiasia on kuitenkin se, että poikien rituaalinen ympärileikkaus on täysin tarpeeton sekä moraalisesti kyseenalainen, pojan terveyden turhaan alttiiksi asettava kirurginen operaatio.

Tällä hetkellä Suomen laki- ja oikeuskäytäntö sallii poikien ympärileikkaukset lääketieteellisten syiden lisäksi uskonnollisin ja kulttuurisin perustein ja rituaalisten ympärileikkausten määrä onkin ollut viime vuosina kasvussa. Lain ja oikeuspäätösten ei tulisi kuitenkaan antaa suojaa rituaalileikkauksille, sillä tarpeeton ympärileikkaus rikkoo poikien kehon koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta, jotka puolestaan ovat sekä perustuslakimme että yleismaailmallisten ihmisoikeuksien kulmakiviä. Poikien rituaaliset, ilman lääketieteellistä perustetta tehtävät ympärileikkaukset ja niiden suunnittelu tai niissä avustaminen tulisikin säätää Suomessa laittomaksi ja rangaistavaksi aivan vastaavasti kuin tyttöjen kohdalla on tarkoitus tehdä.

Usein ajatellaan, että poikien ympärileikkaus ilman pojan suostumusta olisi tyttöjen ympärileikkausta hyväksyttävämpää. Ihmisiin on iskostettu uskonnollisten ja kulttuurillisten perinteiden ja muinaislääketieteellisten uskomusten myötä harhaluulo, jossa esinahka nähdään jonkinlaisena turhakkeena, josta on vain hyvä päästä jo pelkästään esteettisistä ja hygieenisistä syistä eroon. Ei-lääketieteellisin perustein tehtyjen ympärileikkauksten väitetyistä hyödyistä ei kuitenkaan ole juurikaan näyttöä. Suomessa merkittävät lääketieteelliset tahot ml. Lääkäriliitto, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen lastenkirurgiyhdistys pitävät rituaalisia ympärileikkauksia tarpeettomina, nykyistä lainsäädäntöä ongelmallisena sekä rituaalileikkausten aiheuttamia haittoja suurempina kuin saavutettavia hyötyjä. Lääkäriliitto jopa ilmoittaa poikien rituaalileikkausten olevan ristiriidassa lääkärin etiikan kanssa.

Uskonnolliset ja kulttuuriset perinteet ovat väärien lääketieteellisten harhaluulojen ohella toinen merkittävä peruste ympärileikkausperinteen puolustelulle. Leikkausta puolustetaan vanhempien vapaudella harjoittaa uskontoonsa kuuluvaa riittiä. Uskonnollisilla ja kulttuurisilla muinaisjäänneperinteillä ei yksinkertaisesti kuitenkaan voi olla yliajo-oikeutta perustuslaissa lapselle turvattuihin oikeuksiin nähden. Perustuslakimme kansainvälisten sopimusten ohella turvaa oikeuden ruumiilliseen koskemattomuuteen ja tämä oikeus ei ympärileikkauksen kohdalla toteudu. Vaikka ympärileikkauksia puolustellaankin vanhempien uskonnonvapaudella, voidaan uskonnon vapaudella myös vastustaa uskontoperusteisia rituaalileikkauksia. Perustuslain uskonnonvapauspykälä turvaa oikeuden olla joutumatta pakotetuksi uskonnon harjoittamiseen (ns. negatiivinen uskonvapaus), joten elinikäisten uskonnollisten merkkien jättäminen lapseen voidaan katsoa rikkovan lapsen negatiivista uskonvapautta.

Tyttöjen ympärileikkausta koskeva lainsäädäntöuudistus on liikkumassa ilahduttavasti kohti eduskuntaäänestystä – se kuitenkin tapahtuu sivuuttamalla pojat lakiuudistuksen sisällöstä. On käsittämätöntä, että 15 000 vuoden takaa juontavien vanhojen uskomusperinteiden annetaan jyrätä vielä poikien kohdalla lasten oikeuksien ja perustuslakimme yli ilman, että asiaan puututaan kovasanaisesti. Lohdullista on kuitenkin se, että tasa-arvoisella, sukupuolesta riippumattomalla ympärileikkauslainsäädännöllä on tukea poliittisen arvokentän koko akselilla ja asiaan on tarttuneet suurista puolueista puolueohjelmissaan yhä useammat viimeisen kymmenen vuoden aikana. Olemmekin tulleet pisteeseen, jossa ehkä viimein olemme valmiit tekemään arvovalinnan ja sitoudumme vaalimaan ihmisoikeuksia uskonnollisten muinaisperinteiden asemesta.

EvaTawasoli

Eva on vantaalainen kunnallispoliitikko ja Vihreiden puoluevaltuuskunnan jäsen. Eva on sote-alan asiantuntija ja viranomaiskouluttaja, minkä lisäksi hän työskentelee vastaanottokeskuksessa terveydenhoitajana. Eva on tullut Suomeen kiintiöpakolaisena.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu